Archives for Prosinec 2023

Rentiér 12/2023 – Ochrana bohatství ještě trochu jinak

Úvodník pro prosinec 2023

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Optimismus na amerických akciových trzích byl v listopadu opravdu silný.

V dolarovém vyjádření posílil index S&P 500 za jediný měsíc o 9 %, index technologických akcií NASDAQ dokonce o 11 % za jediný měsíc.

Výkonnost indexů dobře naznačuje, že investoři se perspektiv amerického akciového trhu příliš neobávají – spíše naopak.

Nám radost z vysoké výkonnosti amerických akcií za jediný měsíc trochu kazilo oslabování kurzu dolaru proti koruně, které bylo také hodně silné (cca -4 % za měsíc).

Toto oslabení dolaru nám výrazně ubralo z měsíční výkonnosti portfolií, ale tak už to bývá. Když se děje něco problematického (covid, válka na Ukrajině, Izrael), ceny akcií klesají a dolar roste. A funguje to i obráceně – když přicházejí klidnější doby a trhy rostou, dolar často oslabuje.

Důležité je, že ve střednědobém a dlouhém časovém horizontu akcie rostou 8 až 10 % ročně, ale dolar o 8 až 10 % ročně proti koruně asi desítky let oslabovat nebude. Přeci jen máme poměrně daleko k tomu, aby byla koruna silná jako švýcarský frank.

Korunu a českou ekonomiku čekají spíše složitější časy

Asi to již začínáte také vidět kolem sebe. Firmy v mnoha sektorech ekonomiky (stavebnictví, automotive, maloobchod s nepotravinářským zbožím) začínají silně negativně pociťovat dopady vysokých úrokových sazeb a dramatické zpomalení spotřebitelské poptávky.

Lidé i díky pokračujícím inflačním tlakům začínají hledat druhou práci, aby zvládli vyšší životní náklady. Objevují se první zprávy o tom, že někdo ztratil práci. Německá ekonomika má problémy, a to se – jako vždy – projeví i na fungování ekonomiky české.

Zároveň zažíváme po dlouhé době stávky a tlaky na zvyšování mezd (školství, zdravotnictví, některé průmyslové podniky), tedy budování podhoubí pro pokračující inflaci, resp. pro to, aby inflace, a tudíž i úrokové sazby, nijak dramaticky neklesaly.

Investice v ČR vyžadují velkou obezřetnost

Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dále. Ale co se týká české ekonomiky, doporučujeme velkou investiční obezřetnost.

S výjimkou českých proti-inflačních dluhopisů, doporučujeme vyhýbat se českým firemním dluhopisům, investicím do tzv. private equity i do nemovitostí v ČR.

Riziko těchto investic se v poslední době významně zvyšuje a očekávané výnosy tato zvyšující se rizika z našeho pohledu nekompenzují dostatečně.

Strategie Ochrany bohatství se opět osvědčuje

Co se týká portfolií našich klientů, jsme zainvestováni tak, jak bychom si přáli zainvestovaní být, kdybychom věděli, jaký scénář budeme nyní prožívat.

Není to tím, že bychom měli křišťálovou kouli a znali budoucnost, ale proto, že nastává jeden ze scénářů, se kterým jsme v minulosti pracovali a portfolia jsme měli přichystána i na něj.

Možná si vzpomenete, že o scénáři možné stagflace, tj. stagnace ekonomiky a inflace dohromady, jsme psali již v Rentiéru v létě roku 2020.

Přestože se situace kolem nás začíná zhoršovat, jsme rádi, že tomu tak není vzhledem k investičním portfoliím. Ta se čím dále více přibližují (a někde již dosáhla) úrovni historicky dosud nejvyšších hodnot.

Je to mimo jiné nejen důsledným scénářovým přemýšlením a přípravou na různé scénáře, ale také důslednou aplikací strategie Ochrany bohatství.

I díky ní můžeme z pohledu finančních aktiv prožít mnohem klidnější svátky.

Za všechny kolegyně a kolegy z Fichtner a.s. vám přeji v prosinci klid, pohodu a radostné časy v kruhu vašich blízkých.

Vladimír Fichtner
Předseda představenstva Fichtner a.s.
Autor knihy Rodinné bohatství

Ochrana bohatství ještě trochu jinak

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Listopadové schůzky s našimi klienty byly klidné. Z pohledu investičních portfolií jsme toho moc neřešili. Více času než na portfoliích, jsme s klienty strávili diskusí o zhoršující se situaci stále více českých firem a rodin.

Mnohé začínají trápit vyšší úrokové sazby a zpomalování ekonomiky, jiní se stále obtížněji vyrovnávají se stále vysokou mírou inflace. Kousek od nás se těžce zadýchává německá ekonomika a je evidentní, že ani ona nás z obtížné situace nevytáhne.

„Pravicová“ vláda mimo jiné kupuje síť benzinových stanic, aniž by k tomu něco řekla, a očividně si příliš neumí poradit ani s mnoha dalšími záležitostmi. Prostě z pohledu života v ČR žádné úplně příjemné perspektivy.

Znovu podotknu, že přes zmíněné skutečnosti byly naše schůzky s klienty klidné. Říkal jsem si, čím to je, když svět kolem nás úplně klidný není. Pak mi to připomněl jeden z klientů – tím, že uplatňujeme strategii Ochrany bohatství včetně scénářového přemýšlení o budoucnosti.

Proto Vladimír Fichtner ve svém tematickém článku připomíná 8 principů Ochrany bohatství, které se netýkají jen investic do finančních aktiv.

Výkonnost je důležitá, i proto české fondy v portfoliích nechceme

Tomáš Tyl
Tomáš Tyl

V listopadovém čísle Rentiéra se naši analytici Tomáš Tyl a Richard Mrňka věnovali základním rozdílům mezi aktivním a pasivním investováním a blíže představili náš pohled na celou tématiku.

Z tohoto článku bylo patrné, že americká statistika není pro akciové aktivně řízené fondy příliš příznivá.

Richard Mrňka
Richard Mrňka

Tentokrát si Tomáš a Richard posvítili na tuzemskou nabídku aktivně řízených fondů – fondy nabízené českými významnými bankami, investičními společnostmi a fondy, které jsou v českých korunách.

A výsledek? Analytici se podívali na krátkodobou i dlouhodobou výkonnost těchto fondů, a výsledek nás nepřesvědčuje o tom, že bychom je měli zvažovat.

Jak přemýšlet o budoucnosti a dělat dlouhodobá rozhodnutí

Václav Krajňák
Václav Krajňák

Udělat rozhodnutí, které ovlivní, co se stane za chvíli, je velmi jednoduché. Takových rozhodnutí děláme každý den stovky.

Ale co rozhodnutí na 25 let. Mám firmu prodat nebo ji budovat dál? Investovat do nemovitostí nebo akcií? Jak nezkazit dětem život penězi a majetkem?

Nad takovými rozhodnutími už je potřeba se trochu zamyslet. Dobré i špatné rozhodnutí ovlivní naše životy a majetky na roky.

Václav Krajňák ve svém článku poskytuje hned několik způsobů, jak o dlouhodobých cílech uvažovat a zvýšit šanci, že vyjdou v náš prospěch.

Od začátku roku 2023 jsou naše akciová portfolia v plusu 9,9 až 15,2 %

Po poklesech v září a říjnu se na trh vrátila dobrá nálada a akciové indexy v listopadu rostly.

Optimismus na trhu je způsoben primárně přesvědčením, že by úrokové sazby již neměly růst, spíše naopak by pomalu mohlo dojít k jejich snižování. Navíc to vypadá, že by se světová ekonomika měla vyhnout tvrdému přistání.

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů za poslední měsíc rostla o 4,1 % a u rentiérů o 3,5 %.

Od začátku roku 2023 akciové portfolio budoucích rentiérů vydělalo +15,2 %, rentiérské portfolio vzrostlo o +9,9 %.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. ledna 2023 (vše v CZK k 30. 11. 2023)

Od listopadu 2018, tedy za posledních 5 let, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +61,3 % a rentiérské portfolio o +47,2 %.

Vývoj akciových modelových portfolií od 1. listopadu 2018 (vše v CZK k 30. 11. 2023)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete ve 24stránkovém vydání Rentiér 12/2023, který připravujeme pro naše klienty.

Jak přemýšlet o majetkových strukturách a proč nebudeme mít svěřenský fond podle českého zákona

 

Majetkové struktury využívá čím dál více lidí, včetně osob mediálně známých.
Na konci roku 2022 bylo v ČR asi 4,5 tisíce svěřenských fondů.

Vladimír Fichtner se o téma svěřenských fondů a rodinných majetkových struktur zajímá poměrně intenzivně již několik let.

A čím déle se problematice věnuje, tím více si potvrzuje, že svěřenský fond založený dle českého zákona nenaplňuje naše standardy Wealth Protection (Ochrany bohatství).

Proto ho Vladimír nebude využívat ani pro svou rodinu, ani ho ve Fichtner Wealth Managers nebudeme doporučovat našim klientům, kterým se staráme o majetek a finanční aktiva.

Co nás ke zmíněným závěrům přivedlo?
Jak jsme o majetkových strukturách přemýšleli?
Jaká máme kritéria na majetkové struktury i správce majetku?

To se dozvíte ve speciálním vánočním dvoudílném vydání podcastu Mezi Rentiéry, kterým Vás tradičně provede Josef Podlipný.

 

 

Textový přepis

Josef Podlipný

Začnu krátkým příběhem. Asi si vzpomenete, že jsem nedávno mluvil o mém kamarádovi, který řešil v rodině docela krizovou situaci.

Krizová byla především proto, že žil až do okamžiku prozření v dobré víře, že se v rodině na všem domluvili. A to na všem domluvili, se týká i majetkových struktur.

Kamarád poté zjistil, že jeden z jeho potomků, konkrétně syn, s pravidly a nastavenou cestou do budoucna nesouhlasí. Tedy ani s majetkovou strukturou.

Nejen, že byl překvapen a rozhořčen, ale musel v určitém okamžiku řešit to, že se proti němu postavila celá rodina. Krom jeho manželky.

Vláďo, když si i ty vzpomeneš na tento příběh, co myslíš, že bylo možnou příčinou, že se to vlastně stalo?

 

Vladimír Fichtner

Možnou příčinou asi bylo to, co jsme my s Radkou také skoro prožili, když jsme dostali od právní kanceláře návrh, jak by mohla vypadat majetková struktura. Nám v tom návrhu něco nesedělo. Nevěděli jsme co. Byly tam grafy, čísla a schémata, jak bude všechno zajímavé, skvělé a ošetřené.

My jsme dlouho přemýšleli, co nám na tom nesedí. Ani ne týdny, ale spíš měsíce. Pak jsme si řekli, tak možná jo. Řekli jsme si o další podklady a dostali jsme další formulář, kde jsme měli něco vyplnit. Formulář, který by měl mít člověk vyplněný pravděpodobně za pár hodin.

Nám tam něco zase nesedělo. Když jsem se o tuhle problematiku následně začal zajímat do větší hloubky, zjistil jsem, co nám tam nesedělo.

Struktura byla daňově ošetřená, právně ošetřená a já nevím co, ale hrozně málo pracovala s lidským kapitálem rodiny. Pracovala s tím, že my jako otec a matka zakladatelé nadiktujeme naši vůli všem následujícím generacím. Tím direktivní způsobem, a všichni s tím budou spokojení

Já jsem zjistil, že většina struktur, přestože za ně lidé utratí hrozně peněz a energie, zkolabuje. A většina následujících generací je považuje za přítěž. Asi osmdesát procent lidí na západ od nás je považuje za přítěž. Deset procent je považuje za výhodu. Jen deset procent lidí z následujících generací.

 

Přítěž je to proto, že to je často diktát jednostranné vůle, která byla nadiktovaná jedním člověkem nebo minimálně jednou generací (pokud to řešili spolu a ve dvou životní partneři).

