Vladimír Fichtner

Rentiér 12/2023 – Ochrana bohatství ještě trochu jinak

Úvodník pro prosinec 2023

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Optimismus na amerických akciových trzích byl v listopadu opravdu silný.

V dolarovém vyjádření posílil index S&P 500 za jediný měsíc o 9 %, index technologických akcií NASDAQ dokonce o 11 % za jediný měsíc.

Výkonnost indexů dobře naznačuje, že investoři se perspektiv amerického akciového trhu příliš neobávají – spíše naopak.

Nám radost z vysoké výkonnosti amerických akcií za jediný měsíc trochu kazilo oslabování kurzu dolaru proti koruně, které bylo také hodně silné (cca -4 % za měsíc).

Toto oslabení dolaru nám výrazně ubralo z měsíční výkonnosti portfolií, ale tak už to bývá. Když se děje něco problematického (covid, válka na Ukrajině, Izrael), ceny akcií klesají a dolar roste. A funguje to i obráceně – když přicházejí klidnější doby a trhy rostou, dolar často oslabuje.

Důležité je, že ve střednědobém a dlouhém časovém horizontu akcie rostou 8 až 10 % ročně, ale dolar o 8 až 10 % ročně proti koruně asi desítky let oslabovat nebude. Přeci jen máme poměrně daleko k tomu, aby byla koruna silná jako švýcarský frank.

Korunu a českou ekonomiku čekají spíše složitější časy

Asi to již začínáte také vidět kolem sebe. Firmy v mnoha sektorech ekonomiky (stavebnictví, automotive, maloobchod s nepotravinářským zbožím) začínají silně negativně pociťovat dopady vysokých úrokových sazeb a dramatické zpomalení spotřebitelské poptávky.

Lidé i díky pokračujícím inflačním tlakům začínají hledat druhou práci, aby zvládli vyšší životní náklady. Objevují se první zprávy o tom, že někdo ztratil práci. Německá ekonomika má problémy, a to se – jako vždy – projeví i na fungování ekonomiky české.

Zároveň zažíváme po dlouhé době stávky a tlaky na zvyšování mezd (školství, zdravotnictví, některé průmyslové podniky), tedy budování podhoubí pro pokračující inflaci, resp. pro to, aby inflace, a tudíž i úrokové sazby, nijak dramaticky neklesaly.

Investice v ČR vyžadují velkou obezřetnost

Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dále. Ale co se týká české ekonomiky, doporučujeme velkou investiční obezřetnost.

S výjimkou českých proti-inflačních dluhopisů, doporučujeme vyhýbat se českým firemním dluhopisům, investicím do tzv. private equity i do nemovitostí v ČR.

Riziko těchto investic se v poslední době významně zvyšuje a očekávané výnosy tato zvyšující se rizika z našeho pohledu nekompenzují dostatečně.

Strategie Ochrany bohatství se opět osvědčuje

Co se týká portfolií našich klientů, jsme zainvestováni tak, jak bychom si přáli zainvestovaní být, kdybychom věděli, jaký scénář budeme nyní prožívat.

Není to tím, že bychom měli křišťálovou kouli a znali budoucnost, ale proto, že nastává jeden ze scénářů, se kterým jsme v minulosti pracovali a portfolia jsme měli přichystána i na něj.

Možná si vzpomenete, že o scénáři možné stagflace, tj. stagnace ekonomiky a inflace dohromady, jsme psali již v Rentiéru v létě roku 2020.

Přestože se situace kolem nás začíná zhoršovat, jsme rádi, že tomu tak není vzhledem k investičním portfoliím. Ta se čím dále více přibližují (a někde již dosáhla) úrovni historicky dosud nejvyšších hodnot.

Je to mimo jiné nejen důsledným scénářovým přemýšlením a přípravou na různé scénáře, ale také důslednou aplikací strategie Ochrany bohatství.

I díky ní můžeme z pohledu finančních aktiv prožít mnohem klidnější svátky.

