Archives for Duben 2022

Rentiér 4/2022 – Téměř šlechtický přístup k rodinnému majetku

Úvodník pro duben 2022

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

Přestože je začátek dubna 2022 a válka na Ukrajině pokračuje, akciové trhy se uklidnily; rubl i východoevropské měny, včetně české koruny, po prudkém oslabení na začátku války nyní posilují, a vypadá to, že si trhy myslí, že válka již skončila.

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů nakonec v březnu 2022 vzrostla o +1,33% a u rentiérů o +1,46%.

V ČR meziroční růst inflace dosáhl již více než 11%, a Česká národní banka zvýšila své úrokové sazby o dalších 0,5% na aktuálních 5%.

Růstem úrokových sazeb se ČNB snaží zpomalit ekonomiku a snížit inflační tlaky. Jak očekává guvernér ČNB Jiří Rusnok, k inflaci se může přidat i zpomalení nebo stagnace české ekonomiky, a my se v ČR můžeme dočkat tzv. stagflace – neboli kombinace stagnace a vysoké inflace.

Ekonomická situace v ČR nebude jednoduchá a jak mi řekl jeden z klientů na schůzce: „Líp už bylo, Vladimíre.“ Myslím, že má pravdu – náš život v ČR bude těžší.

Naše doporučení pro klienty není třeba měnit i přes těžší ekonomickou situaci v ČR

Rád bych ale připomenul, že našich portfolií se těžší ekonomická situace v ČR nutně nedotýká, a my z pohledu našich doporučení pro naše klienty nic neměníme.

V ČR máme v konzervativní části portfolia nakoupeny především proti-inflační dluhopisy, jejichž výnosy s inflací rostou také. Nyní se již koupit nedají, ale právě proto jsme jich do portfolií naposledy ještě v prosinci kupovali maximum.

A v akciových portfoliích i nadále investujeme především do ETF největších amerických firem, které z každé krize vycházejí posíleny. I v USA je sice nyní vyšší než dlouhodobá míra inflace (6 %), ale na stagnaci americké ekonomiky to vůbec nevypadá. A to nám vyhovuje.

Navíc tzv. nezajišťujeme akciové pozice v ETF do české koruny, a když po vypuknutí války na Ukrajině koruna prudce oslabovala (stejně jako třeba na začátku covid krize), naše portfolia rostla. A potvrdila tak, že přístup Ochrany bohatství (Wealth Protection), se v krizi osvědčuje.

Co se týká ukládání hotovosti, i nadále si myslíme, že dokud se nezpomalí růst inflace a českých úrokových sazeb, nemá význam peníze ukládat na termínované vklady s delší dobou splatnosti. Za pár měsíců totiž možná bude na ukládání peněz na delší termín lepší čas. Tak s ukládáním peněz v CZK na delší termíny ještě počkejme.

Toto číslo Rentiéra je oproti našim běžným zvyklostem více příběhové. Říkali jsme si, že v těžších dobách mohou být pro každého z nás zajímavé příběhy dobrou inspirací a pozitivní protiváhou válečných tragédií, které vidíme na Ukrajině.

Začínáme s inflační doložkou navíc pro všechny naše klienty

Jan Valášek
Jan Valášek

V lednovém Rentiérovi jsme psali: „Vzhledem k růstu inflace v České republice a tomu, že v našich modelech při vytváření investičního plánu počítáme s dlouhodobou inflací ve výši 3% p.a., jsme se rozhodli, že s účinností pro období začínající 1. lednem 2022 budeme při výpočtu našeho poplatku ze zisku aplikovat u všech našich klientů bez výjimky – menších i větších – „inflační doložku.

„Inflační doložka“ zjednodušeně znamená, že v dobách, kdy průměrná inflace v ČR dosáhne hodnoty vyšší než 3% p.a., nebude se naše odměna ze zisku počítat z celého zisku, ale
pouze ze zisku nad inflaci.

Z naší strany jednostranná aplikace inflační doložky u našich klientů znamená, že dobrovolně přistupujeme na to, že námi účtované poplatky ze zisku budou nižší, než jsme do 31. 12. 2021 uváděli v našem ceníku. A to vždy v období, kdy bude průměrná inflace v ČR vyšší než 3% p.a.