V příběhu Tvého kamaráda byl problém v tom, že do toho hrozně málo zatáhl další generaci. Hrozně málo. Tam bylo více myšlenek, více úhlů pohledu. Díky tomu bylo velmi problematické, aby to v pohodě přešlo na další generaci a na další generaci a na další generaci. Protože to nebylo konsensuální, nebylo to tak živé, ta struktura nebyla tak barevná.

Nevím, jestli to je srozumitelné, co říkám?

 

Josef Podlipný

Určitě ano. Pokud nás poslouchá můj kamarád, částečně se v definici, kterou jsi popsal, poznává.

Já si vzpomínám na jeho slova poté, co to vstřebal a akceptoval okamžik rozdílného názoru nejenom syna, ale postupem času i dcery, a dokonce i jeho rodičů. On zjistil, že se přesně trefil do té statistické číselné hodnoty.

Šedesát procent neúspěchu je závislých právě na tom, že je nedobrá komunikace v rodině. Možná ani není nastavena dobře důvěra mezi jednotlivými členy rodiny.

On si v ten okamžik vybavil chvíli, kdy získával postupně souhlas jednotlivých členů rodiny tím způsobem, že se ptal, jestli to řešení, které se jim nabízí jako jedno z možných, je jimi akceptovatelné.

Souhlas byl někdy téměř mlčky, někdy s dovětkem „tati, mami, celé jste to vytvořili, tak určitě jste to vymysleli dobře.“

 

Vladimír Fichtner

„Když myslíš, tati.“

 

Josef Podlipný

Přesně tak.

Diskuse nebyla dostatečně vedena a on nakonec uznal, že udělal chybu. Chyba se pak ukázala ve změně názoru. Bylo to ještě opřeno o další argumenty.

Vláďo, co vám – Tobě, Radce, oběma synům a dceři – zafungovalo, abyste tuto chybu neudělali?

 

Vladimír Fichtner

Zafungovala tam asi naše intuice. My, když se na něčem shodneme, tak už to musí být dobře. Každý přemýšlíme úplně jinak, máme vyzkoušeno, že když nám něco nesedí, tak nemusíme úplně vědět proč, ale že to je fakt špatně.

Protože ten náš úhel pohledu na věci je opravdu hodně rozdílný. Naopak, když máme stejný názor, tak je zase opravdu velmi silný. Nemusíme ani vědět úplně proč. To je jedna věc.

To nám pomohlo neudělat chybu na začátku a začít se zajímat v čem spočívá kouzlo struktur.

 

Jenom abychom někoho nezmátli, Ty jsi říkal, že 60 procent nefunguje, ale dlouhodobá statistika je 80 %. To bylo asi jen přeřeknutí.

 

Nám pomohla na začátku intuice a pak studium téhle problematiky. Protože když se začne člověk o tu majetkovou strukturu zajímat jinak než o ten detail – „co to tedy bude, jak bude vypadat to schéma, jak tam budou fungovat daně?“ Což je to, co u většiny poradců člověk potká – schémata: takhle to bude vypadat, takhle jsou tam daňové věci, tohle budou menší daně. To máme všichni rádi, že jo?

I když, co si budeme povídat, dneska díky danění fyzických osob, struktury nejsou v ČR zatím zas až tak zajímavé jako je to třeba na západ od nás.

Ale zpět, když se hodně ponoříme do detailu, přestaneme přemýšlet o tom obrázku trošku shora, o souvislostech. Vlastně se o to moc ani nezajímáme, ani nás nenapadne se o to zajímat.

 

Josef Podlipný

Máme tedy za sebou část zjištění, že to není správná cesta a část studia, kde jste hledali optimum. Co jste našli nebo kdo to našel?

 

Vladimír Fichtner

Bylo to zjištění, že to není správná cesta. To jsem možná neřekl úplně přesně, bylo to zjištění, že je potřeba k té cestě nějak přistoupit, to je asi to důležité.

Není správná cesta vytvořit strukturu, aniž bych o tom přemýšlel mnohem delší dobu, než jsem si původně myslel. Aniž bych do toho zatáhl mnohem intenzivnějším způsobem následující generaci.

 

Josef Podlipný

Jsem už tak trošku nedočkavý na to, co jste tedy udělali, abyste získali čas, abyste rozproudili komunikaci v rodině?

Co vás napadlo jako řešení?

 

Vladimír Fichtner

Základem u nás bylo určitě začít si víc povídat. My jsme ale nezačali povídání tím, že jsme řekli „děcka, pojďme vytvořit strukturu“.

My jsme začali povídání rodinnou bankou. Něčím, o čem už jsme se také bavili, takže nemá cenu to připomínat. Ale já jsem si pak následně uvědomil, že právě koncept rodinné banky pro nás jako rodinu byl hrozně jednoduchý zavést do praxe. A byl zajímavý i pro děti, protože tam našly nějaký benefit pro sebe.

 

To byla první věc, která nám pomáhala začít si povídat. Začít si povídat o věcech, o kterých jsme si dosud nepovídali, a které zároveň pro děti byly důležité. Třeba překlenovací úvěr na to, aby si mohly pořídit auto. Když chtějí prodat staré a koupit nové. Nebo když si chtějí půjčit do podnikání, nebo si chtěj jenom koupit foťák.

Tak jsme si uvědomili, že je potřeba si začít povídat. Rodinná banka, jak jsem zjistil později, už je docela osvědčený způsob, jak to povídání začít v mnoha rodinách na západ od nás. Když to mohlo fungovat Rothschildům, tak jsem si říkal, to by mohlo fungovat i nám 😊

 

Josef Podlipný

Pokud se rentiéři posunou dál a budou již aplikovat principy rodinné banky ve své vlastní rodině, co by je pravděpodobně mělo čekat jako další krok?

 

Vladimír Fichtner

Každá rodina je jiná, takže je těžké odpovědět obecným způsobem.

U nás to bylo tak, že další krok, ke kterému jsme přistoupili, bylo nalezení rodinného kouče a nalezení někoho, kdo nám komunikaci v rodině pomůže posunout do nové úrovně.

 

Josef Podlipný

Tohle je nesmírně důležitá část na té cestě.

Co to znamená v praxi? Můžeš nám to krátce přiblížit?

 

Vladimír Fichtner

Jen připomenu, že se pořád bavíme o tématu majetkových struktur. Někdo si může říct, že jsme malinko odbočili, protože se bavíme o tom, jak se rodina má bavit o rodinné bance, o koučování.

 

Josef Podlipný

A stále tam nejsou ty struktury.

 

Vladimír Fichtner

Ale ono to má nesmírnou souvislost! Protože když majetkovou strukturu vytvoříte „na studeno“, řekl bych, šance, že nebude fungovat a nenaplní to, co byste od toho chtěli, se zvyšuje. Za 30 nebo 50 let nikdo nebude vzpomínat, jak to maminka s tatínkem hezky vytvořili. Ale budou říkat „jak je to napadlo proboha? Vždyť to je hrůza!“

Proto je potřeba si povídat. Proto je potřeba najít způsoby, jak rodinu zatáhnout do komunikace.

U nás se každý měsíc na tři až pět hodin sejdeme a povídáme si za přítomnosti kouče o věcech, o kterých jsme si dosud nepovídali.

Jsou to úplně jiné věci, než člověk řeší při společném grilování nebo na společné dovolené. Protože se dotýkáme toho, jaké jsou naše hodnoty. Ne že si každý myslíme, jaké máme hodnoty. Ale že si je sdílíme společně, říkáme si je nahlas. Přemýšlíme, co je společná hodnota, kde máme přesahy, co bychom si mohli říct, že jako rodina chceme všichni. Je to tak silné, že to chceme respektovat, i když nás to bude třeba v něčem omezovat. Něco nám to vezme, protože nebudeme úplně svobodní, třeba. Ale to tak je, když je pět lidí kolem stolu. To nebývá tak, že všichni mají úplně jasno a všichni mají stejný názor.

 

Josef Podlipný

Mohu to chápat tak, že rodinné hodnoty jsou nějakým krystalizujícím se rodinným odkazem a omezení, o kterých hovoříš, budoucími pravidly komunikace v rodině, i třeba mezi generacemi?

 

Vladimír Fichtner

To je jedna z věcí, kterou zrovna probíráme. Jaká jsou rodinná pravidla, která chceme respektovat. Samozřejmě to začíná od hodnot, ale i takových věcí, abychom si nasdíleli, co nás nabíjí. A co nás naopak každého vyčerpává. Abychom si spolu nasdíleli věci, které normálně člověk neřekne.

Když to extrémně zjednoduším: přijdete na štědrovečerní večeři a místo kapra, kterého jste celý život měli, tam najednou čeká vinná klobása. Vy tu večeři asi nezrušíte, že se vám to nelíbí, ale zůstane to ve vás.

To je malý příklad, jak pravidla, které nám nasdílel náš kouč, můžou fungovat. My jsme si uvědomili, že takových nepsaných pravidel, která chceme dodržovat, nebo nepsaných pravidel, která rodina má, že má každý jiná.

Nás je pět. Když nám Erika řekla „za 15 minut přijďte s vašimi pravidly“, zjistili jsme, že to není pět stejných seznamů. Ale že se v něčem překrývají, ale v mnohém liší.

Teď je potřeba dát dohromady, co nás baví všechny, co nás spojuje, co chceme, aby pro nás bylo společné do budoucna. A co chceme, aby nás netrápilo. To si řekneme na rovinu. Opravdu je ta komunikace najednou na úplně jiné úrovni.

My jsme s rodinnou bankou začali před dvěma, dvěma a půl roky, s koučováním rok zpátky. Půl roku už to procházíme velmi intenzivně. Najednou se tam ty struktury objevují úplně přirozeně.

Protože najednou sdílíme věci, které se dějí kolem nás, v našich životech, v našem podnikání a v naší správě majetku. Najednou se tam objeví, že to by možná nějaká struktura mohla ošetřit.

Ani s tím nemusíme přijít my rodiče, ale někdo z našich dětí. Všichni si řekneme, jo, tady by to tak být mohlo. Ještě žádnou strukturu nemáme, ale jednoho dne jí asi budeme mít, protože k tomu dojdeme mnohem přirozenějším způsobem než tím, že nadiktujeme svoji vůli a nechť je to tak.

 

Josef Podlipný

Jak při diskuzi o majetkových strukturách nezapomenout i na strategii Wealth Protection – Ochrany rodinného bohatství?

 

Vladimír Fichtner

Pro nás je Ochrana bohatství alfa a omega toho, čím žijeme. O čem přemýšlíme jak pro sebe, tak v rámci Wealth management byznysu s našimi klienty. Protože zachování reálné hodnoty majetku, který máme, jeho dlouhodobá správa, jeho dlouhodobé vize jsou nesmírně důležitou součástí přemýšlení o budoucnosti.

Pro většinu lidí, kteří už došli do nějakého věku, došli do nějakého objemu majetku a už vědí, že by se jim to nemuselo znovu povést. Už by nemuseli mít tu energii, čas a také by nemuseli mít třeba takové štěstí, jako měli v minulosti.

Ochrana bohatství k tomu rozhodně patří. A samozřejmě, když se bavíme o majetkové struktuře, tak bychom najednou neměli používat jinou filozofii při jejím vytváření. Protože struktura jako taková je něco, co má dlouhodobé přesahy na desítky let.

Samozřejmě to má nějakou flexibilitu a soud vám může povolit nějaké změny apod., ale není to tak, že ráno vstanu a budu to dělat jinak.

Proto je nesmírně důležité přemýšlet, jestli i ta struktura je připravená na různé scénáře budoucnosti. Jestli zvládne vývoj v dané zemi. Jaká ní bude fungovat dlouhodobě infrastruktura typu soudů a dalších specialistů, kteří se pohybují v téhle oblasti. Jestli se o ní můžeme opřít, nebo se naopak musíme děsit, když přijde nějaká nejistota a budeme chtít něco změnit, jak to vlastně dopadne.