Za všechny kolegyně a kolegy z Fichtner a.s. vám přeji v prosinci klid, pohodu a radostné časy v kruhu vašich blízkých.

Vladimír Fichtner
Předseda představenstva Fichtner a.s.
Autor knihy Rodinné bohatství

Ochrana bohatství ještě trochu jinak

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Listopadové schůzky s našimi klienty byly klidné. Z pohledu investičních portfolií jsme toho moc neřešili. Více času než na portfoliích, jsme s klienty strávili diskusí o zhoršující se situaci stále více českých firem a rodin.

Mnohé začínají trápit vyšší úrokové sazby a zpomalování ekonomiky, jiní se stále obtížněji vyrovnávají se stále vysokou mírou inflace. Kousek od nás se těžce zadýchává německá ekonomika a je evidentní, že ani ona nás z obtížné situace nevytáhne.

„Pravicová“ vláda mimo jiné kupuje síť benzinových stanic, aniž by k tomu něco řekla, a očividně si příliš neumí poradit ani s mnoha dalšími záležitostmi. Prostě z pohledu života v ČR žádné úplně příjemné perspektivy.

Znovu podotknu, že přes zmíněné skutečnosti byly naše schůzky s klienty klidné. Říkal jsem si, čím to je, když svět kolem nás úplně klidný není. Pak mi to připomněl jeden z klientů – tím, že uplatňujeme strategii Ochrany bohatství včetně scénářového přemýšlení o budoucnosti.

Proto Vladimír Fichtner ve svém tematickém článku připomíná 8 principů Ochrany bohatství, které se netýkají jen investic do finančních aktiv.

Výkonnost je důležitá, i proto české fondy v portfoliích nechceme

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

V listopadovém čísle Rentiéra se naši analytici Tomáš Tyl a Richard Mrňka věnovali základním rozdílům mezi aktivním a pasivním investováním a blíže představili náš pohled na celou tématiku.

Z tohoto článku bylo patrné, že americká statistika není pro akciové aktivně řízené fondy příliš příznivá.

Richard Mrňka
Richard Mrňka

Tentokrát si Tomáš a Richard posvítili na tuzemskou nabídku aktivně řízených fondů – fondy nabízené českými významnými bankami, investičními společnostmi a fondy, které jsou v českých korunách.

A výsledek? Analytici se podívali na krátkodobou i dlouhodobou výkonnost těchto fondů, a výsledek nás nepřesvědčuje o tom, že bychom je měli zvažovat.

Jak přemýšlet o budoucnosti a dělat dlouhodobá rozhodnutí

Václav Krajňák
Václav Krajňák

Udělat rozhodnutí, které ovlivní, co se stane za chvíli, je velmi jednoduché. Takových rozhodnutí děláme každý den stovky.

Ale co rozhodnutí na 25 let. Mám firmu prodat nebo ji budovat dál? Investovat do nemovitostí nebo akcií? Jak nezkazit dětem život penězi a majetkem?

Nad takovými rozhodnutími už je potřeba se trochu zamyslet. Dobré i špatné rozhodnutí ovlivní naše životy a majetky na roky.

Václav Krajňák ve svém článku poskytuje hned několik způsobů, jak o dlouhodobých cílech uvažovat a zvýšit šanci, že vyjdou v náš prospěch.

Od začátku roku 2023 jsou naše akciová portfolia v plusu 9,9 až 15,2 %

Po poklesech v září a říjnu se na trh vrátila dobrá nálada a akciové indexy v listopadu rostly.

Optimismus na trhu je způsoben primárně přesvědčením, že by úrokové sazby již neměly růst, spíše naopak by pomalu mohlo dojít k jejich snižování. Navíc to vypadá, že by se světová ekonomika měla vyhnout tvrdému přistání.

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za poslední měsíc rostla o 4,1 % a u rentiérů o 3,5 %.

