Recese z pohledu investorů. Hrozba nebo příležitost?

natočil Vladimír Fichtner

 

Někteří majitelé českých firem vnímají výrazné zhoršování situace na trhu. Slabší výsledky českého průmyslu jako celku začínají projevovat už i v národohospodářských statistikách.

Pokud budou problémy českého průmyslu pokračovat, snižují se naděje na růst ekonomiky, firmy budou muset na pokles produkce reagovat snižováním nákladů.

Pokud by případná recese byla déletrvající a náročnější, může to firmy v konečném důsledku vést až k propouštění zaměstnanců.

Pro nás jako investory je důležité vědět, že vyšší míra nezaměstnanosti je jeden ze zásadních faktorů pro nižší ceny nemovitostí.

Případná recese v ČR může přinést i pokles cen, za které se nakupují firmy. I v tomto roce již proběhly transakce, které byly z pohledu prodávajících trochu vynucené – a z pohledu kupujících za dobrou cenu.

Nákupní příležitosti bývají v recesi obecně cenově příznivější, je ale dobré nákupy neuspěchat a na skutečně dobrý obchod si případně počkat.

Oslabení ekonomiky nemusí vždy znamenat problém, pokud firma na toto oslabení umí včas zareagovat. Dobrým příkladem jsou americké firmy.

Ty, když cítí možné oslabení byznysu, včas redukují i počty zaměstnanců. Na začátku zvyšování úrokových sazeb v USA tak třeba americké banky propustily velké počty lidí zpracovávajících hypotéky, protože věděly, že vyšší úrokové sazby budou znamenat menší poptávku po hypotékách.

Nyní třeba Walmart snižuje mzdy pro nově příchozí zaměstnance. Jiné americké firmy část zaměstnanců propouští, aby zbytku mohly dát o něco vyšší odměnu a pomohly tak zbylým zaměstnancům lépe bojovat s inflací.

Flexibilně reagují na změnu situace na trhu mimo jiné proto, že jim to umožňuje jejich pracovně-právní legislativa. I proto v portfoliích našich klientů preferujeme americké firmy.