Protože třeba předpovědět volnost prostředí je jedna ze zásadních věcí, kterou by člověk ve struktuře měl řešit. Když se na západ od nás řeší struktura, přijdete tam za specialisty, kteří ji řeší, první věc, na kterou se vás zeptají je, v jaké jurisdikci ta struktura bude umístěna. Ne jak bude vypadat, ale kde se založí.

 

Josef Podlipný

To je nesmírně důležité si uvědomit, že v rozvinutých ekonomikách už existuje mnohagenerační zkušenost s majetkovými strukturami.

Já vím, že se této oblasti věnuješ i v rámci studia v podstatě profesně. Ponořil jsi se do velké hloubky, do velkého detailu. Jak to v zahraničí funguje?

Můžeš s námi nasdílet pár detailů, praktik? Co se vlastně v již rozvinutých ekonomikách daří rodinným dynastiím aplikovat?

 

Vladimír Fichtner

Já bych možná řekl nejenom co, ale také jak o tom přemýšlí. Protože způsob přemýšlení je něco, co může být inspirací. Určitě to bylo inspirací i pro nás.

Jak už jsem říkal, na západ od nás se jako první řeší jurisdikce a kde bude struktura založená. Pojďme si říct, proč to tak je.

Ta první věc, kterou je dobré si uvědomit je, že chcete mít nejen majetkové struktury ale třeba i firmy

v prostředí, které má jasné a férové zákony aplikované kompetentními soudními autoritami.

Když si vzpomenu, jak jsme řešili stavební spoření u naší kdysi nezletilé dcery, když jsme ho chtěli vybrat a použít na něco. Řešili jsme to na soudu, kde proti nám seděla pracovnice sociálky, pak tam byla soudkyně a my, kteří jsme se obhajovali.

Nedokážu si představit, že jdu na soud řešit změnu v majetkové struktuře s tím, že vím, jak to dopadne. Nebo s tím, že věřím tomu, že to dobře dopadne. Rozumně a dobře. Nemám na mysli nutně podle mě, ale rozumně.

Třeba v Británii se nedávno řešil zajímavý soudní případ. Správce svěřenského fondu – to je jeden z typů majetkových struktur, svěřenský fond, trust v angličtině – se snaží vždycky, aby platil co nejmenší daně.

Ne že by šidil na daních, ale prostě nevyhledává způsoby, jak platit na daních víc. A beneficienti, ti, kteří přijímají benefity z toho trustu, dospěli k názoru, že nějaké daně by se mohly platit. Že jsou v pohodě, i když se něco zaplatí.

Teď si představte, že na jedné straně máte správce, jehož úkolem je zajistit pro další generace, nejenom pro tu generaci beneficientů, která existuje, ale pro následující generace, co největší jistinu a co největší „majetek“. Co nejlépe ho ochránit před daněmi, to k tomu patří.

On je najednou ve sporu s beneficienty, kteří řekli, ať se daně klidně platí. Nejde to vyřešit, je tam konflikt. Jestliže se beneficienti shodli, správce by měl trošku naslouchat, ale je to jeho zodpovědnost, jestli bude nebo nebude naslouchat.

Tak se s tím šlo k soudu, aby soud řešil, co je správně. Protože na to není úplně jasná odpověď, to už je samozřejmě poměrně sofistikovaná věc, vůbec si nedokážu představit, jak by v Čechách dopadla. Takových věcí samozřejmě u instrumentu, který trvá desítky let, určitě najdete v průběhu let řadu. Určitě něco opomenete na začátku, určitě něco nedořešíte. Svět kolem nás se vyvíjí.

Jako Nobelova nadace. Kdysi dávno začínala s tím, že nesmí mít žádné akcie v portfoliu. Kdyby to trvalo dodnes, už neexistuje. Protože Alfred Nobel řekl, že tam budou jenom dluhopisy, nemovitosti a hotovost. To jsou bezpečné instrumenty. Protože nevěděl, že akcie jsou bezpečné proti inflaci. Díky tomu, že správci Nobelovy nadace už po smrti Alfreda Nobela dokázali změnit tu investiční filozofii, nadace existuje. Dneska mají dlouhodobě 55 procent v akciích.

Takových věcí v životě struktury, která trvá desítky let, určitě potkáme minimálně několik. Tím, jak máme malou zkušenost, jich pravděpodobně potkáme víc, než bychom chtěli a než je běžné na Západě. Proto potřebujeme jasné a férové zákony a jasně předpověditelné prostředí aplikované kompetentními soudními autoritami. Abychom nemuseli jako někteří podnikatelé v ČR, přemisťovat naše firmy do Lucemburska nebo do Holandska, protože nevěříme systému tady.

 

Josef Podlipný

Rozumím. I s právním minimem mě nenechává úplně klidným to, když vidím, jak se schvalují zákony, jak se připomínkují a jak se třeba potom v legislativní nouzi protlačí různé pozměňovací balíčky. Není tam určitě ta dlouhodobost.

Nobelova nadace je skvělým příkladem dlouhodobě spravovaného majetku rodiny Alfreda Nobela. S dlouhodobostí určitě souvisí i další ze způsobů přemýšlení, co vyhledávat, aby byla správa rodinného bohatství, pokud možno v bezpečí. Aby mohla zajistit právě ochranu.

Co dalšího bys připomenul?

 

Vladimír Fichtner

Z pohledu jurisdikce? Konzultanti, kteří struktury navrhují, respektive baví se o nich se svými klienty na západ od nás, řeší, aby struktura byla v politicky stabilní zemi s vládním systémem, který má ideálně dlouhou historii demokratického typu.

Protože je menší šance, že takové struktury budou zrušeny. V Čechách jsme to zažili několikrát. Co vím, svěřenské fondy nebo jakási jejich obdoba existovala už snad od roku 1811 mám pocit.

 

Josef Podlipný

Ještě tehdy na území Čech a Moravy.

 

Vladimír Fichtner

Za Rakouska-Uherska, přesně tak. Potom samozřejmě za První republiky, a pak už to vlastně bylo všechno znárodněno. Včetně majetků a podobně. To jsou věci, které člověk úplně nechce. Novodobá česká legislativa na svěřenské fondy pochází někdy z roku 2014, myslím.

Dlouho se tam moc nedělo, protože byla ne úplně rozumná, ale je v plenkách. Sotva začala. Stejně jako naše demokracie, z pohledu přesahu generací. Je hezké, že máme za sebou třicet let, ale všichni se můžeme podívat kolem sebe, jak jsme si jistí, že jsme v pohodě a že naše křehká demokracie přetrvá další stovky let, nebo alespoň desítky. Doufejme! Je to také na nás, na každém z nás.

 

Josef Podlipný

Každá generace se počítá na pětadvacet let, takže bychom rádi, aby to byly násobky pětadvaceti let. Určitě všichni, ať už jsme zástupci první, druhé nebo třeba i čtvrté nebo další generace budovatelů a správců rodinného bohatství.

Vláďo, ty jsi před chvílí popisoval určitý konflikt, který dokonce putoval před soud. Konflikt mezi beneficienty a správcem trustu. Mnoho podnikatelů, úspěšných byznysmenů si teď asi uvědomuje, že takový podobný konflikt byl v jejich vlastní hlavě, když byli třeba v roli akcionáře a zároveň generálního ředitele. Kde generální ředitel chtěl dosáhnout nějakého krátkodobého efektu, třeba i kvůli tomu, aby si zachoval přízeň banky, která mu pomáhala ještě stále rozjíždět ten byznys, anebo dalších akcionářů. Ale jako akcionář nebo dokonce majoritní vlastník se díval mnohonásobně dále do budoucna a logicky ten konflikt byl nasnadě.

Proto si hodně beneficientů určitě chce najít takové prostředí, které je nějak definované. Jaký je tam ještě další prvek? Mám tím na mysli třeba nějakou regulaci nebo něco, co by mělo minimálně připoutat naši pozornost. Mělo by nás to inspirovat k tomu, že tohle prostředí by mohlo být to dlouhodobě udržitelné?

 

Vladimír Fichtner

Rozumím. Bavili jsme se o právním systému, respektive soudním systému, o politicky stabilním prostředí, které pomůže ochránit lépe majetkovou strukturu. Ale obecně cokoliv jiného z hlediska majetku.

U struktur je další důležitá věc určitě to, co jsi naznačil – regulace, dohled, obecně i nějakým způsobem rozvinutější prostředí. Aby byznysy, které v něm podnikají, už měly něco za sebou. V Čechách regulace a dohled vlastně moc neexistují.

Josef Podlipný

Moc nebo vůbec – existuje vůbec?

 

Vladimír Fichtner

Majetkovou strukturu typu svěřenský fond, ale podle českého zákona, my určitě nikdy mít nebudeme. Možná nějaká desátá generace od nás. My – Radka, Vladimír a současní členové naší rodiny a pravděpodobně asi ani jejich děti ještě – ji mít nebudeme. Protože si prostě nemůžeme odškrtnout věci z hlediska Ochrany bohatství.

 

Josef Podlipný

Tak to máme stejně.

 

Vladimír Fichtner

Zásadní roli ve svěřenském fondu hraje svěřenský správce. To je někdo, kdo vlastně ovládá ten majetek, komu svěříme správu namísto nás. Pokud už to je někdo další a není to někdo z rodiny.

 

Josef Podlipný

Dá se v podstatě říct, že má neomezenou pravomoc?

 

Vladimír Fichtner

Určitě. Ten fond má nějaká pravidla, podle kterých by měl fungovat. Ta je potřeba respektovat, pokud myslíme vážně svěřenský fond. Svěřenský správce má opravdu významnou pravomoc nad majetkem.

Pokud to tak není, začneme ho omezovat. Třeba správní orgány můžou napadnout, že to je jenom takový „jakoby fond“, a můžou rozporovat vůbec vytvoření jeho daňové struktury. Fond může být napaden vlastně z pohledu správních orgánů.

 

Josef Podlipný

Říkáš tím, že je důležitá zkušenost toho správce?

 

Vladimír Fichtner

Ke správci – podle českého zákona musíte být osobou, která nemá omezenou svéprávnost. To je všechno. Může to být jinak kdokoliv.

 

Josef Podlipný

To znamená, když to hodně přeženu, i někdo, kdo projde odborným kurzem?

 

Vladimír Fichtner

Kdo řekne, že má certifikát z nějakého kurzu nebo si ten certifikát vytvoří. V principu to je jedno. Ale komu svěřím majetek, který jsem vytvořil? To nemůže být úplně kdokoli! Ten člověk musí mít asi nějaký věk, životní zkušenost, něco za sebou. Nemůže to být někdo, kdo majetek svěřenského fondu investuje do pochybných korporátních dluhopisů, a dokonce z toho má ještě provizi. Což je úplně neuvěřitelné, že něco takového může existovat! Navíc ty korporátní dluhopisy krachují.

To je jeden případ, o kterém se nedávno v ČR psalo. Člověk, který to komentoval, je Brit, který se hodně o tuhle legislativu a problematiku zajímá a působí tady v ČR.  Říkal „Ale takhle to nejde. Kdo nám bude věřit, když se k tomu budeme chovat tímhle způsobem?“ On pochází z úplně jiného prostředí.

To se prostě nedělá, my ty standardy nemáme vytvořené. To není jenom o regulaci a dohledu. Vlastně žádná příliš neexistuje, protože dneska svěřenskými správci jsou de facto jen fyzické osoby.

Můžou být i právnické, ale to se moc neaplikuje. I když se v téhle oblasti něco chystá a třeba se to začne zlepšovat.

Může to být fyzická osoba. No, komu to svěříte? Já některé ty osoby znám a svěřil bych jim veškerý majetek? Vím, že určitě bych jim ho nesvěřil! Protože jsou to podle mě lidé, kteří nemají dostatečně rozvinuté etické cítění. Nemají zkušenost, ale cítí, že by mohli dostat nějakou možnost, že by na tom mohli něco „vyrejžovat“.

 

Josef Podlipný

Mně se teď vybavil jeden z mých opravdu letitých přátel, majitel advokátní kanceláře. Budeme mu říkat pro dnešek třeba Jiří.