Od začátku roku 2023 akciové portfolio budoucích rentiérů vydělalo +15,2 %, rentiérské portfolio vzrostlo o +9,9 %.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. ledna 2023 (vše v CZK k 30. 11. 2023)

Od listopadu 2018, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +61,3 % a rentiérské portfolio o +47,2 %.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. listopadu 2018 (vše v CZK k 30. 11. 2023)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 24stránkovém vydání Rentiér 12/2023, který připravujeme pro naše klienty.

Rentiér 11/2023 – 3 oblasti rodinného bohatství

Úvodník pro listopad 2023

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

V posledních dvou letech na stránkách měsíčníku Rentiér publikujeme stále více článků nejen o materiální, ale i rodinně-vztahové stránce rodinného bohatství.

Je to tím, že naše děti jsou už ve věku 29, 28 a 18 let a společně s mou ženou Radkou cítíme, že s nimi přemýšlení o rodinném bohatství chceme více sdílet.

Protože mám rád ve všem pořádek a systém, vytvořili jsme nyní s kolegy náš ucelenější pohled na oblast rodinného bohatství.

Věřím tomu, že „3 oblasti rodinného bohatství“ zaujme každého, komu dosud chybělo v našem pohledu na jednotlivá témata rodinného bohatství trochu více nadhledu, a především strukturovanosti a strategie.

Filantropický vánoční tip

Rodinné Bohatství
Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, rád bych připomněl jednu věc, o které píšu v knize Rodinné Bohatství.

Pořád máte šanci každému členu vaší rodiny dát k dispozici částku k přerozdělení na nějakou dobročinnou aktivitu.

Tím, že se děti naučí přemýšlet, jak peníze rozdělit, koho a proč obdarovat, to, že se o tom budete společně bavit u jednoho stolu, jim pomáhá učit se
rozhodovat. A také si uvědomovat, že možná mají více štěstí než někdo jiný.

Vy potom můžete na vybrané projekty peníze zaslat, od obdarovaných získat osobní poděkování pro každého dárce a toto poděkování může každý z rodiny dostat jako dárek pod stromeček.

Věřte mi, udělá jim to velkou radost.

Vladimír Fichtner
Předseda představenstva Fichtner a.s.
Autor knihy Rodinné bohatství

Jak investovat na prahu velkých změn

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

Přestože jsme v portfoliích díky strategii Ochrany bohatství připraveni na různé scénáře budoucnosti – a nechtěli bychom být zainvestováni jinak – lidsky nás tato turbulentní doba netěší.

Ukrajina, Izrael, inflace, úrokové sazby, recese, umělá inteligence, dezinformace. Ve společnosti, v ekonomice i geopolitice se toho ne úplně dobrého děje skutečně hodně.

Proto vítáme článek šéfa našeho analytického týmu, Tomáše Tyla, který přichází s jemu typickým nadhledem…

Vždy se najde dostatek důvodů, proč se bát budoucnosti. Neustále jsou před námi velké změny a svět se mění. Změna nás provází celým životem.

Události, kterým čelíme nyní se zdají významnější a označujeme je za bezprecedentní, protože je právě prožíváme. A proto, že neznáme budoucnost.

Strachy a obavy, které jsme měli dříve se již nezdají tak velké. Důvodem je, že už víme, jak to dopadlo.

Aktivní nebo pasivní investování? Bereme to nejlepší od obojího!

Richard Mrňka
Richard Mrňka

Tématem, ke kterému média i my čas od času vracíme, je diskuse o aktivně řízených fondech a ETF neboli fondech pasivně řízených.

Aktivně řízené fondy, které si účtují 2 až 2,7 % p.a. poplatku každý rok – ať se jim daří nebo nedaří – neustále hledají argumenty, proč jim mají naivní investoři nechat dát vydělat.

Tomáš Tyl s Richardem Mrňkou si na danou problematiku podívali novými očima a poodkrývají způsob, jak si při naší práci pro naše klienty bereme to nejlepší z obou světů.

Skutečná finanční svoboda

Václav Krajňák
Václav Krajňák

Ti, kdo nás již dlouho znáte, víte, že i k naší praxi patří termín finanční svoboda. Finanční svoboda je i hra, kterou spolu s našimi klienty a jejich menšími a někdy (skoro) dospělými dětmi několikrát ročně hrajeme.