Téměř šlechtický přístup k rodinnému majetku v řádu stovek milionů

To je první článek, který mě osobně pohladil po duši. Vychází z rozhovoru s jedním z našich klientů.

Marek není šlechtic rodem. Více než deset let budoval svou firmu, prodal ji a nyní již dalších 10 let aktivně spravuje svůj vlastní majetek v řádu stovek milionů.

Žije podle odkazu svého dědečka, záleží mu na tom, co se děje kolem něj a učí své dvě dcery pečovat o rodinný majetek.

A právě to ho spojuje s potomky šlechticů. Skoro bychom ho mohli nazvat novodobým šlechticem. On sám se takovému přirovnání usmívá.

Od finančního otroctví k finanční svobodě

Petr Syrový
Petr Syrový

Petr Syrový s Vladimírem Fichtnerem spolupracuje již od roku 2006. Začalo to ve školicí firmě KFP, poté v poradenské Fichtner s.r.o. a nyní ve Fichtner a.s.

Všude různými způsoby a cestami pomáháme lidem stát se rentiéry a rentiéry zůstat. A protože sám Petr na cestě k rentě ušel kus cesty, požádal ho Vladimír, zda by se mohl podělit o své zkušenosti.

Je to více o Petrovo příběhu než o číslech, grafech a tabulkách.

Jak zaručit úspěch vašich nástupců?

David Řehulka
David Řehulka

David Řehulka hledal odpověď na otázku „jak zajistit úspěch rodinného byznysu po jeho předání vašemu následovníkovi?“. A zjistil, že kroky k jejich vzájemnému propojení se dají rozdělit do šesti kategorií.

Přeji hodně síly a odvahy se co nejlépe vypořádat se současnou situací.

Vladimír Fichtner
Generální ředitel Fichtner a.s.

V průběhu března 2022 si akciové trhy začaly na probíhající válku zvykat a rostly. Dluhopisy mezitím prudce klesaly.

Kapitálové trhy si na rusko-ukrajinskou válku začaly poměrně rychle zvykat. I proto v březnu akciové trhy rostly, obzvláště v jeho druhé polovině.

Trhy dluhopisů naopak celý měsíc klesaly, se zvyšující se úrokovou mírou totiž klesá i cena fixně úročených dluhopisů.

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů nakonec v březnu vzrostla o +1,33%, u rentiérů o +1,46%.

Od začátku roku 2022 do konce března je akciové portfolio budoucích rentiérů -3%, rentiérské portfolio -1,6%.

Od 1. ledna 2020, tedy za 27 měsíců, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o +33,4% a rentiérské portfolio o +26,7%.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2020 (vše v CZK k 31. 3. 2022)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete nově v druhé polovině dnešního výtisku od strany 12.

Detailní informace o fundamentálním ocenění trhů, jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři a další zprávy z investičního světa najdete ve 24stránkovém vydání Rentiér 4/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

Chybějící součást péče o majetek

„Mám slušně prosperující firmu.
Akcie, spoření i nemovitosti na pronájem.

Chtěl bych tomu celému dát ale nějaký řád.
Jak s tím do budoucna naložit.”

To mi napsal Radek a já si uvědomil, že spoustě lidem takový řád v jejich portfoliu chybí a to je častý důvod, že jsou z péče o majetek nervózní.

Z mého pohledu je důležité začít 2 otázkami…

Jak bohatstvím nezničit dětem život

Většina lidí věří, že jejich děti patří mezi největší úspěchy jejich života a byli by pro ně ochotni udělat cokoliv.

Tato láska k dětem ale vytváří jeden z největších paradoxů rodinného bohatství: Mnoho rodičů usilovně pracuje celé dny a noci, aby vybudovali rodinné bohatství, ale současně se strachují, že jejich finanční úspěch bude mít na děti a vnoučata negativní dopad.

S přihlédnutím k tomuto paradoxu není překvapující, že někteří z nejbohatších lidí světa veřejně prohlašují, že nechají svým nástupcům pouze relativně malé procento svých finančních aktiv.

Máme generace důkazů, že finanční dědictví může jeho příjemcům přinést velké újmy – ať už ve formě nízké sebeúcty, problematického navazování vztahů s ostatními, závislostí nebo celkový pocit bezvýznamnosti. Ale ačkoliv jsou tato rizika velmi reálná, „všechno rozdat“ není jediným řešením.

