Centrální banky měnily sazby, hrozba inflace zůstává, o ETF kolují nepravdy a ženy více investují

Správa bohatstvíTomáš Tyl

 

V tomto týdnu byly podstatným tématem úrokové sazby, protože proběhlo několik důležitých zasedání centrálních bank. Zároveň pokračuje růst na akciových trzích. Americký trh se dostal na nová maxima, a to jak v korunách, tak v dolarech.

ČNB snížila úrokovou sazbu o půl procentního bodu a Švýcarská centrální banka (SNB) snížila sazbu o 0,25 p.b. SNB svým rozhodnutím trhy překvapila. Pokles sazeb ze strany ČNB není překvapivý, neboť již dříve avizovala, že se je bude snažit snižovat.

Z rétoriky guvernéra Aleše Michla je však patrné, že ČNB začíná být opět opatrná kvůli obavám z návratu inflace. Mezi hlavní rizika patří slabý kurz koruny, rostoucí ceny služeb a potenciální nebezpečí roztočení mzdové inflační spirály i stále vysoké ceny nemovitostí. Pokračování ve snižování sazeb bude záviset na tom, zda se tyto hrozby rozptýlí. Ale spoléhat na rychlý návrat nedoporučujeme.

Právě hrozba návratu inflace je důvodem, proč v našich klientů portfoliích ponecháváme proti-inflační dluhopisy, které dokáží chránit před rychle rostoucí inflací lépe než běžné nástroje peněžního trhu (spořicí účty, repofondy apod.). Pracujeme s více scénáři a návrat inflace je jedním z nich, protože v historii k tomu docházelo často. Proti-inflační dluhopisy, které naši klienti včas nakoupili, nám tuto ochranu poskytují.

Pokles úrokových sazeb v ČR může mít pozitivní dopad na poptávku v nemovitostním trhu.

I když poptávka po hypotékách ve srovnání s minulým rokem výrazně vzrostla, stále je daleko pod historickými maximy. Z našich informací vyplývá, že na trh se vrací retailoví investoři a ti, kteří chtějí řešit své bydlení. Velcí investoři na trhu příliš aktivní nejsou, nebo se snaží tlačit ceny dramaticky dolů. Z našeho pohledu tak nemovitostní trh jako celek nemá úplně vyhráno. Zároveň se kvůli tomu také prohlubují rozdíly mezi lokalitami.

Americký FED ponechal sazby beze změny, což bylo v souladu s očekáváním, protože v USA se diskutuje o možném návratu inflace již delší dobu a ekonomika se na vyšší sazby již přizpůsobila. Americké firmy i v tomto prostředí dokáží generovat růst zisků. Ekonomické oslabení a recese, o kterých se hovořilo, jsou v nedohlednu.

Japonská centrální banka naopak sazby zvýšila poprvé po 17 letech, což znamená, že se dostaly do kladných čísel.  Změna je sice malá, ale symbolicky významná: z -0,1 % na 0,1 %. Tím japonská centrální banka signalizovala, že již nepotřebuje stimulovat ekonomiku, které se v poslední době daří, což bylo vidět i na akciovém trhu dosahujícím nových maxim.

Růst akciového trhu je tématem, o kterém se v posledních týdnech hodně mluví. Peníze v pasivně spravovaných fondech a ETF v USA překonaly v minulém měsíci ty v aktivně řízených instrumentech.

Občas se tak setkáváme s nepravdivým tvrzením, že pasivní investoři vlastní polovinu trhu a díky tomu se trh koncentruje do těch největších společností. To ale není pravda. Na trhu mají velký podíl individuální investoři (v USA 40 %), penzijní fondy a další instituce. 

Ve skutečnosti je pouze asi čtvrtina trhu v USA vlastněná přes pasivní strategie (pasivní fondy a ETF drží asi 15 % trhu a dalších 10 % jsou pasivní strategie dalších institucí). Většinu trhu tvoří aktivní investoři. Tvrzení, že pasivní investoři vytváří větší koncentraci velkých akcií je pak v přímém rozporu s chováním na trhu, kde například NVIDIA od začátku roku prudce rostla, zatímco Tesla ztrácela. Pasivní investování by vedlo k rovnoměrnému podobnému růstu všech (malých i velkých akcií), protože pasivní investoři nakupují v poměrech odpovídajících současné velikosti. A to se na trhu neděje.

My v našich strategiích využíváme ETF, protože mají nízké náklady, a i díky tomu se aktivním manažerům nedaří je dlouhodobě překonávat. Blíže jsem se k našich portfoliím věnoval v březnovém čísle měsíčníku Rentiér.

Silné téma, které v posledních letech sledujeme, je deglobalizace.

Některé současné informace naznačují, že toto téma je stále aktuální. Jako příklad lze uvést sousední Německo. Studie společnosti KPMG mezi finančními řediteli ukazuje na pokles důvěry investorů v Německo jako investiční destinaci, přičemž země ztrácí v investičních kategoriích a míří stále níže v žebříčku EU. To souvisí i s aktuální stagnací, kterou v Německu pozorujeme.

Na druhou stranu, dle některých informací, německé firmy přestávají odebírat od českých dodavatelů, aby upřednostnily domácí společnosti. Tento trend může pro české exportéry představovat další komplikace.

Ženy se pouštějí do investování stále více, a to je dobrá zpráva! 

Jejich podíl roste především mezi mladší generací. Podle některých statistik jsou dokonce lepšími investory, což by mělo být hlavně tím, že se tak často nepouštějí do agresivních spekulací a jsou jim bližší principy, na kterých stavíme strategii Wealth protection. Samozřejmě každá generalizace má svá úskalí a mezi individuálním investory i investorkami jsou velké rozdíly.

Větší zapojení žen je i naším cílem. I když je mezi našimi klienty mnoho žen, častěji primárně spolupracujeme s muži. Z důvodu celostního pohledu na bohatství a jeho předávání dalším generacím však preferujeme, aby naší práci rozuměly i jejich partnerky (a partneři) a postupně i jejich děti.

Zapojování všech členů rodiny do diskusí a úvah nad majetkem pomáhá k jeho dlouhodobému udržení a hladkému předávání na další generace. 

Zde najdete odkazy na zmíněné i další články

O autorovi Tomáš Tyl

Tomáš začínal na finančních trzích v roce 2002. Osobně vytvořil již stovky analýz, napsal populární knihu „10 způsobů, jak se (ne)nechat připravit o peníze” a je spoluautorem knihy „Osobní finance”. V současné době má na starost investiční strategii Fichtner Wealth Managers.

Přihlaste se k odběru newsletteru Správa bohatství

@
 


Obchodování s investičními nástroji je vždy spojeno s rizikem ztráty až celé investované částky a minulé či předpokládané výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Bližší informace o rizicích jsou k dispozici zde.