Analytický servis Fichtner a.s. – obchodní podmínky

Obsah

  1. Úvodní ustanovení
  2. Předmět smlouvy a objednávka
  3. Cena, faktury
  4. Forma platby
  5. Způsob platby
  6. Zabezpečení
  7. Garance spokojenosti
  8. Odpovědnost za obsah webu
  9. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce https://www.fichtner.cz/analyticky-servis/objednavka/.

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej informací (analýz, tipů a komentářů), které standardně mají k dispozici jen klienti, kteří společnosti Fichtner s.r.o. přímo platí za poradenství. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Fichtner a.s., se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, IČ: 08805938, DIČ: CZ08805938, firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25027. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou přístupu k informačnímu servisu společnosti Fichtner a.s. přijímáte, že jakékoliv použití informací z publikovaných materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej informací (analýz, tipů a komentářů), které standardně mají k dispozici jen klienti, kteří společnosti Fichtner a.s. přímo platí za poradenství. Přístup k informacím je možný přes webovou stránku analyzy.fichtner.cz s využitím uživatelského jména a hesla. Přístup je k dispozici na dobu omezenou 12 kalendářními měsíci od zaplacení přístupu.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na webových stránkách https://www.fichtner.cz/analyticky-servis/.

Článek III. – Cena, faktury

Cena. Od 1.1.2020 je cena přístupu k prodávaným informacím stanovena na 23.640 Kč včetně DPH.

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Článek IV. – Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Možnost koupě na splátky není.

Článek V. – Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

Článek VI. – Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Článek VII. – Garance spokojenosti

Za své produkty společnost Fichtner a.s. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 30 dnů od zaplacení usoudí, že poskytované informace (analýzy, tipy a komentáře) nenaplnily jeho očekávání, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email  s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup pro platící klienty.

Článek VIII. – Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2021 Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.