O tématu finanční svobody z úplně jiného úhlu pohledu píše ve svém příspěvku kolega Václav Krajňák.

Opravdu bohatí lidé totiž nepracují pro peníze. Jsou na nich zcela nezávislí. Jejich bohatství jim přináší příjem, ať pracují nebo ne.

Na druhou stranu i samotné bohatství je nezávislé na nich. Bohatství generuje příjem, ať jeho vlastník pracuje či nepracuje, ať žije či nežije.

Od začátku roku 2023 jsou naše akciová portfolia v plusu 4,9 až 9,2%

Na akciových trzích pokračoval i v říjnu pokles. Index S&P 500 je v dolarovém vyjádření od lokálního maxima na přelomu července a srpna v poklesu zhruba o 10 %. Dopad propadů na naše portfolia brzdil posilující dolar vůči koruně, během tohoto období dolar posílil zhruba o 6,4 %.

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za říjen 2023 klesla o -3,7 %, u rentiérů o -3,4 %.

Od začátku roku 2023 akciové portfolio budoucích rentiérů vydělalo +9,2% a rentiérské portfolio vzrostlo o +4,9%.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. ledna 2023 (vše v CZK k 31. 10. 2023)

Od října 2018, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +54,4%, rentiérské portfolio o +42,3%.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. září 2018 (vše v CZK k 31. 10. 2023)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 28stránkovém vydání Rentiér 11/2023, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

Co bude, když náhle odejdete?

 

Nicméně nezávisle na věku, až na výjimky si nikdo z nás nemyslí, že se o něm bude zítra psát v černé kronice. Je to přirozené, protože jinak bychom nemohli žít a tvořit.

Bohužel naše životy jsou nevyzpytatelné a občas někdo náhle zemře.
Autohavárie, rychlá nemoc, nehoda i věk…

Vedle emocí pak padne na ty nejbližší i starost o majetek.

Zvládnou to?
Jsou na to připraveni?
Můžeme jim to nějak ulehčit?

Daňová optimalizace kapitálových výnosů

 

Blíží se konec roku a budou se počítat daně.

Říká se, že daně z kapitálových výnosů v České republice jsou nízké a jednoduché.

Je tomu tak skutečně?

U klientů jsme narazili na dvě zcela opačné operace, které by vyšly každá na milion korun na daních.

Zcela zbytečně.

Jejich privátní bankéř totiž nebral v potaz daňové souvislosti a doporučil jim něco, co dává smysl investičně, ale daňově to rozhodně smysl nedává.

Protože se s klienty bavíme o celkovém majetku, včas jsme je na tyto daňově nevýhodné operace upozornili a hned jsme jim ušetřili/vydělali milion navíc.

Daně mohou být jednoduché a nízké, ale aby tomu tak skutečně bylo, je potřeba jim věnovat náležitou pozornost.

Samofinancující se nadace pro nikdy nekončící filantropii

 

Je možné, aby se naše filantropické aktivity financovaly samy?
Bez neustálé pozornosti na to, kde vzít peníze?
Bez nutnosti fundraisingu?

V zahraničí jsou u movitých rodin a lidí běžné filantropické nástroje, které se financují sami.
Zakladatel i tým tak může svou energii může věnovat myšlence dělání dobra.

Mezi nejznámější patří Nobelova nadace, která funguje déle než 120 let.
Neustále finančně podporuje různé osobnosti světa a přitom se jí nezmenšuje jmění.
Také v České republice takové případy začínají objevovat.

Jak to funguje?
Co je k tomu zapotřebí?

My ve Fichtner Wealth Managers pomáháme klientům mimo jiné i s naplňováním jejich filantropických představ.

Co považujeme za úspěch při správě peněz

 

V roce 2013 jeden z našich klientů zainvestoval podle našich rad 30 milionů korun.

Vedle toho investoval 100 milionů korun podle doporučení švýcarské privátní banky.