Jirka má určitě velmi silně zakotven morální kodex, etiku a v advokacii se pohybuje už opravdu mnoho let. Společně s dalšími společníky vybudoval skvělou advokátní kancelář. Když bych měl někomu svěřit péči stran práva, tak bych ho určitě měl na seznamu, ze kterého bychom si zaškrtávali a vybírali.

I přesto mě překvapil, když odpovídal na některé z našich otázek stran úkonů svěřenského správce, protože on je také svěřenským správcem. Říkal „To ještě nevím, jak bych řešil. Zatím to nenastalo.“ Takže i on, odborník na právo a na mnoho oblastí s tím souvisejících, připustil, že nedostatek zkušeností uvádí i beneficienty i jeho samotného jako svěřenského správce do velmi diskomfortního prostředí.

 

Vladimír Fichtner

To souvisí s tím, že tady v Čechách neexistuje třeba na svěřenské fondy infrastruktura. Existují ti, kteří je umí založit a poradit, jak to má vypadat po té technické stránce. Někdy ty technikálie přetlačí podstatu a nemusí to mít úplně dobré konce. O tom jsme si malinko říkali.

Ale na západ od nás, ať je to ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, v Británii nebo jinde, existují firmy, které poskytují tento typ poradenství nebo správcovství. Je to firma, která má nějakou filosofii, nějakou strukturu, nějaké řízení, nějakou infrastrukturu, která pomáhá člověku tyto věci řešit.

Tady v Čechách je svěřenský správce fyzická osoba. Firmy na to neexistují, de facto. I když vznikají nebo možná vzniknou, nebo možná už někde existují – ještě jsem o tom neslyšel. Mají ale jen pár let zkušeností. A to je přesně to, co nechci u struktury, která má dlouhé trvání.

Já s naší rodinou určitě nebudu mít svěřenský fond podle českého zákona.

Bylo hezké, když jsem slyšel nedávno povídání s Davidem Neveselým z Havel a Partners, který říkal, že v roce 2022 dělali padesát struktur pro klienty, a z toho byly jenom dva svěřenské fondy. Zbytek byly jiné typy struktury.

Já jsem si říkal „no jasně, protože svěřenský fond tady prostě nedává smysl. To je úplně nonsens a kdo to nevidí, tak může splakat nad výdělkem!“ A může ho to docela nepříjemně překvapit do budoucna.

 

Josef Podlipný

Naši posluchači, rentiéři, si teď možná říkají „OK, zní to přesvědčivě. Budeme o tom diskutovat v rodině. Podíváme se do rozvinutých ekonomik, budeme hledat zkušené firmy, které by nám v této oblasti mohly pomoci.“

Dejme tomu, že už za sebou mají i diskuzi v rodině, to znamená rodinnou banku, definici rodinné ústavy, pomoc a komunikaci s rodinným koučem.

Co bys jim poradil pečlivě vyhodnocovat právě při výběru té firmy v nějaké rozvinuté ekonomice. Mluvil jsi o infrastruktuře, o něčem, co tu firmu podporuje.

Ale pojďme to zkusit alespoň trošičku zkonkretizovat na nějaké atributy, které je třeba mít na paměti.

 

Vladimír Fichtner

Jedna z věcí, která mě překvapila, když jsem začal tuhle oblast zkoumat trošku do většího detailu z pohledu filozofie Ochrany bohatství, byla, že nejsme jako země signatářem takzvané Haagské konvence o trustech z roku 1985.

Proč je to důležité? Protože pokud chceme třeba s majetkem toho fondu nebo trustu působit i někde jinde než v Čechách, pokud chceme nakupovat majetky v zahraničí nebo mít finanční aktiva apod., a půjdeme do jiné jurisdikce, než je ČR, ten font tam nemusí být vůbec respektován.

 

Josef Podlipný

Respektován znamená akceptován?

 

Vladimír Fichtner

Signatáři Haagské konvence vlastně navzájem uznávají instituty trustů mezi sebou. Říkají „Ano, ten trust, chápu, že to je trust a že má nějaká pravidla.“

Ale s českým svěřenský fondem, když půjdete do švýcarské privátní banky, tak oni řeknou, a to je naše zkušenost: „ne, nevíme, co to je, vůbec s tím nechce mít nic společného“. Jak se potom máte starat o majetek, když svěřenský fond musí zůstat v Čechách, když nemůže mít majetek v zahraničí, když tam nemůže mít majetkový účet? To je úplný nonsens!

My určitě přemýšlíme o tom, že budeme mít nějakou majetkovou strukturu, trust, jako součást našeho majetku, ne jako jedinou, ale součást. A první věc, kterou řešíme, že to bude v některé ze zemí, které tu Haagskou konvenci uznávají. Velmi pravděpodobně. Ještě tam nejsme, ale jenom naznačuji, jak přemýšlíme.

 

Josef Podlipný

To zní velmi rozumně.

 

Vladimír Fichtner

Přemýšlíme, že budeme v zemi, která má právo, na které se dá spolehnout. Jsou to ty země, o kterých jsem mluvil – Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Británie. Asi tyhle jsou v tuhle chvíli v našem úzkém hledáčku.

Pak v těch zemích najdeme i poskytovatele služeb spojených s takovými strukturami, kteří mají zkušenost. To je další věc. Půjdeme za poskytovateli a bude nás zajímat, jestli se nejdřív zeptají, v jaké jurisdikci to uděláme. Nebo jestli řeknou tak to uděláme takhle. „NE!“. Jsme zvědaví, jestli se zeptají „jak to máte s rodinou? Je to v pohodě, nebo je to váš diktát v principu?“

To je další hrozně důležitá věc, jací jsou ti poskytovatelé. Protože jako v každém oboru, i když mají zkušenost, existují různé typy poskytovatelů. Jsou tam firmy obchodované na burze a takové mohou mít nějakou velikost, mohou mít dosah, mohou dosáhnout téměř do jaké jurisdikce, si myslíte.

Ale můžou být na můj vkus třeba moc velké, moc korporátní, moc zaměřené jen na kvartální výsledky. Což může pro mě znamenat, že možná účtují příliš a servis není takový, jaký bych si představoval.

 

Josef Podlipný

I přesto, Vláďo, může být výhodou, když taková firma má zastoupení ve více zemích. A jak jsi zmínil třeba Lichtenštejnsko, Švýcarsko a další země, rozumí se samo sebou, že i majetková struktura nemusí být nutně jenom v jedné z těch zemí.

 

Vladimír Fichtner

Samozřejmě ne, to nemusí být. Ale tam už potom hrají roli věci, jako kde jsou vaše děti. V Nizozemí, nebo žijí teď v Británii a budou tam žít? Nebo s větší a větší flexibilitou toho, kde člověk žije a působí, roste komplexnost takových věcí?

Pak může být vhodným partnerem někdo, kdo má ten velký mezinárodní přesah. Ale i ve Švýcarsku mezi těmi velkými bankami my vnímáme rozdíl. Jedna je prostě velká korporátní struktura, která není moc příjemná na povídání. Prostě musíte brát, co tam je a moc nevymyslíte.

Druhá může být také velká, ale může být mnohem přístupnější, lidská a příjemná na povídání a na to, že potřebujete něco řešit.

Používáme obě, ale jedna je nám bližší. Ale někomu jinému bude ta druhá bližší. To je v pořádku, to jen říkám, že jsou různé typy firem. Jsou firmy, které jsou rodinné, jsou firmy, které jsou založené účetními a jsou dobré na čísla.

Je potřeba si i mezi nimi, když už si člověk vybere jurisdikci, vybrat. Není to tak, že beru každého a moc se nekoukám na to, jestli má zkušenost, filozofii. Ne, musím. Protože když si vyberu špatně, i když je to v dobré legislativě, tak zase mi to nemusí úplně vyhovovat a zase je potřeba to odpracovat.

 

Josef Podlipný

Já bych jen krátce doplnil, že docela často slýchám od rentiérů příběh, kde říkají „Svěřenskou správu, nebo jakoukoliv majetkovou strukturu, jsem vytvořil se svým rodinným právníkem nebo s poradcem, kterého mi doporučil. Ať už z té kanceláře přímo, anebo jako spolupracující třetí osobu.“

A ve většině případů, když se pak ptám, kdo je tím svěřenským správcem, je to někdo blízký rodině.

Je pochopitelné, že si rodina, nebo otec a matka zakladatelé rodinného bohatství, vybírali někoho, komu věří. Nicméně, co bych určitě chtěl vypíchnout při výběru té firmy, že je výrazně zajímavým benefitem i nestrannost. Pokud je opravdu se skvělým know how a dlouholetou zkušeností na trhu etablovaná, tak je zároveň nestranná. A je schopna přinést díky nestrannosti velké výhody té dlouhodobosti správy a komunikaci s beneficienty.

 

Vladimír Fichtner

Protože když to nebude dělat dobře, bude mít reputační riziko. A jediné, co má, je reputace. Buď má byznys, nebo nemá byznys. Nebo když je vlastněná rodinou, která má dlouhodobý přesah, tak je to zase příjemnější než nějaká korporace na burze, která má sice akcionáře, ale pro mě to třeba není tak zajímavé.

Ale neříkám, že nemůže mít nějaký benefit. Samozřejmě, že když je tady v Česku dneska už asi 4 500, 5 000 svěřenských fondů, tak koho jiného si tam dáte v tomhle prostředí než někoho, kdo je vám blízko?

Dává to smysl z pohledu etiky, z pohledu blízkosti. Ale nemusí to dávat smysl z pohledu spousty jiných věcí.

Na západ od nás to většinou tak není, protože chcete, aby ta struktura trvala. Proto si tam nedám svého bráchu, který je o dva roky mladší než já a umře pravděpodobně v podobnou dobu jako já, pokud se dožijeme průměrného věku.

Co potom? Kdo ho nahradí? Není součástí žádné firmy, nemá žádnou filozofii, přistupuje k věcem poctivě. Ale vzpomeňme, co jsi říkal o tom právníkovi, který říkal „to jsem ještě nepotkal, jak to budu řešit?“

Nechci takovou strukturu, a v Čechách je to často svěřenský fond. Nechci to prostě riskovat.

 

Josef Podlipný

My jsme v průběhu našeho rozhovoru připustili, že v současné době i daňová zátěž, optimalizace v této oblasti, spíše velí nechat majetek na fyzických osobách a moc nevymýšlet struktury, protože je to ve většině případů daňově méně optimální.

Jak moc se věnuješ společně s Radkou a s dětmi této oblasti daňové optimalizace při diskusích o majetkových strukturách? Jak moc ti to přijde důležité?

 

Vladimír Fichtner

Není to základ diskuse. To bude někdy až na konci. Ne že bychom to neměli brát do úvahy, ale já bych řekl, že možná důležitější je to, čemu se věnujeme. Že ten majetek nemá jednu formu. Něco bude na fyzických osobách, něco bude na právnické osobě, něco bude v nadaci, kterou bychom rádi vytvořili, něco bude možná v zahraničním trustu.

Ale není to tak, že všechno bude pod jednou střechou, pod jednou strukturou. To si myslíme, že je také součástí Ochrany bohatství. Nespoléhat na jedno jediné řešení, na to, že všechna vejce budou v jednom košíku. To je samozřejmě cesta, která může být velmi riskantní a velmi nebezpečná.

My jsme ve fázi přemýšlení o diverzifikaci, o tom, jak to uděláme, ujasnění si toho, proč to děláme, proč je to důležité. A krok za krokem se blížíme, ale je možné, že to bude trvat ještě několik let, než to dotáhneme do konce tam, kde bychom to chtěli mít.

Stejně jako mnoho dalších, přístup k majetkovým věcem, struktuře svěřenských fondů a jejich zakládání a spravování, je to proces. To není, že si někdo řekne „za čtrnáct dní to budu mít, nebo za tři týdny nebo za tři měsíce“. Což je určitě možné technicky stihnout.

Dřív nebo později zjistí, že opomenul hodně věcí na cestě a bude ho to pravděpodobně v noci budit ze spaní.

