Rentiér 9/2022 – Goodbye Lenon!

RentiérVladimír Fichtner

Měsíčník inteligentního investora se jménem Rentiér je samostatně neprodejný a je součástí širokého servisu, který poskytujeme našim klientům.

Úvodník pro září 2022

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

„Goodbye Lenon!“ je titulním článkem tohoto čísla Rentiéra.

Bezpochyby nečekaný název článku v investičním měsíčníku.

Přitom je určen pro všechny, kteří vedou své firmy a spravují rodinné peníze.

Zvolil jsem jej schválně, protože příběh, který je v něm ukrytý, vám může změnit pohled na hodně věcí – podobně jako ho změnil mě.

Letní měsíce přinesly růst akcií

O tom, jak vypadá aktuální ocenění trhu a jak vypadalo chování drobných investorů v průběhu léta píše náš analytický tým na stranách 17 až 22.

Pro naše klienty je důležité, že akciová složka portfolia budoucích rentiérů za 2 letní měsíce stoupla o +7,79%, u rentiérů o +7,29%.

Od začátku roku do konce srpna je akciové portfolio budoucích rentiérů -5,2% a rentiérské portfolio -1,9%.

Od 1. ledna 2020, tedy za 32 měsíců, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +30,4%, rentiérské portfolio o +26,2%.

Na našich investičních doporučeních zatím nic neměníme – až na to, že začínáme doporučovat lépe ukládat volnou hotovost.

Rostou také úrokové sazby

Letošní léto a začínající září totiž přineslo změny úrokových sazeb.

Americká centrální banka FED a evropská centrální banka ECB zvýšily úrokové sazby pro uložení dolarů a eur.

České úrokové sazby zůstávaly na úrovních přes 6% p.a. (po jejich zvýšení Českou národní bankou v červnu) a zvýšené úrokové sazby pro nás znamenaly možnost ukládání hotovosti za lepších úrokových podmínek.

A my jsme v průběhu léta a začátku září zjistili, že jednoduše lze korunovou hotovost ukládat za 6% p.a. a více ve švýcarských privátní bankách. A když se hodně snažíte, tak i v některých českých privátních bankách.

Ty, kdo nejsou klienty švýcarských a českých privátních bank, ale jejich české banky příliš „nerozmazlují“, ani jim nenabízejí tak zajímavé úročení.

Lepší uložení hotovostní části portfolia

To nás vedlo k tomu, že jsme se v průběhu léta domluvili novou spolupráci a již nyní můžeme našim klientům (ale i neklientům) zprostředkovat nákup dvou fondů peněžního trhu, které ve své výkonnosti odrážejí výši úrokových sazeb na korunovém mezibankovním trhu.

Aktuálně (k 8. září 2022) mají historickou výkonnost 0,60% za poslední měsíc. To je 6 000Kč z každého zainvestovaného milionu za jediný měsíc. Pokud úrokové sazby vydrží na současné úrovni, může to být 72 000 z každého milionu za rok.

Více o těchto investicích, a jak se k nim dostat, najdete v článku Richarda Mrňky, Nikol Hajšmanové a Andrey Drešerové na straně 23 zářiového vydání měsíčníku Rentiér.

Vladimír Fichtner
Generální ředitel Fichtner a.s.

O čem by měl přemýšlet budoucí rentiér v těžkých časech!

Petr Syrový
Petr Syrový

O tom, že se těžké časy kvapem blíží, dnes v ČR asi již nikdo nepochybuje. Petr Syrový upozorňuje na to, na co si dát v takovém případě pozor z pohledu finančního a investičního.

Od roku 2008 jsme znali jen nízké úrokové sazby a umírněnou inflaci. To samozřejmě ovlivnilo naše chování a naše zvyky. S růstem inflace a úrokových sazeb ale budou přicházet situace, na které jsme dlouhá léta nebyli zvyklí.

Klienti, kteří jsou s námi déle než 14 let, si mohou vzpomenout, co jsme jim radili v dobách vyšších úrokových sazeb a vyšší inflace.

Dnes bychom chtěli připomenout 4 věci, které jsou důležité v dobách vyšších úrokových sazeb a vyšší inflace převážně pro ty, kteří svůj majetek teprve budují.

Investování do Private Equity – část II.

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

V minulém článku na téma Private Equity jsme se bavili o tom, jak vypadá a jakými pravidly se řídí svět společností, které
nejsou veřejně obchodované.

Nyní se pojďme podívat jaké možnosti má investor, který chce do Private Equity investovat.

Cesty, jak participovat na výnosech Private Equity nejsou snadné.

Nepřímá cesta vede přes nákupy správců Private Equity fondů. Ti však mají v portfoliích zpravidla i jiná aktiva než jen Private Equity společnosti.

Další cesta vede přímo přes Private Equity fondy. Zde však narážíme na menší dostupnost (vysoká vstupní investice) a rozdílné výnosy jednotlivých fondů podle správců, ale i roků vzniku.

Aktuální situací na trhu Private Equity a dostupnými investičními příležitostmi se budeme zabývat v dalším díle série věnované neveřejným společnostem.

Sázka na jistotu

David Řehulka
David Řehulka

Zaručený výnos, bezriziková investice, tutovka.

