Archives for Srpen 2022

Přichází čas dluhopisů?

Odzvonilo investicím do akcií?

Lidé, co nás sledují zpovzdálí, mohou mít pocit, že investujeme jen do akcií.

A je to validní názor, protože jsme akcie v portfoliích našich klientů dlouhou dobu převažovali.

Důvodem nebyla naše zamilovanost do akcií ale mimo jiné i to, že dluhopisy nebyly kvůli úrokovým sazbám výhodné.

Nyní se situace pomalu mění.

Úrokové sazby se zvyšují po celém světě.
V České republice je krátkodobá sazba na 7 %.

A to už může být důvodem začít zvažovat dluhopisy.

Rizika dluhopisů

České vládní dluhopisy – s výjimkou dluhopisů proti-inflačních – jsme našim klientům dlouhou dobu nedoporučovali zařazovat do portfolia.

Ani ty krátkodobé s dobou splatnosti 1, 2, 3, 4 roky, ani ty dlouhodobější s dobou splatnosti 10 a více let. Díky nízkým výnosům jsme je v posledních 10 letech považovali za velmi neatraktivní. Jejich nízké výnosy byly důvodem, proč nám v portfoliích nedávaly smysl.

V bankách se někdy výnosy dluhopisů označují za „bezrizikové”. Z pohledu naší strategie Wealth Protection (Ochrana Bohatství) spíše platí, že v době nízkých úrokových sazeb dluhopisy přinášely riziko bez výnosů.

Vedle rizika bankrotu, které je daleko vyšší u korporátních dluhopisů, ohrožují státní dluhopisy převážně dvě rizika.

1) Riziko růstu úrokových sazeb

Při přemýšlení nad dluhopisy je vhodné si uvědomit, jak velkým rizikem je pro dlouhodobé dluhopisy možný růst úrokových sazeb.

Zjednodušeně řečeno, čím delší splatnost mají dluhopisy s fixním výnosem, tím větší je jejich durace neboli citlivost na růst nebo pokles sazeb.

Když jsou úrokové sazby nízko, existuje významné riziko, že už nebudou mít kam klesat a porostou, a to má při delší době splatnosti významný negativní vliv na ceny dluhopisů, případně ohodnocení portfolií dluhopisových fondů.

2) Riziko inflace

Dluhopisy si neumějí poradit s dlouhodobě vysokou inflací. Přinášejí totiž pevný a tudíž omezený výnos.

V případě dlouhodobých dluhopisů si tento výnos zafixujeme na delší období. Inflace však mezi tím může vystoupat výše.

A to se v minulosti často dělo. Kvůli tomu dluhopisy v dobách vysoké inflace přinášejí investorům reálné ztráty (tj. zisky inflaci nepokryjí).

Využíváme výhodné proti-inflační dluhopisy

Do konce roku 2021 jsme krátkodobou složku portfolia naši klientů naplňovali především pomocí spořících proti-inflačních dluhopisů.

Ty nabízely výnos ve výši inflace a díky tomu nyní v portfoliích našich klientů přinášejí zajímavé výnosy.

Například emise z července 2019 má výnos 19,47 % po dani tj. 6,11 % p.a. Ta z července 2021 má výnos 14,16 %.

Emise z roku 2021 mají výhodu nulové daně a také tu, že do každé emise bylo možné investovat až 50 milionů korun na jedno rodné číslo.

Nicméně od roku 2022 již do těchto dluhopisů investovat nemůžeme – stát je přestal vydávat.

Ihned jsme tedy našim klientům s větším majetkem začali doporučovat vedle spořících účtů také evropské proti-inflační dluhopisy.

Ty nejsou úplně bez rizika, proto je doporučujeme využívat společně s měnovým zajištěním, které dává, díky vysokým sazbám v CZK, zajímavý dodatečný výnos, který může rizika kompenzovat.

Začínáme využívat krátkodobé české vládní dluhopisy

Nyní se jako zajímavá možnost pro krátkodobé uložení peněz začínají objevovat také státní dluhopisy s kratší splatností a variabilní státní dluhopisy.

Aktuálně přinášejí tyto dluhopisy výnosy na úrovni 6-7%, což je více než u 10letých vládních dluhopisů a více než u spořicích účtů.

Reálný výnos těchto dluhopisů je sice také záporný, ale jejich výhoda je, že se v nich „nezamkneme“ na dlouhou dobu. Tyto dluhopisy nám tedy mohou pomoci zmírnit dopady inflace na naši hotovost.

Nominální hodnota dluhopisů je 10 tis. Kč. Ve skutečnosti má ale smysl nakupovat je až od částek nad 200 tis. Kč na jeden obchod a jednu emisi, aby byla likvidita rozumná.

Co přinese budoucnost?