 

Josef Podlipný

Vláďo, ty jsi teď udělal skvělou tečku za tímto delším dílem podcastu, kde jsme se věnovali tomu, jak přemýšlet o majetkových strukturách.

Co je dobré v tento okamžik připomenout, jsou jednotlivé kroky.

Řekl jsi, že se jedná o proces.

Jaké kroky by měly být v tom procesu i pro ostatní důležité?

Můžeš to krátce shrnout?

 

Vladimír Fichtner

První je důležité uvědomit si, že svěřenský fond nebo jakýkoliv jiný typ majetkové struktury nemá jenom technickou část. Technická část jeho vytvoření je vlastně to poslední, co by člověk měl řešit.

Mnohem důležitější je konsensuální shoda na tom, jak to má vypadat, a shoda napříč generacemi. Na té shodě je potřeba popracovat a dojít k ní v klidu, bez křečí.

Samozřejmě někdo potřebuje z nějakých důvodů vytvořit strukturu rychle, rozumím. Může se to stát, ale u většiny to tak není. Není to otázka života a smrti, jestli za tři měsíce budu mít strukturu.

To je jedna věc – nechat si na to čas a v klidu k tomu přistupovat se zapojením lidského kapitálu rodiny a na tom hodně pracovat.

První struktura zdaleka nemusí být svěřenský fond nebo trust. Může to být rodinná banka. Je to osvědčený koncept, který může začít velmi neformálně, ale zahajuje úplně přirozeným a jednoduchým způsobem jakousi komunikaci v rodině.

Další věc je, když dojdeme k tomu, že možná bychom měli potřebovat strukturu.

Třetí věc, o které je dobré přemýšlet, je, v jaké jurisdikci bychom měli založit takovou strukturu. U jurisdikcí jsme se bavili především o tom, že by to měla být jurisdikce, která je předpověditelná z hlediska svého právního prostředí, která má historii, zkušenost a infrastrukturu, která fungování takovýchto struktur podporuje.

Protože pokud si vybereme jurisdikci typu ČR, založíme svěřenský fond v ČR, můžeme velmi rychle zjistit, že spláčeme nad výdělkem. Nejistot a toho, co ještě nevíme, může být mnoho. I to, že není úplně eticky nastavené prostředí tak, jak bychom potřebovali, nás může později mrzet.

Čtvrtá věc, kterou bych řekl – nepřemýšlejte o tom, že všechen majetek bude pod jednou střechou, v jedné struktuře. Přemýšlejte strategicky, diverzifikujte i způsob toho, jak se o majetek staráte, kde je registrován, na koho je registrován.

Jedna struktura věc nevyřeší. To může být zase příliš zjednodušený pohled a život je mnohem barevnější, to je potřeba respektovat.

 

Josef Podlipný

Vláďo, děkuji.

A já dodám pátou věc. Pokud se chcete o majetkových strukturách bavit, budeme rádi, když nás oslovíte, protože se k majetkovým strukturám budeme určitě v budoucnu vracet.

Je to dáno i tím, že většina zástupců budovatelů rodinného bohatství je dnes ve věku pětapadesáti až pětasedmdesáti let. Často i naléhavě přemýšlejí o tom, jaké majetkové struktury a jaká opatření udělat pro to, aby rodinná bohatství ochránili mezigeneračně, i pro budoucích nastupujících několik generací.

 

Vladimír Fichtner

Já bych jen malinko přiblížil, co to znamená se s námi bavit.

Občas se potkám s někým, kdo nás poslouchá a ptá se co to znamená. Neví, že se s ním pobavíme my dva. Sedneme si spolu a budeme si dvě, tři hodinky povídat. Budeme se ptát na spoustu věcí, a sejdeme se třeba za čtrnáct dní, za tři týdny znovu. My s našimi zkušenostmi a partnery, které známe, dáváme dohromady to, co by měla být větší priorita, co menší, jak bychom to my postavili.

Ne proto, že jsme chytřejší než naši klienti, ale protože máme čas o těch věcech přemýšlet. Máme tu zkušenost, třeba sdílenou od dalších lidí. To je to, co lidi baví, že se s nimi baví někdo, kdo v tom má už malinko větší zkušenost. Kdo už to sám zažil ve svých rodinách – Ty nebo já, a sdílíme naše zkušenosti

To je asi dobré také vědět.

 

Josef Podlipný

Na závěr bych ještě dodal, a padlo to hned na začátku, že my pomáháme nezapomenout na ten lidský rozměr. Pomáháme otevřít otázky, které by vás možná napadly pozdě, anebo napadly jenom vás samotné. My vás můžeme povzbudit k tomu, abyste byli ochotni diskutovat v rodině a hledat na tyto otázky společně s námi, nebo s někým jiným, odpovědi.

Dnes jsme si povídali o tom, jak přemýšlet o majetkových strukturách.

3 oblasti rodinného bohatství

 

Bohatství není jen majetek.

S klienty Fichtner Wealth Managers se v poslední době bavíme vedle finančních aktiv také o dalších rozměrech rodinného bohatství.

Po dlouhém přemýšlení a sbírání zkušeností i inspirace od našich klientů i ze zahraničí přicházíme s konceptem 3 oblastí rodinného bohatství.

Vladimír Fichtner a Josef Podlipný sdílí na co je možné se soustředit, když už se člověk nemusí hnát jen za majetkem.

 

 

Textový přepis

Josef Podlipný

Vláďo, ty jsi zhruba před dvěma lety začal publikovat v měsíčníku Rentiér mnohem větší šíři rodinného bohatství. Začal ses s větší mírou věnovat vztahům v rodině, majetkovým strukturám a v neposlední řadě i charitě a filantropii.

Vzpomeneš si, co bylo před těmi zhruba dvěma lety spouštěčem této změny?

 

Vladimír Fichtner

Tím velkým spouštěčem byla naše osobní zkušenost s prodejem části firmy. Začali jsme se trochu více majetku věnovat stejně jako ostatní lidé, kteří prodají.

Druhá věc je, že máme už nějaký věk a začali jsme si uvědomovat, že majetek má více rozměrů. To byl důvod, proč jsem v našem časopisu pro klienty začal sdílet naše zkušenosti nejenom s investicemi, které byly dlouhou dobu primárním tématem, o kterém jsme se bavili. Ale i zkušenosti s dalšími oblastmi, které jsme postupně všichni prožívali.
Naši klienti jsou podobného věku, jako jsme my dva, a postupně do toho věku dorůstají, a také své majetky postupně budují. Když jsme s někým začínali s třiceti miliony, dnes má třeba půl miliardy. Člověk se prostě dostává k jiným oblastem než jen k tomu, jak vydělat a ochránit peníze.

 

Josef Podlipný

Na úvod jsme řekli, že se budeme věnovat třem oblastem. Třem oblastem rodinného bohatství. Teď je dobré asi říct, jaké oblasti to jsou, když se podíváme trošku zjednodušeným pohledem na úspěšné podnikatele.

 

Vladimír Fichtner

Nejdřív se věnujeme budování majetku, to všichni známe. Začínali jsme od nuly a dneska, poté, co jsme měli nějaké štěstí a dařilo se nám, je majetku třeba o něco více. Je přirozené, že budování a následně správě majetku, respektive růstové fázi majetku, se věnujeme nejvíc na začátku.

 

Pak přichází v rámci majetku druhá věc – pohled ochrany bohatství. To je něco, co jsme řešili hodně a dodnes řešíme se všemi klienty. Když už člověk něco má, je dobré, aby o to úplně nepřišel.

Ale s postupem času najednou člověk zjišťuje, že rodinné bohatství není jen o penězích. Že si „půjde zaplavat do trezoru s penězi“, jako strýček Skrblík, asi většinu lidí neláká a šťastnějšími je to neudělá. Štěstí je v něčem jiném. Začínáme objevovat štěstí mnohem víc v rodině, v našich dětech, našich přátelích, v komunitách, které máme kolem sebe.

Tam začíná vykukovat lidský rozměr rodinného bohatství. A jak řekla jednou jedna stará paní

„Naše rodina byla vždycky bohatá a občas jsme měli i peníze.“

Tomu jsme se začali věnovat i s Radkou a přemýšleli jsme se, co nás dělá šťastnými. Zjistili jsme, že když k nám jezdí děti a fungují nám rodinné vztahy.

Když děti řeknou, že přijedou na grilování a v osm půjdou do kina, a je jedenáct večer a oni ještě jsou s námi a povídáme si a je nám dobře společně.

To byl asi spouštěč. Přišlo to s věkem i finančně, že začíná nová oblast.

 

Josef Podlipný

Rozumím. Máme za sebou dvě oblasti ze tří. Jaká je tedy ta třetí?

 

Vladimír Fichtner

Ta třetí se vlastně do naší rodiny začala postupně vkrádat už před dlouhou dobou.

Je to dobročinnost. Dobročinnost, kterou jsme řešili spíš jednorázově. Asi by se dalo říct charita, protože v dobročinnosti se používají pojmy charita anebo filantropie.

Filantropie už je systematičtější přístup k dobročinnosti. My jsme se hodně věnovali charitativní části, ale postupně se objevuje i ta systematičtější poloha. Té se obvykle říká filantropie nebo strategická filantropie.

Vlastně pohled na bohatství krásně doplňuje. Člověk má majetek, s nímž je propojená rodina, ale s ním je také propojená chuť dávat zpátky. O štěstí se také rozdělit s někým dalším.

 

Proto tři oblasti.

 

Josef Podlipný

Vypadá to jako hezký systém. My se vzájemně inspirujeme a máme to štěstí, že nám je inspirací i celá řada úspěšných rentiérů. Zároveň se díváme i do světa a necháváme se inspirovat těmi nejbohatšími na světě.

Vláďo, od samého začátku se bavíme o třech oblastech rodinného bohatství. V podstatě třech fázích, kterými prochází úspěšní podnikatelé.

Pojďme si tyto oblasti, nebo říkejme tomu klidně i fáze, které jednou ukazují na jednu oblast, podruhé na druhou, představit jako kruhy, které se vzájemně překrývají. Možná některý z kruhů v určitém okamžiku hraje dominantní roli.

Mně se teď vybavilo setkání s jedním rentiérem, velmi úspěšným podnikatelem, který v této souvislosti vzpomněl na doktora Plzáka.

 

Vladimír Fichtner

Člověk, se kterým jsme se bavili, říkal, že je starší generace. Odkojená doktorem Plzákem, který řešil manželské vztahy. Tam se řešil muž a žena, jak on to říkal „Jsou to dva kruhy a je dobře, když se protínají, ale nesmí se příliš zastiňovat.“ Protože potom je tam dominance, která vede k tomu, že něco přestává fungovat.

Když jsem přemýšlel o tom, jak znázornit různé věci, se kterými se v životě a v rodinném bohatství potýkáme, říkal jsem si, že princip těch kruhů je hrozně zajímavý.

Když si vezmeme kruh majetku – kruh rodiny a kruh filantropie – dáme je k sobě tak, aby se částečně překrývaly jako olympijské kruhy. Zjišťujeme, že kdybychom je dali do sebe, tak se dají navzájem trošinku oddálit, ale je tam nějaké pnutí. Někdy je můžeme přesunout jinak, a to zase nejsou vidět některé věci.

Znázornění v kruzích pro mě ukazuje zajímavou dynamiku, kterou ta struktura má. Protože když mám majetek, když ho buduji, možná potlačuji jiné kruhy.

Rodina není úplně na prvním místě při budování majetku, co si budeme povídat! Kolik času strávíme v práci při budování majetku a kolik s rodinou?

Snažíme se to nějak vynahradit, ale ta energie není úplně stejná, je tam nějaká křeč.

 

Josef Podlipný

Vzpomínám si na repliku vlastní dcery, která říkala „Majetek je dalším rodinným příslušníkem. Je to náš nechtěný brácha, nebo ségra, kterému jste věnovali jako rodiče možná víc času, než který jste mohli věnovat nám.“

 

Vladimír Fichtner

Majetek je jeden kruh, rodina druhý kruh a je tam nějaká dynamika. Někdy to jde proti sobě a někdy zase mají něco společného. Třeba jednoho dne umřeme! Mezi rodinou a majetkem se bude řešit pozůstalost. Je tam nějaký průnik, který se bude muset dát dohromady.