Dnes podle naší strategie Wealth Protection (Ochrana Bohatství) investuje 1,5 miliardy korun.

Podle rad Švýcarů již vůbec neinvestuje.

Co stojí za tím, že dává přednost našemu poradenství před poradenstvím švýcarské privátní banky?

Jak je možné, že klidně spí s tak velkým majetkem ve finančních aktivech?

Je to jen o výnosu nebo o něčem jiném?

Ušetřili jsme klientovi 1 milion korun na daních

 

S velkým majetkem mohou přijít i velké daně.

Pokud si na to nedáte pozor.

Náš klient Martin před rokem prodal svou firmu a nyní se stará o půl miliardy korun.

Byl trochu zaskočený, když měl za rok 2022 zaplatit více než 3 miliony korun na daních z výnosů svého portfolia.

Naštěstí jsme jeho předpřipravené daňové přiznání detailně zkontrolovali.

A on se tak vyhnul zbytečné chybě, která by ho stála více než 1 milion korun.

Rentiér 9/2023 – Tři těžké scénáře inflace

Úvodník pro září 2023

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Léto je za námi a dá se říci, že našim portfoliím se v létě docela dařilo.

Americké akciové trhy se po lehkém váhání v první polovině srpna začaly opět přibližovat ke svým historickým maximům. Koruna krok za krokem lehce oslabovala. Česká inflace sice klesla na 8,8%, ale i to je příjemné zhodnocení pro proti-inflační dluhopisy.

I krátkodobé způsoby uložení peněz přinášely 5 až 6% p.a. na koruně a přes 5% p.a. v americkém dolaru. Krátkodobé vklady v euru zatím vynášejí méně (3% p.a.), ale před dvěma lety byl úrok na euro vkladech záporný.

Jen od začátku čtvrtletí se portfolia zhodnotila o cca 3 až 5%, podle toho, jakou váhu mají akciové strategie v daném typu portfolia.

Přestože se akciové trhy blíží ke svým historickým maximům, nemyslíme si, že je potřeba akciové strategie z tohoto důvodu z portfolií vyprodávat. Prodeje budou dávat smysl zatím jen tam, kde se váha akcií dostane přes hranici doporučenou investičním plánem.

Jedním z důvodů, který nás vede i nadále k mírnému převažování především amerických akciových strategií v portfoliích je stále poměrně vysoká inflace. Přestože mnozí – včetně ČNB – vychází z toho, že inflace a s ní i úrokové sazby prudce klesnou až na úroveň 2 až 3% p.a., my v této oblasti doporučujeme velkou obezřetnost a méně optimismu.

Pokud skutečně inflace a sazby klesnou výrazně, bude nám všem dobře. I proto se v zářiovém vydání Rentiéra věnujeme třem těžkým scénářům inflace a tomu, jak jsme i na ně připraveni. A ano – jsme!

Vzhledem k tomu, že pro mnohé začíná další školní rok, rozhodli jsme se podělit i o naše rodinné zkušenosti s hledáním střední školy. Věřím, že i můj článek může být doplněním myšlenek a nápadů pro toho, kdo o studiích svých dětí přemýšlí.

V portfoliích jsme na všemožné negativní scénáře budoucnosti připraveni, doporučujeme ale každému neustále přemýšlet i o celkovém pohledu na majetek.

Pokud není celý majetek dostatečně měnově a regionálně diverzifikovaný, mohlo by ho negativně postihnout zpomalování české ekonomiky a oslabování české koruny.

Z případné krize nás tentokrát asi nevytáhne ani Německo, které samo ztrácí své hospodářské kouzlo. Německá ekonomika směřuje do stagnace, její proexportně orientovaný model se zadrhává, a to samozřejmě má a bude mít negativní vliv i na ČR, díky tomu, jak je naše ekonomika s německou provázaná.

Většina z nás má své účasti v byznysu nebo nemovitosti v ČR nebo EU. S diverzifikací celkového majetku do amerického dolaru / USA nám často pomáhají finanční aktiva, která lze jednoduše a rychle nakoupit. S ochranou proti lokální inflaci zase rentiérům pomáhají proti-inflační dluhopisy.