Na budoucí vývoj úrokových sazeb jsou různé názory. Podle některých názorů nás čeká ještě poslední zvýšení sazeb a následně by se sazba postupně měla snižovat.

Na druhou stranu, pokud bude vysoká inflace převládat, nelze ani další růst sazeb vyloučit.

My nechceme spekulovat na to, jak se bude úroková sazba nebo inflace vyvíjet.

Proto našim klientům doporučujeme diverzifikaci a koupi variabilních dluhopisů s různou dobou fixace a krátkodobých státních dluhopisů.

Portfolio finančních aktiv

V portfoliích našich klientů rozlišujeme mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu.

Krátkodobé dluhopisy, variabilní dluhopisy a proti-inflační dluhopisy zařazujeme právě do kategorie nástrojů peněžního trhu (i když technicky nemusí vyhovovat přesné definici).

Kromě toho ještě do peněžního trhu řadíme spořicí účty a peníze na běžných účtech a na účtech u brokera, které máme především jako rezervu na nákupy, na rentu a na krátkodobé cíle.

Nástroje peněžního trhu v rentiérském Wealth Protection portfoliu (jako podíl z celého portfolia)

Tento článek není investiční doporučení. Takové doporučení by vždy mělo vycházet investičního plánu a vašich individuálních potřeb. Jakékoliv transakce konzultujte se svým investičním poradcem nebo bankéřem.

Pojďte si povídat o Vašem investičním portfoliu

Ve Fichtner Wealth Managers pracujeme pro úspěšné majitele firem, kteří si uvědomují, že majetek je třeba především chránit a rozumně zhodnotit.

Zavolejme si a proberme mimo jiné i to, jakou roli by dluhopisy mohli hrát ve vašem investičním portfoliu.

Konzultace investiční strategie zdarma
Platí pro portfolia o velikosti 15 milionů a více

V investování můžete mít pravdu, a přesto být za hlupáka

Vítejte do kasina…

Rudolf v něm hraje blackjack.

V prvních dvou kartách dostane součet karet 17.

Je už ale posilněn alkoholem, věří si, a tak požádá o další kartu.

Krupiér se ho zeptá: „Jste si opravdu jistý?

Rudolf odpoví: „Ano!

Neuvěřitelné se stává skutečností.

Krupiér vytahuje čtyřku!

Součet karet je 21 = výhra.

Kasinem se začne rozléhat Rudolfův jásot a nadšení.

Lidé okolo tleskají a zvyšují své sázky.

Nadšené ale bude spíše kasino, protože ví něco, na co lidé pod vlivem emocí zapomínají.

Přestože Rudolfovi měl teď pravdu, tak ve skutečnosti zahrál toto kolo hloupě.

Teď se na něj usmálo štěstí, ale příště mu to už vyjít nemusí.

Možná si říkáte, že v tomto případě je to přeci jasné.

Jasné je ale také to, že lidé v investování sází na svou pravdu a přichází o peníze…

Příklady hloupého chování

Psycholog a expert na chování lidí na finančních trzích (behaviorální finance) Dr. Daniel Crosby nabízí další dva příklady:

  1. Máte kamaráda, který vsadil značnou část svých peněz na extrémně riskantní investici, povedlo se mu to a získal velký výnos? Nehledě na výsledek je váš přítel hlupák.
  2. Nebo snad vaše známá prodala své akciové investice těsně před krachem v roce 2008? Má kliku, ale neznamená to, že je chytrá.

Daniel Kahneman, jeden z průkopníků oboru behaviorálních financí a autor knihy Myšlení rychlé a pomalé, vysvětluje, že díky zkreslenému zpětnému pohledu (hindsight bias) lidé mnohdy hodnotí kvalitu svých rozhodnutí nikoliv podle toho, jestli při nich byl použit rozumný proces, ale podle toho, jestli byl výsledek dobrý nebo špatný.

To je jeden z důvodů, proč lidé mají tendenci využívat investic, které fungovaly v nedávné minulosti – vidí jen pozitivní výsledek a zelená čísla, ale na jejich fundament se už se tolik nedívají.

Úspěšné investování v průběhu celého života, které by mělo fungovat desítky let ale nemůže být založeno na štěstí. Musí mít základy v systematickém přístupu, který je využíván jak v dobrých, tak ve špatných časech a nikdy není opuštěn jen proto, že se něco, co je v současnosti populární, neshoduje s dlouhodobou strategií.

Aktivní fondy nejsou řešení

Aktivně řízené fondy mají oproti pasivní strategii jednu výhodu. Mají totiž teoretickou šanci porazit index. V honbě za dosažením alfy, tedy nadvýkonnosti oproti benchmarku, neustále analyzují jednotlivé akcie a ostatní produkty, realokují své portfolio a skáčou mezi investičními filozofiemi, aby jim neunikla ta, která v současnosti má potenciál index porazit.