Nebo se majetek dá využívat v rodinné bance. Členové rodiny mohou využívat přístup k majetku přes institut, o kterým jsme si už povídali několikrát. To je třeba rodinná banka.

Nebo může být mezi majetkem a rodinou nástupnictví. To nás také čeká. Když ale člověk zvládne majetek a rodinu, objeví se tam ještě třetí kruh. Filantropie. K té v Americe nebo ve světě hodně z nejbohatších lidí k směřuje. Protože všichni víme, že rakev kapsy prostě nemá, a můžeme udělat nějaké dobro. Můžeme řešit něco, co nás trápí a pomoct někomu, kdo neměl takové štěstí.

Mezi těmi kruhy – majetek, rodina, filantropie – je zase nějaké pnutí. Protože ne vždycky je to jednoduše tříditelné. Můžeme si říct „Aha, tak to nedám rodině, dám to do filantropie. Jak to udělat, aby to rodinu bavilo? Aby jí to pomohlo posunout se dál z hlediska rodinného bohatství, i když přijde o majetek? „
To jsou nesmírně zajímavé vazby, které si člověk začne uvědomovat až když vidí tu systematičnost. Pak mu některé věci dojdou.

Máš pravdu, že před dvěma lety jsem v Rentiérovi začal psát o dalších tématech rodinného bohatství. Občas jsem se potkal s tím, že klienti říkali „No Vladimíre, to je dobrý. Ale my jsme zvyklí na to, že tomu dáváte systém. Máte systém Ochrany bohatství, máte nějaký přístup k investicím. Má to nějakou hlavu a patu. Tak nemohli byste nám ukázat trošku systematičtější pohled na ten majetek?“

Takhle vlastně vznikl koncept těch tří kruhů.

 

Josef Podlipný

S konceptem tří kruhů už jsme absolvovali diskuze s několika rentiéry.

Zpravidla výsledkem bylo poznání, že se rentiéři a jejich rodiny nacházejí v první fázi. Pro někoho to bylo trošku překvapení, ale pro většinu to bylo poznání, že je třeba vykročit k té druhé a třetí fázi.

 

Vladimír Fichtner

Mluvíš o fázích, protože jsme o nich mluvili s těmi klienty. Tady jsme ale neřekli, že budování bohatství má nějaké fáze.

První fáze je ta, kdy majetek utlačuje ostatní kruhy, protože se buduje. Je to prostě budování majetku, růst majetku. Ostatní kruhy, rodinný a filantropický, jsou trošku v pozadí a samozřejmě malinko trpí, jak už evidentně říkal doktor Plzák. I když já ho tolik načteného nemám.

 

Josef Podlipný

Před nějakou dobou jste se svou rodinou, s Radkou a s dětmi, vykročili ke druhé fázi.

Vláďo, vzpomeneš si, co bylo tím hlavním impulsem, který vám pomohl vykročit z první fáze k té druhé?

 

Vladimír Fichtner

Bylo to zamyšlení, co nás dělá šťastnými. To bylo asi to nejpodstatnější, ale o tom už jsme si trošku povídali. Nechci se k tomu úplně vracet, ale bylo to přesně tohle.
Zjistili jsme „aha, on tam je další rozměr.“

Není to jenom o budování, ale o ochraně majetku, protože to k majetku patří. A na to člověk přijde docela rychle, že je potřeba ho chránit. Druhá je rodina, vztahy, přátelé.

Dalším faktorem, který jsem nezmínil je, že jsem začal mít víc času. Prostě se mi uvolnily ruce. Firmu převzal nový generální ředitel, mladší, šikovnější. „A ten už se nezakecá,“ jak se říká v Cimrmanovi. Já jsem začal mít prostor tyhle věci řešit v rodině, ale i je zkoumat a studovat, a číst si o nich.

Pro mě to otevřelo úplně nový obzor, který mě hodně naplňuje – přemýšlení o rodinném bohatství jako celku.

Tam vlastně začaly ty tři kruhy vznikat, i když jsem ještě nevěděl, že to budou tři kruhy.

 

Josef Podlipný

Bavíme se stále o třech kruzích, nově i o třech fázích, kde první fáze ukazuje na dominanci prvního kruhu – majetku.

A pak v druhé fázi se už přeci jenom začíná vynořovat druhý kruh. To znamená rodina, blízcí, přátelé a vlastně i my jako zakladatelé a spoluzakladatelé rodinného bohatství.

Ty už se díváš, a hodně z našich klientů a rentiérů, které známe, na ten třetí kruh. V podstatě prahnete po třetí fázi, která umožní vyváženost mezi těmi všemi kruhy. Postupem času se vynořuje i kruh charity a filantropie.

Co by mělo být, krom toho, že můžeme dělat svět lepším, takovou hlavní motivací nechat vynořit tento kruh?

 

Vladimír Fichtner

Co to je pro Tebe?

 

Josef Podlipný

U nás, když jsme diskutovali o charitě a filantropii, jsme zjistili, že to dává možnost stmelit rodinu k jednomu tématu, k jednomu směru. Navíc to má ještě jeden velmi silný benefit – přesouvá to vlastníky do role správců. Více se dívají na rodinné bohatství jako na něco, co přináší užitek a tím pádem jsou snáz schopni a připraveni pomoci někomu, ať už je z rodiny, osobám blízkým nebo vzdáleným, kdo to potřebuje.

Tím se vlastně vytváří prostředí, které nevynucuje rovnost. Není tím pádem nutné, aby každý z rodiny spravoval stejně velký dílek se stejně velkým efektem a důležitostí v rodinném bohatství.

Mnohem více se skrze filantropii a charitu mohou naučit nastupující generace, ale ruku na srdce, i my jako naše generace, pracovat se správou a s tím benefitem, s tím prospěchem.

 

Vladimír Fichtner

Určitě. To je moc příjemné, dělat takové věci. To jsme s rodinou poznali už před mnohými lety. Je tam ale určitě i ten prvek učení rozdělit se. Učí to pomoc někomu dalšímu a snižuje to do budoucna, a to je známé ze západních zemí, tlaky mezi nastupující generací. To pnutí mezi nimi navzájem. Protože každý, kdo má víc než jedno dítě, ví, že být spravedlivý vůči dětem úplně nejde.

Na korunu přesně, na hodinu přesně, každému dát stejně – tak to nefunguje.

Každé vyrostlo v jiném prostředí, my jsme byli v jiné fázi života, v jiné fázi budování majetku. Každé má jiné preference, jiné věci, které ho baví nebo nebaví. A tak dát každému stejně úplně nejde.

Ale pokud se dáváme dohromady a učíme se i rozdávat radost, pomáhá nám to vlastně ve věcech, které potom můžou zjednodušit nástupnictví. Zjednodušit diskusi o budoucím majetku, zjednodušit diskusi o dědictví, protože si děti uvědomí, že to není to nejpodstatnější.

To je moc důležité!

 

Josef Podlipný

Určitě. Taková diskuse je ta nejlepší možná, která umožňuje i nastupujícím generacím tvořit odkaz. Tvořit něco, na co jsou pyšní, co rádi vypráví jako příběhy.

A upřímně, správa rodinného bohatství je hodně o příbězích. O tom, na co můžeme být hrdi, zároveň i o touze získat dobrý pocit, mít dobrý pocit, z toho, co děláme.

Prahnu-li pouze po spravedlnosti, tak to nemusí být nutně vždy spojeno s dobrým pocitem.

Může to být naopak spojeno s určitou mírou obavy, jestli opravdu spravedliví jsme. Jestli to je přijatelné řešení pro všechny zúčastněné strany.

 

Vláďo, my se celou dobu bavíme o třech oblastech, pak jsme říkali tři kruhy, pak tři fáze. Celé se to točí kolem toho, udělat určitý odstup. Podívat se z deseti tisíc metrů, jak jsme diskutovali nedávno s jedním z rentiérů, na naše rodinné bohatství. Získat nadhled. Dobře si vzpomínám, jak na to zmíněný rentiér reagoval. Říkal „To je skvělý. Připomíná mi to, že získávám kontrolu.“ Nakonec jeho hodnocení bylo, že
„je to boží“. Něco, co mu dalo možnost vytvořit podmínky, aby se mohli zapojit všichni. Ať už do správy majetku, do diskuse v rodině nebo s blízkými, tak do filantropie.

 

Vladimír Fichtner

Mně přijde, že pro nás jako podnikatele je důležitý rozměr vize, strategie. Vědět, kam vlastně směřujeme.

Když člověk buduje majetek nebo firmu, tak také ví, kam by to chtěl dovést. Samozřejmě nevíme přesně, jaký bude ten závěr, kam až se nám to podaří vybudovat.

Ale víme, co chceme a víme, co nás naplňuje. Proč to děláme, proč naše klienty chceme opečovávat a podobně. Protože je to něco, co k nám patří.

Když se začneme věnovat jenom dennodenním starostem, i ve firmě, najednou to ztratí směr. V budování rodinného bohatství pro mě systematizace těch tří oblastí, o kterých se bavíme, dostává úplně nový rozměr, bližší realitě života. Ukázáním i v grafické podobě a povídáním si o tom, co vlastně má dneska větší roli, co by mělo mít větší roli do budoucna, kam to člověk chce směřovat. Jestli tam bude kruh rodiny a filantropie, nebo nebude. Nebo už tam je filantropie a zatím tam není tolik ta rodina. Nebo jak to funguje. V tom si myslím, že je to důležité.

Samozřejmě, když jsme začínali s někým, kdo měl třicet milionů, tak jsme se bavili o investicích. Tam ještě budoval svoje bohatství, ale dneska už jsme ve fázi jiné. Potřebujeme se podívat na dalších 30, 50 let zase trošku jinou optikou. Myslím si, že je právě ten čas si začít uvědomovat i další souvislosti.

 

Josef Podlipný

Určitě souhlasím. Samozřejmě existují i v ČR rodiny, které jsou příkladem, že se lze věnovat nejenom kruhu majetku a jeho správě.

Třeba už v minulosti zmíněná rodina Vlčkových – Katarína a Ondřej – už mají velmi dominantní i kruh filantropie a charity. Pro všechny ten systém, jak jsi řekl, dává možnost nejenom nalézt správnou cestu. Dává krom toho i prvek motivace věnovat čas dalším kruhům a prahnout po vyváženosti.

 

Vladimír Fichtner

Teď jsi, Pepo, řekl hrozně důležitou věc, o které se často bavím s lidmi, se kterými se potkáváme.

A to je: věnujte, začněte věnovat čas těm dalším oblastem! Jeden klient už má myšlenku na vytvoření nadace, stejně jako manželé Vlčkovi.

Když jsme se o tom nedávno bavili, říkal „za poslední rok jsem na tom vlastně nic neudělal.“

Já říkám, že je potřeba tomu čas věnovat. Když tomu nebudete věnovat čas, tak to neuděláte.

Nacházím to u hodně lidí a uvědomil jsem si, že když oni nevidí ten systém, velký obrázek, pohled, jak jsi řekl, z deseti tisíc metrů, tak se můžou ztrácet v detailech. A vlastně zapomínat, kam chtějí směřovat. I když oni vědí, že to chtějí – vytvořit třeba nadaci. Ale jsou různé každodenní starosti a najednou je ta vize potlačena.

A proto je potřeba ten systematický přístup. Proto je dobré si uvědomit, kde zrovna dneska jsem.

Proto je dobré, a mě hrozně baví, jak se to lidem líbí, bavit se o prioritách. O tom velkém obrázku.

Když to spolu probíráme, není to nic světoborného, žádné geniální řešení. Ale je to srovnání myšlenek, utřídění, ujasnění si priorit.

To je to, proč si myslím, že i nás to tak baví, a také lidi, se kterými si o tom povídáme.

