Jan Valášek

Rentiér 12/2022 – Dobré zprávy v těžkých dobách

Úvodník pro prosinec 2022

Jan Valášek
Jan Valášek

Listopad přinesl do našich portfolií mírně záporné výnosy. Akciová portfolia rentiérů poklesla za listopad o -0,5 %, akciová portfolia budoucích rentiérů o -0,6 %. Od začátku roku jsou tedy akciová portfolia v lehce záporných číslech, u rentiérů o -3,0 % a u budoucích rentiérů o -6,7 %.

Celkově jsme jako Fichtner a.s. jsme zažili zajímavý rok plný výzev.

Zavedli jsme proti-inflační doložku. Protože jsme placeni převážně ze zisku a tento zisk ukrajuje inflace, tak je to pro nás sice ekonomicky náročné, ale stále si myslíme, že jsme udělali správně.

Měli jsme rekordní přítoky nových peněz od klientů – 2,2 miliardy od začátku roku. Hodně si vážíme důvěry, kterou nám klienti dávají.

Tři naši klíčoví kolegové téměř ve stejnou dobu v létě prožili svůj sabatikl – 3měsíční placené volno. Jejich kolegové v týmu to zvládli skvěle a posunulo je to.

Mně se dostalo té cti pokračovat ve vedení firmy, kterou téměř 20 let vedl Vladimír Fichtner za významné podpory své ženy a byznys partnerky Radky (to mě těší a zároveň zavazuje).

Do toho pokračovaly přípravné práce na možné nasazení našeho zásadně inovovaného informačního systému (asi si – pokud jste ajťáci – dokážete představit, o jak náročnou, i když dlouho neviditelnou, práci jde a jak nejistý je výsledek, dokud vše není hotovo).

Rok 2022 nám tak přinesl hodně nových zkušeností, které nás posunuly zase o kousek dále.

Pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Jan Valášek
Generální ředitel a člen představenstva
Fichtner a.s.

V těžkých dobách přinášíme klientům dobré zprávy

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Prudký růst inflace a následující růst úrokových sazeb, válka na Ukrajině, související energetická krize a se zmíněnými jevy přicházející stagflace, poklesy až o desítky procent na akciových i dluhopisových trzích i poměrně významné oslabení kurzu české koruny oproti americkému dolaru.

Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2022 zažili poměrně těžké časy, máme v týmu radost, že námi doporučovaná investiční portfolia přinášela do našich životů trochu klidu a dobré zprávy.

Investice do Private Equity má smysl jen jako doplněk v portfoliích stomilionářů a miliardářů

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

Tomáš Tyl dokončuje v tomto čísle Rentiéra svůj seriál o investování do segmentu Private Equity.

Přestože jde podle našeho názoru o investice jen pro ty, jejichž majetek se počítá na sta miliony nebo miliardy, věříme tomu, že i poznání toho, proč jako menší investor se strategií Wealth Protection tento segment investičního trhu nevyužívat, je také důležité.

Vyšší potenciální výnosy jdou ruku v ruce i s vyššími riziky, a to je důležité si neustále připomínat.

Analytický pohled na atraktivitu akcií a dluhopisů

David Řehulka
David Řehulka

V průběhu roku 2022 zažívaly propady trhy akcií i trhy dluhopisů, což historicky nebývá příliš obvyklé.

Jelikož se aktuálně obě třídy aktiv obchodují s určitou slevou, mnoho investorů uvažuje nad tím, která z nich je ve skutečnosti atraktivnější a dává větší smysl.

My se na valuace akcií a dluhopisů díváme každý měsíc v rubrice Ocenění trhu.

V tomto článku David Řehulka podrobněji vysvětlí, na základě jaké metodiky utváří náš analytický tým taktická doporučení pro portfolia klientů.

Novoroční inventura pro budoucí rentiéry

Petr Syrový
Petr Syrový

Blíží se konec roku, a to je pro některé z nás čas bilancování. Díváme se, co nám rok přinesl, co nás čeká a co máme dělat v roce příštím.

V článku Petr Syrový předává pár tipů, které se vám mohou hodit při přemýšlení o vlastních penězích, které budete potřebovat na vlastní rentu. Tipy se hodí zejména pro budoucí rentiéry, kteří majetek na rentu budují a buď jsou relativně na začátku a čeká je dlouhá cesta k rentě nebo už kus cesty urazili a čerpání renty mají na dohled.

V listopadu naše akciová portfolia zůstala na svém

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za minulý měsíc klesla o -0,6%, u rentiérů o -0,5%.

