Rentiér 1/2022 – Vyšší úrokové sazby ovlivní naše životy

napsal Vladimír Fichtner

Měsíčník inteligentního investora se jménem Rentiér je součástí širokého analytického servisu, který poskytujeme našim klientům.

Úvodník pro leden 2022

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

V okamžiku, kdy píši tento úvodník, vím jistě, že rok 2021 byl z pohledu výnosů našich portfolií skutečně dobrý rok. Zatím nemáme individuální výsledky pro
každého klienta, ale už nyní mohu říci, že:

  • Akciová složka portfolií rentiérů vyrostla o 26,1%.
  • Akciová složka portfoliích budoucích rentiérů vyrostla o 26%.
  • Proti-inflační dluhopisy vydělávaly ke konci roku již 6%.
  • Naopak jsme neztráceli na akciích „emerging markets”, které v portfoliích nemáme, a které za rok ztratily -0,78%.
  • Pomohlo nám i to, že jsme se v portfoliích vyhýbali českým dluhopisům s fixním úrokem, které poklesly o -9,66%.

A z toho všeho máme velkou radost.

Inflační doložka

Z čeho nemáme radost je vyšší inflace, která bude v příštích měsících (a možná i letech) ovlivňovat naše životy. Nebojíme se jí z pohledu našich portfolií, ale přesto jsme se rozhodli  zavést pro všechny naše klienty navíc „inflační doložku.“

„Inflační doložka“ zjednodušeně znamená, že v dobách, kdy průměrná inflace v ČR dosáhne hodnoty vyšší než 3% p.a., nebude se naše odměna ze zisku počítat z celého zisku, ale pouze ze zisku nad 3%. Vzhledem k tomu, že v našich modelech při vytváření investičního plánu počítáme s dlouhodobou inflací ve výši 3% p.a., považujeme zavedení této doložky u všech našich klientů za férové, přestože nám bude snižovat naše poplatky.

Výpočet našeho poplatku ze zisku upravený o inflační doložku budeme poprvé využívat při výpočtu poplatku ze zisku za 1. čtvrtletí roku 2022, tj. u výpočtu, který bude proveden k 31. 3. 2022. Více o inflační doložce a jak s ní budeme pracovat najdete na straně 3.

Zvyšování úrokových sazeb

Petr Syrový
Petr Syrový

Kromě vyšší inflace budou naše životy ovlivňovat i vyšší úrokové sazby.

ČNB v prosinci 2021 opět prudce zvýšila svoji základní úrokovou sazbu na 3,75%. To je více, než sama prognózovala na začátku listopadu.

Sazby chce zvyšovat i FED, a pokud se situace v Evropě zlepší, můžeme to samé očekávat postupně i v Evropě.

Proto je důležité začít se připravovat na období vyšších sazeb a podívat se detailněji na to, jaký vliv sazby mají.

Více o tomto tématu se dozvíte v článku Petra Syrového na straně 7.

Nemovitosti nyní doporučujeme podvažovat

Petr Syrový
Tomáš Tyl

V několika posledních Rentiérech jsme se věnovali nemovitostem a jejich úloze v portfoliu. Tímto článkem na předchozí přemýšlení o nemovitostech navážeme.

V souvislosti s analýzou o zvyšování úrokových sazeb na předcházejících stranách považujeme ale za velmi důležité upozornit na to, že atraktivita českých nemovitostí se s prudkým zvýšením českých úrokových sazeb významně snížila.

A my v tuto chvíli doporučujeme s nákupem nemovitostních investičních produktů nespěchat. Přesto se chceme podělit o to, kam jsme zatím při přemýšlení o nemovitostech, a především o finančních produktech investujících do nemovitostí, dospěli.

Právě k tématu investic do nemovitostí prostřednictvím fondů a ETF se vyjadřuje šéf našeho analytického týmu Tomáš Tyl v článku „Nemovitosti nyní doporučujeme podvažovat“ na straně 14.

Jak pracovat s vyrůstajícími generacemi

David Řehulka
David Řehulka

Většina lidí věří, že jejich děti patří mezi největší úspěchy jejich života a byli by pro ně ochotni udělat cokoliv.