 

Josef Podlipný

Je to pravda. Často je hodnocení takové, že to není raketová věda. Je to uvědomění přesahu té diskuse samotné. A uvědomění si důležitosti věnování času, přemýšlení, diskusím a možnostem vynoření jednoho z kruhů, který je třeba teď upozaděn, nebo dokonce dvou. Co je dobré připomenout, podobně jako přirovnání s deseti tisíci metry, je i přílišné zabřednutí do detailu. Jak se říká, pro třísky nevidíme les. To nám často znemožňuje vydat se správným směrem a investovat energii a čas tomu, co celé rodině a dalším generacím pomůže.

To, co vám chceme nabídnout, je diskuse. Diskuse o jednotlivých třech oblastech, ale nejen o nich samotných jako jednotlivých kruzích, ale o nadhledu. Pokud byste k této diskusi měli chuť, budeme rádi, když nás oslovíte.

I kdybyste tu chuť zatím neměli, udělejte pro sebe, pro své blízké a pro další generace jediné. Věnujte víc času dalším aspektům rodinného bohatství, nejenom majetku.

Pro dnešek se s vámi loučím a přeji krásný den.

 

Vladimír Fichtner

Na shledanou.

 

 

Jak předat dětem majetek, aby ho udržely, spravovaly, i když tady už nebudeme

Rakev nemá kapsy.

Firmy, nemovitosti, pozemky a další aktiva, která jsme vybudovali za života, si sebou na onen svět neodneseme.
Pokud majetek nedáme celý na charitu, zanecháme ho dětem.

* Jak to zařídit, aby pro děti byl majetek přínosem a ne přítěží?
* Je to o dobré majetkové struktuře nebo o něčem jiném?
* A jak předat dětem zkušenosti a přitom je nechat udělat chyby, které udělat potřebují?

Vladimír Fichtner a Josef Podlipný sdílí své osobní zkušenosti a zkušenosti šlechtických rodů v epizodě podcastu o nástupnictví v rodinách.

 

 

Textový přepis

Josef Podlipný

V dnešním dílu si opět budeme povídat o nástupnictví, ale z jiného úhlu pohledu.

Nedávno jsme se potkali s miliardářem, člověkem, který už přemýšlí i o majetkových strukturách.

V určitém okamžiku, když jsme se bavili o hodnotách, si Honza uvědomil, že mu nejde až tak o majetkovou strukturu. Ale primárně o to, aby si za 30 let dědici vzpomněli na tatínka a byli pyšní na jeho předchozí rozhodnutí. Včetně rozhodnutí, která se týkají nástupnictví k rodinnému bohatství.

Vláďo, cítil jsi stejně, že pro Honzu náhle byla důležitější, více než majetková struktura, diskuse v rodině o nástupnictví, hodnotách a odkazu?

 

Vladimír Fichtner

On přišel prioritně s majetkovou strukturou. Ale když jsme si začali povídat, teprve se objevovaly jiné hodnoty. Vlastně bylo vidět, jak ta struktura ustupuje do pozadí a začíná ve skutečnosti hrát větší roli to, co jsi říkal – aby si za 30 let děti vzpomněly na tatínka. Tedy ten odkaz, řekněme. Mnohem víc hodnotové nastavení majetku než fyzické řešení struktury, kterou má samozřejmě smysl k tomu řešení přiřadit. Ale jako součást řešení, nesmí to být alfa omega.

 

Josef Podlipný

Přesně tak. Honza zmiňoval, že přichází kvůli struktuře, protože chce zamezit problémům s dědictvím. Chce najít i řešení, které umožní optimalizovat případnou budoucí daňovou zátěž. Náhle se naše diskuse stočila více do lidské roviny, která je pro něj kriticky důležitá.

On potom ještě zmínil, že i v současné době přistupuje ke správě rodinného bohatství jako k povinnosti – pečovat jako řádný hospodář. Zároveň cítí velkou odpovědnost vůči okolí.

Nejen vůči rodině, ale i vůči všem, kteří mají v současné době prospěch z rodinného bohatství. S tím je právě spojen ten odkaz.

 

Vladimír Fichtner

Dnes ale mluvíme o nástupnictví, vraťme se k tématu.

Nástupnictví je o tom, aby se i z našich nástupců stali hospodáři a správci zodpovědní za budoucnost. Aby ji vzali za svou a nečekali, že to bude někdo řešit místo nich. V tom já vnímám tu naší náročnou úlohu v nástupnictví. Jakým způsobem předat našim dětem, i když nástupce nemusí být vždy dítě.

Jak předat našim dětem zkušenosti, které máme? A zároveň je ale nechat udělat chyby, které i pro nás byly důležité, když jsme je dělali. Protože když člověk neudělá chybu, tak se to nenaučí. Když to jenom slyší, jde to jen tak kolem a pak přijde nějaká reálná situace, tu chybu udělá.

 

Někdy je docela složité stát opodál a dívat se. Říkat si „Ježkovy zraky, takhle to přece nejde!“ Nechat je, aby chyby udělali, protože na nich jsme i my vyrostli.

Jak najít balanc? Já, ředitel zeměkoule, který vždycky všechno věděl, děti s tím tak počítaly „když teda tati, ty chceš tak OK.“

Jak je najednou vtáhnout do děje, aby se oni stali těmi, kdo věci budou vymýšlet? Účastnit se, kde budou cítit, že jsou v diskusích rovnoprávní.

My jsme do toho šli a založili jsme rodinnou radu. Respektive my jsme začali rodinnou banku, ale rodinná rada je to, co nás dnes asi obohacuje nejvíc.

To je to, že se každý měsíc celá rodina, my dva s Radkou a tři dospělé děti, sejdeme. Tři až pět hodin pod vedením našeho kouče, zdravím Eriku, probíráme věci, na které jinak nemáme čas. Protože sejít se na tři, čtyři, pět hodin v kuse a něco probírat, to jsme ještě nikdy nezažili. A teď to zažíváme každý měsíc. Najednou se jako rodina posouváme z pohledu naší vnitřní komunikace do úplně jiných rovin. Dramaticky. Je to nesmírně obohacující a také emočně zajímavé. Pro nás třeba nástupnictví dneska nejvíc reprezentuje rodinná rada, na které se setkáváme pravidelně. Povídáme si v kontrolovaném prostředí za přítomnosti někoho, kdo hraje vedoucí úlohu.

Už to není tatínek a maminka, kteří by tlačili svoji agendu a byli v popředí. Ale jsme na jedné úrovni. Ten, kdo to vede, je kouč, který říká „Tohle se bude dělat, tohle se nebude dělat. Ale tady už, tatínku, vrať se zpátky, to už není tvoje role.“ Moc zajímavé.

Josef Podlipný

Pokud patříte mezi naše pravidelné posluchače a pokud jste slyšeli některé z dílů, které jsme věnovali rodinnému důvěrníkovi, kouči a tématu nástupnictví, nyní se vám to začne spojovat.

Proto chci říct, že to, co nám v rodině velmi pomohlo bylo to, že jsme pojmenovali nahlas i písemně, že proces nástupnictví je opravdu procesem. Nikoliv událostí, nějakou změnou. Proces se tím pádem týká stejnou měrou všech členů rodiny.

Každý člen rodiny má právo do toho procesu vstoupit a tím pádem má i odpovědnost za jeho výsledek.

 

Komunikace byla proto velmi důležitá z hlediska uvědomění si, že se opravdu jedná o proces, jehož jsou všichni součástí. Když říkám všichni, je také velmi důležité si uvědomit, že i přes to, že nás napadají excelentní řešení postavená na našich dosavadních zkušenostech, tak mít kouče, třetí osobu, nám dává šanci být součástí procesu. Být součástí diskutujících.

 

Vladimír Fichtner

Mně se, Pepo, líbí to pojmenování. Doteď jsem si to ani neuvědomil, ale vnímám to stejně. Je to proces. Není to okamžik. Není to o tom, že nástupcem se člověk má stát v okamžiku, kdy já zemřu. Ale je potřeba se na to připravit.

Pokud přijdu jako nástupce nepřipravený, pokud si jako rodina nebudeme tříbit myšlenky, jak věci vidíme, jak se o ně staráme, proč se o ně staráme. Pokud se nebudeme vystavovat těm praktickým příkladům, nebude to fungovat.

 

Josef Podlipný

Určitě souhlasím.

Naše posluchače v tento okamžik stoprocentně zajímá, proč to nebude fungovat.

Můžeš dát příklad?

 

Vladimír Fichtner

Nástupcem, respektive kvalitním nástupcem, se člověk nerodí. Může se narodit nástupcem, ale nemusí se stát kvalitním nástupcem.

Aby se stal kvalitním nástupcem, aby se stal kvalitním správcem majetku jednoho dne, musí budovat své znalosti a zkušenosti. To je to, proč se mi líbí slovo proces ve tvém vyjádření.

Protože je to postupný tok znalostí, informací, zkušeností, chyb, který nástupce musí dělat, aby se naučil, co a jak.

My jsme nástupnictví začali pro nás nejjednodušším konceptem rodinné banky. Už jsme si o tom také povídali, nechci tím zbytečně zdržovat. Ale každý z rodiny má šanci přijít do rodinné banky a říct „já mám nějaký záměr, něco bych chtěl a potřeboval bych peníze.“ To je součást procesu, podle mě.

 

Josef Podlipný

Určitě, souhlasím.

Mě napadl příběh, který se týká již fungujícího nástupce k části rodinného bohatství. Konkrétně firmy.  Vzpomínám si na to, když se bavil otec se svou dcerou jako nástupkyní. Říkal, že jeho největší problém bylo si uvědomit, že ochrana soukromí, která pro něj byla kriticky důležitá v době, kdy ještě o nástupnictví vůbec nepřemýšlel, pak vzala za své. Prostě si říkal – chráním rodinu, chráním sebe, chráním firmu, chráním zaměstnance – zveřejňoval úplné minimum informací. Až do okamžiku, kdy potřeboval vytvořit podmínky pro svoji dceru, aby jí zaměstnanci, spolu akcionáři, rodina, ale i veřejnost přijali ne jako jeho dceru, ale jako nástupce při správě rodinného bohatství. Jako někoho, kdo ponese jeho odkaz k další generaci a bude ho schopen stejně efektivně předat svým dětem. Nebo někomu třeba i z vnějšku rodiny.

 

Vladimír Fichtner

Myslíš kvalifikovaného nástupce?

 

Josef Podlipný

Ano, kvalifikovaného nástupce.

Říkal, že pro něj bylo strašně těžké najednou vystoupit z pro něj komfortní zóny, kde primárním cílem byla ochrana soukromí rodiny. Do trošku nekomfortní zóny, kde chtěl představit dceru, její schopnosti a vtáhnout ostatní do diskuse.

Umožnit jí dělat chyby, hledat si svoje cesty a být jí určitou měrou mentorem, zároveň koučem a zároveň upozadit svoje ego. Nesnažit se hned prosazovat nějaké řešení, které ho logicky na základě současných zkušeností napadalo.

Nechal to na dceři, pomohl jí v tom. Dnes je pyšným otcem, protože dcera převzala část rodinného bohatství a už teď tvoří odkaz nebo trošku upravuje odkaz rodiny, vlastně svého otce, který je připravena předat dál.

 

Vladimír Fichtner

Už jsme se k tomu občas vyjadřovali. Jedna z velkých chyb, kterou já vnímám na českém, ale i slovenském trhu, je, když se řekne nástupnictví, že se často objeví nástupnictví ve firmě. Jako by to byla jediná forma nástupnictví.

Ale my víme, že to tak není, že ve většině rodin, se kterými pracujeme, vlastně nedochází k tomu, že by děti přebíraly firmy. Občas ano, ale většinou děti chtějí řešit svoje věci, svůj styl nebo si založit svůj byznys.

O nástupnictví my určitě přemýšlíme jako o nástupnictví k majetku, ne k firmě. K širšímu souboru majetku, který máme, nejen k jedné části. To bych řekl, že je jedna důležitá věc.