Od začátku roku do konce listopadu je akciové portfolio budoucích rentiérů v poklesu -6,7% a rentiérské portfolio -3,0%.

Od září 2017, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +55,4%, rentiérské portfolio o +51,1%.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2017 (vše v CZK k 30. 11. 2022)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 28stránkovém vydání Rentiér 12/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

 

Rentiér 11/2022 – Instinkt dravce vás může připravit o bohatství

Úvodník pro listopad 2022

Jan Valášek
Jan Valášek

Přeji pěkné podzimní dny všem našim čtenářům!

Selský rozum. To je slovní spojení, které mi přišlo na mysl jako první, když jsem četl jednotlivé příspěvky mých kolegů do tohoto čísla našeho měsíčníku Rentiér.

Při čtení článku od Davida Řehulky na téma zodpovědného investování jsem vzpomínal na naše diskuse uvnitř firmy, když se toto téma začalo dostávat do běžného povědomí.

Celý život jsem vyrůstal ve skautském oddíle, kde jsme kladli důraz na respekt k lidem i přírodě okolo nás. Sám jsem člověk, který se snaží hledat cesty jak být zodpovědný ke svému okolí. A to jak z hlediska lidského či sociálního, tak z hlediska přírodního.

ESG je tedy téma, které je mi velmi blízké. Na druhou stranu je mi jasné, jak těžké je vyjádřit všechno pouhými koeficienty nebo tabulkami. Přístup každého z nás je trochu jiný a každý z nás považuje za přínosné něco jiného.

Dokud my sami tedy nenajdeme přijatelný způsob k hodnocení ESG investování, rozhodli jsme se dále řídit selským rozumem. Nesnažit se svézt na tématu zodpovědných investic, starat se o majetek z hlediska principů Wealth Protection a řešit odpovědnost každého z nás na individuální úrovni.

Přístup každého z nás může přispět mnohem více, než když slepě věříme ESG ukazatelům. Někdo bude lépe hospodařit s vodou, někdo nebude nakupovat běžné zboží, které musí přeplout půl světa než se k němu dostane. Každý můžeme přispět svou kapkou do moře.

V listopadovém čísle Rentiéra ale najdete i další témata, ve kterých se dá uplatnit selský rozum.

Instinkt dravce vás může připravit o bohatství

Josef Podlipný
Josef Podlipný

Úspěšní byznysmeni na nás nejvíce oceňují to, že dáváme věci do souvislostí. Josef Podlipný to uvádí na konkrétním příkladu jednoho miliardáře. Mluvil s ním, když  byl ve Francii za byznysem.

Byť to byl krátký telefonát, byl pro onoho miliardáře extrémně cenný, a bude o něm ještě přemýšlet. Josef ho totiž upozornil jsem ho totiž na něco, co se projevuje nejen u něj, ale i u ostatních úspěšných byznysmenů. Říká tomu instinkt dravce.

Kolega Josef popisuje, jak může být nebezpečné v přicházející krizi začít kupovat firmy nebo nemovitosti příliš brzy. Jeho článek doporučuji ho všem, kteří přemýšlejí o tom, jak přicházející krizi využijí k nákupům.

ESG – budoucnost nebo pohádka?

David Řehulka
David Řehulka

Posledních pár let probíhá rozmach zodpovědného investování investorů zajímajících se o klimatické změny a sociální spravedlnost, kteří rok co rok navyšují investice do ESG fondů.

Má ale zelená nálepka skutečně nějakou hodnotu nebo jde jen o nástroj k prodeji vyšších objemů různých investičních nástrojů?

Jak jsem již zmiňoval v úvodu, v dalším velkém tematickém článku se kolega David Řehulka věnuje populárnímu tématu zodpovědného investování. Věřím tomu, že v článku dobře vysvětluje náš – možná trochu méně tradiční – pohled na toto téma.

Úvod do světa valuačních ukazatelů

David Řehulka
David Řehulka

Každý měsíc přinášíme pohled na aktuální ocenění trhů. Je pro nás totiž důležitým ukazatelem, jestli je akciový trh z historického
hlediska drahý nebo levný.

To je pro nás důležitý podklad pro případnou změnu rozložení prostředků mezi akcie, dluhopisy a hotovost (nástroje peněžního trhu).

David Řehulka v dalším komentáři vysvětluje, jaké ukazatele ocenění trhu se používají v praxi a jaké ukazatele využíváme my.

Tentokrát se David věnuje ukazatelům spojeným s akciovými trhy. V některém z dalších Rentiérů se bude věnovat ukazatelům spojeným s trhy dluhopisů.

