Rentiér 12/2022 – Dobré zprávy v těžkých dobách

RentiérJan Valášek

Měsíčník inteligentního investora se jménem Rentiér je samostatně neprodejný a je součástí širokého servisu, který poskytujeme našim klientům.

Úvodník pro prosinec 2022

Jan Valášek
Jan Valášek

Listopad přinesl do našich portfolií mírně záporné výnosy. Akciová portfolia rentiérů poklesla za listopad o -0,5 %, akciová portfolia budoucích rentiérů o -0,6 %. Od začátku roku jsou tedy akciová portfolia v lehce záporných číslech, u rentiérů o -3,0 % a u budoucích rentiérů o -6,7 %.

Celkově jsme jako Fichtner a.s. jsme zažili zajímavý rok plný výzev.

Zavedli jsme proti-inflační doložku. Protože jsme placeni převážně ze zisku a tento zisk ukrajuje inflace, tak je to pro nás sice ekonomicky náročné, ale stále si myslíme, že jsme udělali správně.

Měli jsme rekordní přítoky nových peněz od klientů – 2,2 miliardy od začátku roku. Hodně si vážíme důvěry, kterou nám klienti dávají.

Tři naši klíčoví kolegové téměř ve stejnou dobu v létě prožili svůj sabatikl – 3měsíční placené volno. Jejich kolegové v týmu to zvládli skvěle a posunulo je to.

Mně se dostalo té cti pokračovat ve vedení firmy, kterou téměř 20 let vedl Vladimír Fichtner za významné podpory své ženy a byznys partnerky Radky (to mě těší a zároveň zavazuje).

Do toho pokračovaly přípravné práce na možné nasazení našeho zásadně inovovaného informačního systému (asi si – pokud jste ajťáci – dokážete představit, o jak náročnou, i když dlouho neviditelnou, práci jde a jak nejistý je výsledek, dokud vše není hotovo).

Rok 2022 nám tak přinesl hodně nových zkušeností, které nás posunuly zase o kousek dále.

Pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Jan Valášek
Generální ředitel a člen představenstva
Fichtner a.s.

V těžkých dobách přinášíme klientům dobré zprávy

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Prudký růst inflace a následující růst úrokových sazeb, válka na Ukrajině, související energetická krize a se zmíněnými jevy přicházející stagflace, poklesy až o desítky procent na akciových i dluhopisových trzích i poměrně významné oslabení kurzu české koruny oproti americkému dolaru.

Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2022 zažili poměrně těžké časy, máme v týmu radost, že námi doporučovaná investiční portfolia přinášela do našich životů trochu klidu a dobré zprávy.

Investice do Private Equity má smysl jen jako doplněk v portfoliích stomilionářů a miliardářů

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

Tomáš Tyl dokončuje v tomto čísle Rentiéra svůj seriál o investování do segmentu Private Equity.

Přestože jde podle našeho názoru o investice jen pro ty, jejichž majetek se počítá na sta miliony nebo miliardy, věříme tomu, že i poznání toho, proč jako menší investor se strategií Wealth Protection tento segment investičního trhu nevyužívat, je také důležité.

Vyšší potenciální výnosy jdou ruku v ruce i s vyššími riziky, a to je důležité si neustále připomínat.

Analytický pohled na atraktivitu akcií a dluhopisů

David Řehulka
David Řehulka

V průběhu roku 2022 zažívaly propady trhy akcií i trhy dluhopisů, což historicky nebývá příliš obvyklé.

Jelikož se aktuálně obě třídy aktiv obchodují s určitou slevou, mnoho investorů uvažuje nad tím, která z nich je ve skutečnosti atraktivnější a dává větší smysl.

My se na valuace akcií a dluhopisů díváme každý měsíc v rubrice Ocenění trhu.

V tomto článku David Řehulka podrobněji vysvětlí, na základě jaké metodiky utváří náš analytický tým taktická doporučení pro portfolia klientů.

Novoroční inventura pro budoucí rentiéry

Petr Syrový
Petr Syrový

Blíží se konec roku, a to je pro některé z nás čas bilancování. Díváme se, co nám rok přinesl, co nás čeká a co máme dělat v roce příštím.

V článku Petr Syrový předává pár tipů, které se vám mohou hodit při přemýšlení o vlastních penězích, které budete potřebovat na vlastní rentu. Tipy se hodí zejména pro budoucí rentiéry, kteří majetek na rentu budují a buď jsou relativně na začátku a čeká je dlouhá cesta k rentě nebo už kus cesty urazili a čerpání renty mají na dohled.

V listopadu naše akciová portfolia zůstala na svém

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za minulý měsíc klesla o -0,6%, u rentiérů o -0,5%.

Od začátku roku do konce listopadu je akciové portfolio budoucích rentiérů v poklesu -6,7% a rentiérské portfolio -3,0%.

Od září 2017, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +55,4%, rentiérské portfolio o +51,1%.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2017 (vše v CZK k 30. 11. 2022)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 28stránkovém vydání Rentiér 12/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

 

Začněte investovat strategicky

Pokud máte finanční aktiva ve výši alespoň 50 milionů a chtěli byste probrat, zda je náš investiční přístup s odměnou placenou na přímo a převážně ze zisku i pro Vás, vyžádejte si 45minutovou konzultaci své investiční strategie. Rádi vám na ní předáme mimo jiné i toto vydání měsíčníku Rentiér.

Konzultace investiční strategie


Obchodování s investičními nástroji je vždy spojeno s rizikem ztráty až celé investované částky a minulé či předpokládané výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Bližší informace o rizicích jsou k dispozici zde.