Není proto třeba se těžkých scénářů bát. Byla by ale velká chyba je nebrat do úvahy. Pokud si nejste jisti jak na to, dejte nám vědět – probereme to společně.

Vladimír Fichtner
Předseda představenstva Fichtner a.s.
Autor knihy Rodinné bohatství

Tři těžké scénáře inflace, na které jsme také připraveni!

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

Ztráta kupní síly peněz je historicky jedno z nejhorších rizik, které může finance potkat. Zatímco tržní propady mají zpravidla dočasný charakter (při dodržení bezpečnostních zásad), inflace nechává na penězích trvalé následky. Období dlouhodobé deflace (opak inflace), které by vrátilo hodnotu penězům, nelze očekávat.

Inflace a nejhorší propady akciových trhů v USA. Zdroj: St. Luis Fed, Morningstar, vlastní výpočty

Šéf našeho analytického oddělení Tomáš Tyl se detailně věnuje scénářům poválečné inflace v USA (1941 – 1952 průměrná inflace 6 %), stagflaci v 70tých letech v USA (1969 – 1982 průměrná inflace 7,7 %) a inflaci v Itálii (1972 – 1988 průměrná inflace 13,32 %). Ukazuje také, jaká aktiva mají šanci si inflací poradit.

Trhy se blíží svým maximům. To pro nás není důvod k obavám!

Richard Mrňka
Richard Mrňka

Trh od začátku roku rostl slušným tempem a pomalu se blíží ke svým maximům. S tím se začínají ozývat hlasy, že už je moc drahý a může nás čekat pád. Znamená trh na maximech, že už dál neporoste? Máme se akcií začít zbavovat?

Analytik Richard Mrňka se oprostil od emocí, ve své analýze sdílí data a její výsledky zkonfrontoval také s předpověďmi zkázonošů Michaela Burryho a Johna Hussmana.

Průměrný výnos p.a. indexu S&P500 31. 12. 1992 až 31. 8. 2023. Zdroj: Morningstar

My nevíme kam se trh v krátkodobém období vydá, ale to není to nejpodstatnější. Vždy se řídíme jasně danou strategií pro různé scénáře, a to nám pomáhá k dlouhodobým výsledkům.

Akcie do našich investičních portfolií patří a nakupujeme je dlouhodobě, zejména proto, že jsou to fungující byznysy. To, za kolik se jejich akcie obchodují v porovnání s minulostí pro nás není směrodatným ukazatelem.

Od začátku roku 2023 jsou naše akciová portfolia v plusu 9,5 až 14,1%

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za minulé dva měsíce vzrostla o +3,54 %, u rentiérů o +3,27 %.

Od začátku roku 2023 akciové portfolio budoucích rentiérů vydělalo +14,1 % a rentiérské portfolio vzrostlo o +9,5 %.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. ledna 2023 (vše v CZK k 31. 8. 2023)

Od srpna 2018, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +56,3 % a rentiérské portfolio o +45,3 %.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. září 2018 (vše v CZK k 31. 8. 2023)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 28stránkovém vydání Rentiér 9/2023, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

Recese z pohledu investorů. Hrozba nebo příležitost?

 

Někteří majitelé českých firem vnímají výrazné zhoršování situace na trhu. Slabší výsledky českého průmyslu jako celku začínají projevovat už i v národohospodářských statistikách.

Pokud budou problémy českého průmyslu pokračovat, snižují se naděje na růst ekonomiky, firmy budou muset na pokles produkce reagovat snižováním nákladů.

Pokud by případná recese byla déletrvající a náročnější, může to firmy v konečném důsledku vést až k propouštění zaměstnanců.

Pro nás jako investory je důležité vědět, že vyšší míra nezaměstnanosti je jeden ze zásadních faktorů pro nižší ceny nemovitostí.