Jak žít s poklesy, když přijdou

Petr Syrový
Petr Syrový

Tento článek je inspirován jednou naší klientkou, která říká: „Já, když si přečtu novinové titulky, tak se na ty výpisy investic raději
nedívám“.

Je pravda, že pohled na výpisy v období poklesů může méně zkušeného investora znervóznit.

Petr Syrový se ve svém příspěvku dělí o své zkušenosti a tipy na to, jak zvládat jako investor poklesy portfolií a nervozitu v médiích.

Tento článek doporučuji zkušenějším i méně zkušeným investorům, protože s poklesy se při investování budeme setkávat celý život a je dobré být na ně dobře připraven.

Nečekaný přínos sabatiklu pro manažery a majitele firem

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

Tomáš Tyl se na začátku září vrátil do práce po 3měsíčním sabatiklu.

Přestože byl sám bez rodiny 14 dní v Brazílii, tak nečekejte zážitky z cest, ale zamyšlení na téma, jak je důležité dopřát takovou příležitost svému týmu.

Tomáš se totiž plynule  vrátil do týmu, který díky tomu, co udělal před odjezdem, posílil.

Sabatikl tak může být přínosem a obohacením nejen pro samotného účastníka, ale pro tým a tím pádem celou firmu.

V říjnu naše akciová portfolia rostla o 4%

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za říjen 2022 vzrostla o +4,3% a u rentiérů o +4,8%.

Od začátku roku 2022 do konce října je akciové portfolio budoucích rentiérů v poklesu -6,1%, rentiérské portfolio -2,5%.  To jsou dobré zprávy, které naši klienti oceňují.

Od října 2017, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +56,4%, rentiérské portfolio o +52,2%.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2022 (vše v CZK k 31. 10. 2022)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 24stránkovém vydání Rentiér 11/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

Rentiér 10/2022 – Rodinná banka

Úvodník pro říjen 2022

Jan Valášek
Jan Valášek

Přeji pěkné podzimní dny všem našim čtenářům, klientům a příznivcům.

Jsem Honza Valášek a rád bych touto cestou navázal na článek Goodbye Lenon Vladimíra Fichtnera, mého kolegy a partnera ve firmě, který napsal do zářijového čísla Rentiéra.

Psal v něm o důležitosti rozhodnout se, že nepotřebuji být na všechno sám. Ať už se jedná o správu rodinného bohatství nebo fungování firmy.

I proto jsem k 1. říjnu převzal po Vladimírovi roli generálního ředitele společnosti Fichtner a.s.

Změna českého investičního prostředí

S Vladimírem jsme se potkali před lety, když jsem se snažil změnit fungování českého investičního prostředí. Potkal jsem se s tehdejším nejvyšším managementem Pioneer Investments, ING bank i Komerční banky.

Všude jsem orodoval za to, že musíme změnit české investiční prostředí tak, aby mělo pro lidi skutečný přínos. Přístup velkých institucí byl ale velmi těžkopádný.

Až jsem se potkal s Vladimírem a začali jsme si notovat o potřebách praktického přínosu investování pro lidi, digitalizace a vzdělávání klientů.

Postupný růst Fichtner Wealth Managers

Potkali jsme se v roce 2015, kdy měla Fichtner v poradenském mandátu „jen” 1,2 miliardy českých korun.

Od té doby se nám společně s celým naším týmem podařilo vyrůst na hodnotu poradenského mandátu přes 7 miliard korun, mezi klienty máme několik miliardářů, získali jsme licenci obchodníka s cennými papíry.

Rozvíjíme se technologicky a rozšiřujeme naše služby tak, abychom byli našim klientům co možná nejlepším parťákem.

Tímto směrem bych rád pokračoval. Nejedná se o žádnou revoluci, ale o postupnou evoluci.

Říjnové číslo Rentiéra

Rád bych vás také provedl novým číslem měsíčníku Rentiér. Píšeme ho v době, která je náročná. Inflace. Válka. Krize kam se podíváte.

Je mi potěšením, že v našich portfoliích je mnohem více klidu než v životě kolem nás.

Ti zkušenější klienti, se kterými jsme již delší dobu, se ptají: „Není čas něco přikoupit?“.

Pro klienty, kteří jsou s námi kratší dobu a cítí větší nejistotu, chceme být o to větší oporou.

Hned v úvodu vysvětlujeme, jak reflektujeme stále rostoucí inflaci. Považujeme za důležité podělit se s vámi o další scénáře, které mohou nastat při uplatnění inflační doložky, kterou jsme zavedli pro všechny naše klienty v lednu letošního roku.

