Povinně uveřejňované informace

Společnost Fichtner a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry v rozsahu stanoveném Českou národní bankou, která nad ní rovněž vykonává dozor.

Společnost Fichtner a.s. se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00, Praha 5, IČO 088 05 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25027, není součástí žádného koncernu a není osobou podřízenou vlivu jakékoliv řídící osoby.

Cílem společnosti Fichtner a.s. je poskytovat profesionální služby individuálním investorům. Nabízí fyzickým osobám nezávislé investiční poradenství.

Výpis Fichtner a.s. z obchodního rejstříku

Výroční zprávy

Výroční zpráva společnosti k 30. 9. 2023
Výroční zpráva společnosti k 30. 9. 2022
Výroční zpráva společnosti k 30. 9. 2021

Povinně uveřejňované informace

Fichtner a.s. splnil v roce 2021 podmínky podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2033 (IFR) pro to, aby mohl být považován za malý a nepropojený investiční podnik (OCP třídy 3) a zároveň v tomto období nevydával nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 (AT1), proto nemá povinnost za rok 2021 uveřejňovat informace podle části šesté IFR.

efrank_cz_as-vyrocni-zprava_audit_2021-09-30
eFrank-Povinne_uverejnovane_informace_2020Q1
eFrank-Povinne_uverejnovane_informace_2020Q2
eFrank-Povinne_uverejnovane_informace_2020Q3
eFrank-Povinne_uverejnovane_informace_2020Q4
eFrank-Povinne_uverejnovane_informace_2021Q1
eFrank-Povinne_uverejnovane_informace_2021Q2
eFrank-Povinne_uverejnovane_informace_2021Q3
Fichtner-Povinne_uverejnovane_informace_2021Q4
Fichtner-Povinne_uverejnovane_informace_2022Q1
Fichtner-Povinne_uverejnovane_informace_2022Q2