Případná recese v ČR může přinést i pokles cen, za které se nakupují firmy. I v tomto roce již proběhly transakce, které byly z pohledu prodávajících trochu vynucené – a z pohledu kupujících za dobrou cenu.

Nákupní příležitosti bývají v recesi obecně cenově příznivější, je ale dobré nákupy neuspěchat a na skutečně dobrý obchod si případně počkat.

Oslabení ekonomiky nemusí vždy znamenat problém, pokud firma na toto oslabení umí včas zareagovat. Dobrým příkladem jsou americké firmy.

Ty, když cítí možné oslabení byznysu, včas redukují i počty zaměstnanců. Na začátku zvyšování úrokových sazeb v USA tak třeba americké banky propustily velké počty lidí zpracovávajících hypotéky, protože věděly, že vyšší úrokové sazby budou znamenat menší poptávku po hypotékách.

Nyní třeba Walmart snižuje mzdy pro nově příchozí zaměstnance. Jiné americké firmy část zaměstnanců propouští, aby zbytku mohly dát o něco vyšší odměnu a pomohly tak zbylým zaměstnancům lépe bojovat s inflací.

Flexibilně reagují na změnu situace na trhu mimo jiné proto, že jim to umožňuje jejich pracovně-právní legislativa. I proto v portfoliích našich klientů preferujeme americké firmy.

Přichází doba dluhopisová?

 

Dluhopisy jsou často brány jako bezpečná investice .

Nicméně v roce 2022 mnozí zjistili, že umí poklesnout v ceně o 10 %, 20 %, i o 30 % v některých dluhopisových fondech.

Z dlouhodobého pohledu pak statistiky ukazují, že dluhopisy nedokáží tak dobře vzdorovat inflaci jako třeba akciové strategie.

O dluhopisech se mluví také, když je firmy vydají, následně zkrachují a investoři přijdou o peníze. V posledních letech jsme krachy korporátních dluhopisů zažili opakovaně.

Nicméně si myslíme, že je chybou nechat se těmito negativy odradit a dluhopisy zavrhnout. Je totiž možné, že přijde doba dluhopisová.

Jak se postarat o studium dospívajících dětí

 

Každý, kdo máme děti, pro ně chceme to nejlepší.

Dobré vzdělání je po rodinném zázemí asi tím nejdůležitějším, co jim můžeme předat.

Otázkou je, co je dobré vzdělání a jak k němu najít cestu.

Naposledy jsme téma studia dětí probírali s Honzou a několika jeho známými na obědě.

Honza je úspěšný podnikatel.
Zrovna prodal firmu.
Má děti ve věku 10 až 17 let.

Téma výběru střední školy, co zafinancovat, co ne a jak se k tomu postavit, se ukázalo jako velmi zajímavým.

Ve videu Vladimír Fichtner sdílí svůj příběh a svou zkušenost se studiem nejmladší dcery. Třeba vás něco bude inspirovat pro vaši rodinu.

Držet nebo prodat proti-inflační dluhopisy?

 

O proti-inflačních dluhopisech České republiky jsme mluvili od 11. 4. 2019 jako o skvělé alternativě spořících účtů a termínovaných vkladů.

Díky naší veřejné analýze si je zakoupili lidé za stovky milionů korun a zvládli tak období vysoké inflace.

Tyto proti-inflační dluhopisy měly výnos ve výši inflace.
Například 17,52 % za období 1. 10. 2021 – 1. 10. 2022
nebo 12,71 % za období 1. 7. 2022 – 1. 7. 2023
na druhou stranu také „jen” 3,65 % za období 1. 7. 2019 – 1. 7. 2020 (zdroj).

Teď se inflace dostává pod 10 %.
V červnu 2023 byla 9,7 %.

Někteří ekonomové mluví o dalším poklesu inflace a cílem ČNB je dostat inflaci pod 2 %. Pokles inflace samozřejmě má vliv i výnos státních proti-inflačních dluhopisů.

Je vhodné je stále držet?
Není na čase je prodat a využít termínované vklady, které slibují „jistých” 6 %?