Přeji vám spoustu nové inspirace a příjemné čtení.

Jan Valášek
Generální ředitel a člen představenstva obchodníka s cennými papíry Fichtner a.s.

Rodinná banka

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Rodinná banka je oblíbeným nástrojem, který rodinám pomáhá s financováním aktivit jejich jednotlivých členů pomocí kapitálu, který má rodina k dispozici.

Rodinná banka často začíná jako neformální řešení a až později – když se osvědčí – se stává z neformálního řešení formální entitou s jasně stanovenými pravidly.

Založení rodinné banky považujeme za mnohem důležitější první krok při starání se o majetek, než příliš rychlé založení např. svěřenského fondu (pokud pro to nejsou skutečně významné důvody).

Na scénář stagflace jsme připraveni

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

Na Ukrajině se bojuje již více než 6 měsíců a spíše to vypadá, že válka eskaluje, než aby utichala. Inflace ve světě je stále vysoká.
Prudce posiluje dolar. Americká centrální banka FED říká, že bude zvedat úrokové sazby bez ohledu na recesi.

Jak současnou situaci vnímat. Jak si vysvětlit kroky centrálních bank. A hlavně, jak se v současné situaci chovat ke svým penězům a investicím.

Již v létě 2020 jsme uvažovali o scénáři stagflace. Díky preventivnímu přístupu jsme na něj dobře připraveni a nemusíme kvůli němu portfolio výrazně měnit. To je to, co očekáváme od přístupu Wealth Protection.

Jak se vypořádat s inflací na cestě k rentě

Petr Syrový
Petr Syrový

V roce 1994 startovalo penzijní připojištění, zkráceně penzijko. Nabídlo tak dlouhodobé investice na kapitálovém trhu pro přilepšení k důchodu.

Kdo chtěl penzijko využít na plnou státní podporu, investoval pravidelně 500Kč. Často se využívala dvě penzijka v rodině, spořilo se 1 000Kč. Průměrný plat byl tehdy 8 300Kč. Spořilo se tedy 12% z příjmu.

Očekávaný majetek za 30 let byl 1,8 mil. Kč. Tento majetek by stačil na rentu přes 10 000Kč, tedy více než jeden měsíční plat v tehdejší době.

Dnes již tito lidé mají za sebou 27 let spoření. Kdo spořil na dvě penzijka po pětistovce a celou dobu zůstal v původním konzervativním penzijku a vklad nenavýšil, má dnes majetek 550 000Kč. To na bezpečné a pohodlné zabezpečení na stáří nevypadá.

Kde se tedy stala chyba?

Petr Syrový připomíná dva důležité faktory, které jsou kritické pro budoucího rentiéra, aby se jednoho dne stal rentiérem.

Každý je jiný, ale všichni chrání své bohatství

Petr Syrový
Václav Krajňák

S prvními úspěšnými majiteli firem, kteří firmu prodali, jsme ve Fichtner Wealth Managers začali spolupracovat v roce 2008, když
jeden z našich klientů prodal svou firmu a na bankovním účtu se mu objevilo výrazně více než 100 milionů korun.

Vybral jsem z našich klientů 3 různé majitele firem z technologického segmentu ve věku 45–55 let, kteří již své firmy prodali, abych ukázal, jak přistupují ke svému majetku.

Petr prodal svou firmu a aktuálně má majetek 144 milionů. Jiří také prodal svou firmu a spravuje majetek ve výši 311 milionů. Konečně Tomáš také prodal svůj start-up a operuje s majetkem 369 milionů.

Petra, Jiřího i Tomáše spojuje to, že zásadní část svého majetku (finanční aktiva) investují podle strategie Wealth Protection. Nechtějí totiž přijít o bohatství, které už jednou vybudovali. Každý z nich ví, že jsou za ním roky těžké práce a odříkání.

Za poslední měsíc jsou akciová portfolia -5%, za posledních 5 let +50%

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za minulý měsíc klesla o -5,05%, u rentiérů o -5,08%.

Od začátku roku do konce září je akciové portfolio budoucích rentiérů -10,0% a rentiérské portfolio -6,9%.

 

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2022 (vše v CZK k 30. 9. 2022)

Od září 2017, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +50,5% a rentiérské portfolio o +47,4%.

 

Vývoj akciových modelových portfolií od září roku 2017 (vše v CZK k 30. 9. 2022)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 28stránkovém vydání Rentiér 10/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.