Jeden z důvodů, proč jejich výkonnost pokulhává, přestože aktivně řízené fondy vedou často velmi chytří a schopní lidé, jsou poplatky.

Tyto poplatky vznikají nejen kvůli tučným výplatám pro jejich manažery, ale také kvůli transakčním nákladům za každý nákup a prodej. Čím častěji se mění složení portfolia fondu, tím více vzniká transakčních nákladů.

Pasivní investování dlouhodobě poráží aktivní

Pasivní investiční filozofie dlouhodobě tu aktivní nejen poráží, ale dává jí opravdu pořádný výprask.

Při porovnání manažerů large-cap fondů s pasivním investičním přístupem vychází nejnovějšího výzkumu SPIVA Scorecard na povrch, že v posledních 5 letech bylo 75% aktivních fondů poraženo indexem, za posledních 10 let to už bylo 82% a v 20letém horizontu dokonce 94%.

A to všechno před poplatky.

Tedy ano, stále existuje určitá šance, že si člověk zvolí takový fond, který i po odečtení poplatků porazí jeho benchmark, ale s přihlédnutím k tomu, jak mizivá je tato šance na úspěch, můžeme konstatovat, že kdo takové rozhodnutí udělá, může mít sice pravdu, ale stále býti hlupák.

Aktivní investování se lépe prodává

Přestože jsou posledních 30 let aktivně řízené fondy na ústupu, ještě pořád mají řadu svých zastánců. Na rozdíl od pasivních fondů, které sledují indexy, se manažeři aktivních fondů
snaží tyto indexy porazit a dosáhnout tak lepšího výsledku.

Do boje vstupují ale se značnou nevýhodou.

Jelikož ve vedení aktivně řízených fondů často sedí opravdu vzdělaní lidé, je jasné, že nebudou pracovat zadarmo.

Podle knihy The Fundamental Index právě manažerské poplatky spolu s transakčními náklady vydají ročně za podvýkonnost někde mezi 0,5% a 2%.

Pouhá 2% nemusí zprvu znít jako mnoho, ale vezměte si, že investice v hodnotě 1 milion Kč by při zhodnocení 10% ročně vyšplhala po 30 letech na 17,4 milionu, zatímco stejná investice po odečtení 2% ročních poplatků dosáhne jen na 10 milionů.

Podvýkonnost aktivně řízených fondů

Dalším faktorem může být skutečnost, že manažeři rok co rok zavírají své fondy, kterým se nedařilo, a tyto fondy se proto už nemusí objevit při zkoumání výsledků výkonností. Tomuto jevu se říká iluze přeživších (survivorship bias).

Badatelé Arnott, Bekrin a Ye totiž přišli na to, že kdyby se do výkonnosti započítaly i výsledky zaniklých fondů, způsobilo by to podvýkonnost mezi 2% a 4%. Kdybychom se tedy vrátili k příkladu výše, tak výkonnost 6% (výchozí 10% návratnost mínus 4% roční podvýkonnosti) udělá ze stejné investice tentokrát pouze 5,7 milionu.

Pravidla kvalitního dlouhodobého investování

Investiční přístupy, které dlouhodobě fungují mají většinou následující charakteristiky:

  • jsou diverzifikované,
  • mají nízkou obratovost,
  • nízké poplatky a
  • počítají s behaviorálním zkreslením nebo výkyvy v náladě investorů.

Ty, které dlouhodobě nefungují jsou pravým opakem: drahé, nediverzifikované, často obchodované a se špatným chováním nepočítají a ani samotní investoři svým emocím nerozumějí.

Většina behaviorálních nástrah je většinou eliminována následujícími jednoduchými pravidly, jejichž názvy na papíře působí téměř jak z dob udatných rytířů:

Konzistentnost – vysvobodí nás ze spárů vlastního ega, emocí a strachu ze ztráty, zatímco se můžeme soustředit na důsledné a systematické dodržování naší investiční strategie.

Čistá mysl – dáváme prioritu podloženým faktům a panicky se nebojíme katastrofických, byť nepravděpodobných scénářů. A přílišně nejásáme nad líbivými scénáři.

Odvaha – zautomatizujeme proces investování: děláme to, o čem náš mozek ví, že je to nejlepší, i když naše srdce a žaludek to moc dobře nenesou (například investování při poklesech).

Proto ve Fichtner Wealth Managers dodržujeme jasné a předem nastavené investiční strategie, řídíme se jednoznačnými čísly a ukazateli pro kontrolování rizika a učíme klienty zacházet s emocemi spojenými s investováním. Proto náš přístup přináší dlouhodobě dobré výsledky.