Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí uživatelů je pro nás prioritou. Údaje uživatelů uchováváme v zabezpečených databázích a používáme je pouze pro účely uvedené v tomto prohlášení.

Správce osobních údajů a kontakt

Správcem osobních údajů je naše společnost Fichtner a.s., IČO: 08805938, se sídlem Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25027. Ve věcech zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat také na e-mailové adrese: privacy@fichtner.cz

Zpracování osobních údajů v uživatelském účtu

Registrace Vaší e-mailové adresy na stránkách Fichtner.cz Vám umožňuje přístup ke zdarma zpřístupněnému obsahu v podobě videí, informačních zpráva a případně dalším obchodním sdělením.

Údaje zpracováváme s Vaším souhlasem. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak bez nich nebude zasílání e-mailových zpráva fungovat. Jednou zadané údaje budou v uživatelském účtu uchovány, abyste se k nim mohli kdykoliv vrátit a modifikovat je podle aktuální situace, údaje můžete také smazat nebo účet zrušit.

Pokud bude váš uživatelský účet zcela neaktivní po dobu delší než 5 let, můžeme váš uživatelský účet zrušit.

Marketing

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, budeme Vám zasílat e-mailové newslettery. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud v e-mailových zprávách povolíte stáhnutí obrázků, dá nám systém zpětnou vazbu, že jste zprávu otevřeli. Statistiku otevření zpráv používáme k vyhodnocování úspěšnosti a účinnosti naší marketingové komunikace. Pokud již nechcete newslettery dostávat, můžete se odhlásit kliknutím na link v našem newsletteru. Také nám můžete zaslat námitku proti zpracování pro marketingové účely na privacy@fichtner.cz. Můžeme vás také kontaktovat jinými způsoby s nabídkou našich služeb, které jsou pro vás relevantní. Toto zpracování probíhá z důvodu oprávněných zájmů správce.

Remarketing

Tato webová stránka může využívat služby remarketingu společností Google, Facebook, Twitter a LinkedIn. Tato „remarketingová“ nebo „retargetingová“ data mohou být použita k zobrazení reklam na jiných místech internetu o produktech a službách, které by se vám mohly líbit, na základě vašich předchozích návštěv na těchto webových stránkách. Tyto webové stránky neshromažďují informace ani nekontrolují obsah reklam, které uvidíte.

Google

Můžete se odhlásit „remarketingové“ nebo „retargetingové“ soubory cookie, které společnost Google použije pro generování zájmově orientované inzerce, a to podle pokynů na stránce pro odhlášení z reklamy Google. Vaše používání těchto webových stránek bez odhlášení znamená, že rozumíte a souhlasíte se shromažďováním údajů, které vám umožní inzerci založenou na zájmech prostřednictvím remarketingových reklam Google.

Pokud používáte některý z běžných internetových webových prohlížečů, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás buď informoval, když obdržíte soubor cookie nebo odmítnete přístup k souborům cookie. Některé soubory tohoto webu vyžadují určité soubory cookie, například všechny stránky, které vyžadují přihlášení. Odepření přístupu k souborům cookie znamená, že se budete muset znovu přihlásit pokaždé, když chcete zobrazit novou stránku.

Můžeme také sbírat jakékoli údaje, které nám poskytnete, a to zveřejněním na našich webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu. Vždy se můžete rozhodnout, že nám informace neposkytnete. Tyto informace nejsou nikdy sdíleny ani prodávány třetím stranám.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud přejdete z našich stránek kliknutím na jakékoli jiné webové stránky nebo jste na ně přesměrováni, naše zásady ochrany osobních údajů již nebudou platit. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů na těchto externích stránkách, protože ve vztahu k nim nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost.

Další účely zpracování

Osobní údaje zpracováváme i z důvodu našich oprávněných zájmů. Můžeme je používat pro vytváření interního reportingu, statistik a analýz fungování společnosti. Po zrušení Vašeho uživatelského účtu můžeme osobní údaje archivovat pro případné řešení stížností nebo nároků. Fichtner a.s., IČO 08805938, sídlo Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25027, www.fichtner.cz

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které jste vyplnili v uživatelském účtu, nebo vznikly v důsledku jejich zpracování.

Zpracovatelé

Ke zpracování osobních údajů používáme důvěryhodné zpracovatele. Pokud zpracovatelé sídlí mimo EU, vždy dbáme na to, abychom s nimi měli uzavřené smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Zpracovatelé z USA jsou navíc certifikováni v EU-U.S. Privacy Shield Frameworks. S žádnými dalšími osobami osobní údaje nesdílíme ani je neprodáváme.

Seznam zpracovatelů

Vaše osobní údaje zpracováváme v marketingovém systému Clipsan. Odkaz na jejich Zásady zpracování osobních údajů.

Dalším zpracovatelem je e-mailový systém Mailchimp. Odkaz na ochranu osobních údajů. Stránka je v angličtině.

Vaše práva

Pro veškeré záležitosti ochrany osobních údajů jsme zřídili zvláštní emailovou adresu [privacy@fichtner.cz], na kterou můžete posílat žádosti s uplatněním Vašich práv.

Právo na výmaz

Můžete nás požádat, abychom Vaše osobní údaje smazali, zejména pokud zároveň odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo pokud Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně.

Právo podat námitku

Máte právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely a z důvodu oprávněného zájmu poskytovatele.

Ostatní práva

Kdykoliv nás můžete požádat, abychom Vaše informace opravili nebo aktualizovali. Můžete nás také požádat o informaci, jak a jaké údaje zpracováváme a o jejich kopii.

Na žádost Vám poskytneme Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu, pokud se jedná o informace, které jste zadali v uživatelském účtu. Můžete také podat námitku proti zpracování, například pokud chcete, abychom Vaše údaje uchovávali déle nebo v souvislosti s uplatněním jiných práv.

Doba zpracování

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu existence Vašeho uživatelského účtu a dále po dobu 5 let.

Toto prohlášení je účinné od 1. 10. 2021.
Poslední aktualizace 11. 3. 2024.