Jak to vnímáš ty? Firma je nástupnictví, nebo to je jen podmnožina.

 

Josef Podlipný

Je to podmnožina. Nástupnictví je o zachování odkazu v celé šíři. Zachování rodinného bohatství opět v celé šíři znamená se všemi vazbami na jednotlivé členy rodiny. Ale dokonce i na okolí, na filantropické a nadační cíle, které rodina má.

Proto je nesmírně důležité, aby o nástupnictví celá rodina v průběhu života zakladatelů majetku diskutovala. Protože nástupnictví, tak jak jsme si již několikrát řekli, je proces. A jako proces musí trvat určitě delší čas, aby se k němu byli schopni a zároveň ochotni všichni vyjadřovat.

 

Vladimír Fichtner

Pojďme se podívat pod pokličku toho procesu. Jenom poodkrýt, jak to může fungovat.

Já jsem mluvil o tom, že pro nás jako rodinu je nesmírně zajímavé mít v tom procesu průvodce. Našeho rodinného kouče, který nás tím procesem provází. Na jeho konci by mělo vzniknout něco, čemu se dneska říká v Čechách a na Slovensku, rodinná ústava.

Ale já vlastně ani nepotřebuji, aby něco takového vzniklo. Protože my v průběhu našich setkání, tří až pěti hodinových jednou za měsíc, vlastně dáváme dohromady kdo jsme jako rodina. Co nás definuje? Co vlastně chceme? Nechci úplně říkat velké detaily.

Ale představte si, že jedno z těch prvních setkání bylo o tom, že jsme seděli kolem stolu jako rodina. Erika se nás ptala „Co ty jako syn čekáš od otce? Co ty jako ségra čekáš od bráchy?“

Všichni jsme si tak během hodinky vyměnili naše vzájemná očekávání vůči každému v rodině. To jsme nikdy neudělali.

To bylo najednou „Aha, to je zajímavé.“ Bylo to něco, co nás posunulo jako rodinu o kus dál v tom, že nepředpokládáme, co asi si ten druhý myslí. Najednou to slyšíme. To, o čem Ty taky občas mluvíš, naslouchat, vnímat druhou stranu je hrozně podstatné. A tím, že tam je kouč, který ty myšlenky zapisuje, tím, že je tam jiný lídr skupinky, nejsem to já nebo Radka, najednou to vzájemné poznávání má úplně jinou dynamiku.

V dalších setkáních jsme se bavili o tom, co na kom kdo oceňuje. A co naopak by se mu líbilo, kdyby se změnilo. A proč. Protože mu to z nějakého důvodu nevyhovuje. To jsou věci, které se normálně neprobírají. Když jdete grilovat, povídáte si o všem možném, ale ne o tomhle. Nebo když jedeme na lyže nebo na vodu. My najednou vnímáme, že vytváříme to, co mají šlechtické rody už zakořeněné v sobě.

A to je nějaké základní povědomí o tom, kdo jsme, co chceme, kam jdeme. To mi přijde nesmírně obohacující.

Erika se nás vždycky na konci každého setkání ptá „Chcete se potkat znovu?“ Každý má hlas a rozhodujeme se společně. Zatím všichni říkáme „Jo, chceme se potkat znovu.“

Šlechtické rody už tohle mají v sobě, umí o tom dokonce hezky vyprávět, protože to zažívaly.

Jak ty vnímáš svoje setkání a čím tě obohacují z hlediska nástupnictví? Co si z povídání s lidmi, kteří mají za sebou už staletí, Ty bereš pro vaši rodinu?

 

Josef Podlipný

Skvělá otázka.

V minulosti jsem si toho tolik nevšímal a postupem času mi to přišlo velmi důležité. Proto se o to teď podělím i s vámi.

Oni se generacemi učí tady být jeden pro druhého.

Já to trošičku spojím s něčím, co si většina z nás dokáže představit ve spojení s výchovou dětí nebo vnoučat. To je vcelku jedno.

Když jsme nedávno byli s vnoučkem, tak popisování toho, co vidí, co prožívá, nemůže být samozřejmě stejné, jako když mluvíte s dospělým. Snažíte se mu všechno vysvětlit, všechno ukázat, dát mu dostatek času na to, aby si to osahal, aby se mohl doptat, aby si s tím mohl pohrát. A vlastně i proces nástupnictví, i komunikace v rodině musí tenhle prostor také dát všem jeho členům. Aby si o tom mohl přemýšlet. Aby se nešlo nějakou zkratkou, aby se neprosazoval jeden názor silou, možná i s nesouhlasem jednotlivých členů diskutujících.

Tak je důležité mít zkušeného kouče, zkušeného rodinného důvěrníka. My jsme opakovaně i na příkladu šlechtických rodin zjistili, že i ony využívají buď kouče jako třetí osobu, anebo někoho, kdo není v přímé linii té rodové větve, ale nějakým způsobem s rodinou kooperoval. To, že tam pustí třetí osobu nepovažuji za nebezpečné, naopak ale za velmi přínosné, protože si říkají „My se můžeme něčemu naučit“.

 

Vladimír Fichtner

Ještě se vraťme k jedné myšlence, kterou jsi řekl – být jeden pro druhého.

Co to z pohledu nástupnictví znamená a proč je to relevantní pro tohle povídání?

 

Josef Podlipný

Protože nástupce přebírá určitou odpovědnost za to, že všichni budou spokojeni. Budou ochotni akceptovat rozhodnutí správce, která ovlivní životy všech zúčastněných osob.

Takže on musí přemýšlet nad tím, jak a jakou měrou vtahovat do diskusí beneficienty, členy rodiny, aby výsledná řešení vyhovovala opravdu všem.

Není to o žádné demokracii typu, že se hlasuje, ale je to o sdílení informací a vytvoření prostředí, ve kterém ke sdílení přirozeně dochází nenásilnou formou. Jak jsi zmínil Ty, i otázkou „Chceme o tom diskutovat příště?“

 

Vladimír Fichtner

Já jsem do teď pracoval s konceptem, že nástupci jsou vlastně všichni rovným dílem, třeba děti.

Ale ty mluvíš o tom, že existuje nástupce pro firmu nebo nástupce, který řídí nemovitostní portfolio nebo filantropické aktivity.

Nemusí to být tak, že se všichni podílí na všem. Ale v rámci majetku může mít někdo větší tendenci být šikovnější správce v některé oblasti, a někoho zase baví jiná oblast.

 

Josef Podlipný

Přesně. K té dohodě by v procesu mělo a může docházet přirozeně, protože pokud by všichni chtěli rozhodovat o všem, a u všeho takzvaně svítit, pak se může snadno stát to, že bude bytový dům vlastnit 40 členů rodiny. A všech 40 členů rodiny se bude potřebovat setkat v jeden termín k jednomu malichernému rozhodnutí.

 

Vladimír Fichtner

To známe z toho filmu Vlastníci, že? To úplně nechceme.

 

Josef Podlipný

I pan Konstantin Kinský říká „Nejhorší je spoluvlastnictví“. Dobře si vzpomínám na slova koučky tvé rodiny, Eriky, která říkala „50% spolupodílnictví ve firmě je placebo spravedlnost“.

 

Vladimír Fichtner

To je další zajímavý úhel pohledu v nástupnictví. Ne každý je pro všechno vhodný a je potřeba se na to dívat i z pohledu znalostí a zkušeností toho, co člověka baví. Kde si to nástupnictví najde. Ale zároveň, a to je v tom, co jsi říkal, být jeden pro druhého. Tam funguje sounáležitost s rodinou. Správce vlastně neřeší, že chce být ten nejbohatší na světě. Ale řeší, že spravuje bohatství ve prospěch rodiny a jejího odkazu, jejích dalších dědiců.

 

Josef Podlipný

Ano. Pak se totiž může podařit ten nejdůležitější výsledek, že jednotliví správci jednotlivých segmentů rodinného bohatství nemusí nutně spravovat stejně významné části. Nebo stejně velké části.  Protože pokud k tomu přistoupí jako správci, nikoliv jako vlastníci, není tak důležité, jestli někdo spravuje lesy jako součást rodinného bohatství. Které na rodinném bohatství mají i z hlediska příjmu zásadní podíl. Někdo jiný spravuje třeba uměleckou sbírku. To už není tak zásadní, protože to dělají jeden pro druhého.

 

Vladimír Fichtner

Já musím říct, že rodinné rady, které my míváme, vlastně pomáhají velmi intenzivně nastavovat příjemnou komunikaci. To sdílení, přestože si s Radkou myslíme, že jsme docela jako rodina fungovali. Tak takovou míru sdílení jsme s našimi dětmi nikdy nezažili. Protože jsme se tomu nevěnovali a věnovali jsme se jiným věcem, ani nás to nenapadlo. Otevíráme úplně nové perspektivy, což je nesmírně obohacující i pro nás, kteří už něco máme za sebou.

 

Josef Podlipný

Je důležité zmínit, že tato část je opravdu velmi náročná jak pro zakladatele rodinné bohatství, tak pro členy rodiny. O to důležitější je ji příliš nezjednodušovat. Nejít k finálnímu řešení zkratkou.

Mnoho rentiérů zmiňuje, že je pro ně velmi důležité udělat rodinnou ústavu, nastavit nějaká pravidla. Snadno poznáte, že jsou na křižovatce a mohou se vydat nesprávným směrem, když se zároveň ptají, jestli je to právně vykonavatelný akt. Jestli to je právně závazné.

Tam je vidět, že ještě dostatečně neabsolvovali komunikaci v rodině, že ještě nevěnovali dostatek času procesu, diskusím, a jdou zkratkou k finálnímu řešení. Které chtějí, aby ostatní přijali.

 

Vladimír Fichtner

Souhlasím. Někdy to, co vidím, je „tady jsme udělali tu ústavu a to je, jak jsem já chtěl. A tím se budou muset všichni řídit.“ Nebo „tady je majetková struktura a já jsem tam nadefinoval, co si přeju a tím to hasne.“

Ale to je přesně cesta, která nevede k rozvoji nástupců do jejich sebevědomí a do toho, aby byli ti opravdu kvalitní nástupci.

Nevíme, co přijde za třicet let. My nevíme, co přijde za padesát let. My nevíme, co bude za sedm generací od teď.

Ale když se nám podaří nástupcům vštěpit nějaká pravidla, principy, komunikaci, tak šance, že majetek udrží, že ho budou dobře spravovat, i když přijdou různé časy, je velmi vysoká. I když u toho nebudeme.

 

Josef Podlipný

Přesně tak.

Vláďo, dnešní diskusi o nástupnictví tak trochu jinak jsme spojili s příběhem a setkáním s Honzou. Pamatuješ si, s čím Honza z našeho setkání odcházel?

 

Vladimír Fichtner

Ty myslíš to, co řekl po třiceti minutách naší schůzky?

Že nabyl dojmu, že umíme spravovat majetek?

To mě moc potěšilo.

 

Josef Podlipný

I mě.

Závěr schůzky Honza končil s tímto „Kladli jste mi otázky, které mi ještě nikdo nikdy nepoložil. A bylo pro mě nesmírně cenné, že jste se zajímali o ten lidský, osobní pohled na věc.“

My s Vladimírem jsme odcházeli z jednání spokojeni, protože jsme si říkali, že jsme pomohli Honzovi zajistit to, aby se opravdu za třicet let stalo to, že si na něj děti vzpomenou. A řeknou si „Tehdy se taťka rozhodl správně“.

 

Vladimír Fichtner

Jak možná slyšíte, nás s Pepou tyto diskuse o rodinném bohatství nesmírně baví, protože nás obohacují, inspirují, přináší nám nové podněty.

Budeme rádi, když se nás zeptáte na to, co vás zajímá. Budeme rádi, pokud vás zaujalo to, o čem si povídáme, když to sdílíte s někým dalším, protože v této oblasti není inspirace nikdy dost.

Budeme se s vámi těšit zase někdy příště Mezi Rentiéry.

Na shledanou.

 

Josef Podlipný

Na shledanou někdy příště.