To všechno mohou být pojmy používané všelijakými prodejci nabízejícími své nové produkty. Někdy k tomu dokonce přidají i příběh dané firmy nebo odvětví, ze kterého je obtížné se nenadchnout.

Taková jistota se může rychle změnit v noční můru, pokud nedáváme pozor a nepoužíváme investiční strategii Wealth Protection (Ochrany bohatství).

V průběhu býčího trhu je totiž vskutku snadné působit velmi moudře. Všechny vámi zvolené investice stoupají ke hvězdám a vy se začínáte cítit jako druhý Warren Buffett nebo rovnou akciový prorok.

Realita je ale taková, že důvodem růstu vašeho portfolia nebylo vaše umění vybírat konkrétní akciové tituly, nýbrž skutečnost, že rostl celý akciový trh, nehledě na váš výběr, a dařilo se víceméně všem akciím.

Skutečná jistota v investování tedy spočívá jinde, než v tom umět vybrat správnou investici.

Fondy peněžního trhu, které doporučujeme pro ukládání hotovosti v CZK

Richard Mrňka
Richard Mrňka

U klientů, kteří mají švýcarské banky můžeme nakupovat české státní dluhopisy (jak jsme psali v Rentiérovi 06/22) a hotovost také ukládat na termínovaných vkladech u spolupracujících bank, které nabízejí podobné úroky jako je 14denní REPO sazba ČNB.

Klienti mimo Švýcarsko jsou z důvodu nemožnosti nákupů státních dluhopisů nebo vysokých transakčních nákladů o tuto možnost ochuzeni.

Tuzemské banky navíc nabízejí úroky na spořících účtech daleko od současných úrokových sazeb ČNB.

Proto pro naše klienty v měsíčníku Rentiér přinášíme doporučení, do jakých fondů doporučujeme ukládat hotovost. Sledujeme cíl dosahovat zhodnocení podobné 14denní REPO sazbě ČNB.

Workshop pro dospělé „děti“

Dlouhodobě říkáme, že je důležité předávat znalosti našim dětem.

Proto pro naše klienty a jejich děti připravujeme na víkend 8. – 9. října 2022 workshop, na kterém zábavnou formou předáváme kritické znalosti o finančním světě.

Součástí je nejen finanční simulace hravou formou, ale také potřebná teorie, aby každý měl šanci vyhrát. Ve hře, i v životě.

Rodiče nám k tomu píší…

Vladimíre, chtěl jsem Vám poděkovat. Za dva dny jste dokázali synovi předat to, o co já se snažím už několik let.

Velké díky Vladimírovi za vzdělávání mladých lidí. Díky víkendové akci pro mladé studenty, kterou dcera absolvovala již chápe principy investování. Dodnes z toho čerpá a ptá se mě na věci ohledně investování. Doporučuji všem poslat své dítě na podobné akce, kde se učí investice a finance hrou.

Za poslední dva měsíce jsou akciová portfolia +7%, od začátku roku ale stále v mírné ztrátě

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů ale přesto od prázdninového Rentiéra, kdy jsme tento graf uváděli naposledy, za 2 měsíce stoupla o +7,79%, u rentiérů o +7,29%.

Od začátku roku 2022 do konce srpna 2022 je akciové portfolio budoucích rentiérů -5,2% a rentiérské portfolio -1,9%.

 

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2022 (vše v CZK k 31. 8. 2022)

Od 1. ledna 2020, tedy za 32 měsíců, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +30,4% a rentiérské portfolio o +26,2%.

 

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2020 (vše v CZK k 31. 8. 2022)

Díky výnosům proti-inflačních dluhopisů, které již v tomto roce vyplácely výnosy (cca 7,4 % YTD za protiinflační dluhopisy a termínované vklady) jsme u celkových portfolií většiny klientů do konce srpna na 0, i přestože akciová složka portfolia klesla.

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 28stránkovém vydání Rentiér 9/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

Začněte investovat strategicky

Pokud máte finanční aktiva ve výši alespoň 50 milionů a chtěli byste probrat, zda je náš investiční přístup s odměnou placenou na přímo a převážně ze zisku i pro Vás, vyžádejte si 45minutovou konzultaci své investiční strategie. Rádi vám na ní předáme mimo jiné i toto vydání měsíčníku Rentiér.

Konzultace investiční strategie

O autorovi Vladimír Fichtner

Vladimír začínal ve finančním světě začínal již v roce 1991, kdy nastoupil jako šestý člověk k Petru Kellnerovi do PPF. V 1995 se pak přesunul do Pioneer Investments, kde později působil jako generální ředitel. V roce 2003 opustil svět korporátu a založil se svojí ženou Radkou investičně poradenskou firmu, která je dnes Fichtner Wealth Managers. Majoritu ve firmě se ženou prodali v roce 2020 a Vladimír opustil pozici ředitele.
Vladimír je dnes předsedou představenstva Fichtner a.s. a pomáhá manažerskému týmu zavádět u klientů principy family governance nezbytné pro úspěšné mezigenerační předávání majetku nebo efektivní nastavování filantropických projektů s důrazem na samo-financovatelné nadace.


Obchodování s investičními nástroji je vždy spojeno s rizikem ztráty až celé investované částky a minulé či předpokládané výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Bližší informace o rizicích jsou k dispozici zde.