Tato láska k dětem ale vytváří jeden z největších paradoxů rodinného bohatství:

Mnoho rodičů usilovně pracuje celé dny a noci, aby vybudovali rodinné bohatství, ale současně se strachují, že jejich finanční úspěch bude mít na děti a vnoučata negativní dopad.

Článek Davida Řehulky se věnuje tomu, co řešíme stále častěji, jak naše děti stárnou.

Věřím tomu, že v Davidově článku na straně 26 najdete opět inspiraci, stejně, jako jsem ji našel i já.

Aktuální pohled pod pokličku byznysu Fichtner a.s.

Před rokem jsme s vámi poprvé systematicky sdíleli pohled pod pokličku našeho byznysu. Kdo si ho chcete připomenout, můžete se podívat do časopisu Rentiér 01/2021. Dnes bychom chtěli udělat stručnou aktualizaci toho, kam jsme se v roce 2021 posunuli.

Aktuální pohled pod pokličku byznysu Fichtner a.s. najdete na straně 28.

Jak si udělat nejlepší Vánoce vůbec

A na poslední straně se s vámi podělím o to, proč jsme letos zažili nejlepší Vánoce v životě. Kdo tuší, že to má co do činění s dobročinností, má pravdu.

V listopadovém čísle Rentiéra jsme psali o tom, jak jsme se jako firma i jako rodina letos rozhodli přistoupit k charitativním projektům.

Zjednodušeně se dá říci, že každý zaměstnanec i každý člen naší rodiny měl k dispozici rozpočet, který mohl do konce září 2021 poslat na dobročinné účely.

O čem jsme v listopadu nepsali – abychom neprozradili tajemství – bylo to, že pro každého našeho zaměstnance, i každé z našich dětí, jsme od obdarovaných získali osobní poděkování.

A právě toto poděkování našli naše děti pod vánočním stromečkem, a naše kolegyně a kolegové ho dostali na vánočním večírku. Měli jste vidět, jakou měli všichni radost.

„Nejlepší Vánoce v životě,“ pomyslel jsem si, když jsem viděl jejich reakci.

A je mi jasné, že od této chvíle budou dary nejen rozdávány, ale také pod vánočním stromkem vždy připomínány.

Děkuji našim klientům, že i jim můžeme pomáhat stát se, a především zůstat rentiéry.

Klidný rok 2022

Vladimír Fichtner
Generální ředitel Fichtner a.s.

V průběhu prosince 2021 akciové trhy rostly

V prosinci trhy opět rostly. Takovému fenoménu se ve světě investic říká tzv. Santa Claus rally, a rok 2021 byl tedy zakončen historickými maximy.

A to i přes velikou nakažlivost a šíření varianty omikron Covidu-19.

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů nakonec v prosinci vyrostla o 0,87%, u rentiérů o 1,31%.

Od 1. ledna 2021, tedy za minulý rok, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o 26% a rentiérské portfolio o 26,1%.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2020 (vše v CZK k 31. 12. 2021)

Na horizontu posledních pěti let dosáhla akciová část portfolií našich klientů – rentiérů výnosnosti 54,5%. Modelová akciová portfolia budoucích rentiérů se za 5 let zhodnotila o 64%.

Klíčovým faktorem dobrého výsledku obou typů akciových portfolií bylo především naše převažování amerických akcií.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2016 (vše v CZK k 31. 12. 2021)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete nově v druhé polovině dnešního výtisku od strany 22.

Detailní informace o fundamentálním ocenění trhů, jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři a další zprávy z investičního světa najdete ve 32stránkovém vydání Rentiér 1/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

Začněte investovat dlouhodobě bezpečně

Pokud máte finanční aktiva ve výši alespoň 50 milionů a chtěli byste probrat, zda je strategie Wealth Protection (Ochrany Bohatství) vhodná i pro Vás, vyžádejte si 45minutovou bezplatnou konzultaci. Rádi vám na ní předáme mimo jiné i toto vydání měsíčníku Rentiér.

Bezplatná konzultace

 


Obchodování s investičními nástroji je vždy spojeno s rizikem ztráty až celé investované částky a minulé či předpokládané výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Bližší informace o rizicích jsou k dispozici zde.