Jak vychovat zodpovědné, nezávislé a produktivní děti, namísto tzv. „trust fund babies“ neboli volně přeloženo „rozmazlených mimin svěřenského fondu“?

Tuto otázku si položila i Jill Shipley, ředitelka jednoho amerického family office a současně ji pro zjednodušení zkrátila na: „Jak zařídím, že tyto peníze nezničí dětem život?

Mnoho rodičů s finančními prostředky má strach, že se z jejich dětí stanou typická mimina svěřenského fondu (nebo rodinné nadace) – líná, rozhazovačná a rozmazlená. Současně existují opodstatněné obavy, že zděděné peníze mohou způsobit izolaci, závislosti, zpomalení emocionálního vývoje a deprese. (Levy, 2008)

Pomyšlení, že po dosažení cíle zařídit lepší život rodině by mohly tyto statky způsobit pravý opak, tedy mít negativní dopad na rodinné vztahy a na vývoj a spokojenost dětí, je strašidelné.

Ať už děláme cokoliv, v rodičovství neexistují žádné záruky, vysvětluje Shipley. Neexistuje žádné magické řešení, které by zařídilo, že děti budou stát nohama na zemi a budou nezávislé a zodpovědné. Ale existují určité metody, díky kterým mohou rodiny vzkvétat napříč generacemi.

Začněte se zrcadlem

Je užitečné se zamyslet nad vlastními návyky a chováním. Kázat vodu a pít víno k úspěchu nepovede.

Jaké chcete, aby vaše děti byly?

Laskavé, štědré, finančně zodpovědné, pozitivní, poctivé a plné energie? Zamyslete se nad tím, co děláte, abyste jim tyto vlastnosti předvedli.

Pokud vždy létáte first class, vaše děti budou vždy také očekávat první třídu. Pokud vás neuvidí zapojovat se do aktivit, které mají význam – jako práce, dobrovolnictví nebo jejich výchova – může se stát, že si těchto aktivit také vážit nebudou. To určitě neznamená, abyste žili jako žebráci.

S nadsázkou řečeno, poskytněte svým dětem zážitky jak ze skyboxu, tak i z tribuny.

Pečujte o důvody, proč se zvednout z gauče

Dospívání s výjimečně finančně úspěšnými rodiči či prarodiči může vrhat stín na vyrůstající generaci. Může to být paralyzující a nejspíše bude nemožné dosáhnout stejného standardu.

Pečujte a oslavujte tedy zájmy a sny vašich dětí, nehledě na to, jestli se shodují s těmi vašimi (a nehledě na potenciál, který v nich vidíte, protože ten se pravděpodobně odvíjí od vašeho měřítka úspěchu, nikoliv od toho jejich).

Když lidé sní o výhře v loterii, často říkají, že první věc, kterou přestanou dělat, je jejich práce. Zdědění majetku (i relativně malého) může snížit potřebu chodit do práce, aby bylo za co jíst, a může být lákavé s ní skoncovat, když se některý úkol stane příliš náročným.

Stejně jako Jill Shipley za všechny roky práce s bohatými rodinami nezažila nikoho tak šťastného a spokojeného, že se nemusí zvednout z gauče, tak i mezi našimi klienty se potvrzuje, že přestože dříve nebo později dospěli do bodu, od kterého už pracovat zkrátka nemusí, tak si vždy nějakou práci najdou. Je to prostě lidská přirozenost.

Všichni potřebujeme nějaký smysl a cíl. Ať už je to oddanost k tomu být táta v domácnosti, věnování svého času a schopností potřebným skrze dobrovolnictví nebo chození do běžného zaměstnání.

Pozitivní psychologie se shoduje, že klíče k prožití naplňujícího života zahrnují zapojení se do nějakého projektu či úkolu, smysluplné vztahy, službu ostatním, zaměření se na vděčnost, a dosahování úspěchů a výsledků.

Podporujte tedy nezávislost a věnujte čas a prostředky tomu, abyste pomohli dětem odhalit, co jim přináší radost.

Mluvte i o nepříjemných věcech

Není žádné náhrady za otevřenou, upřímnou a transparentní komunikaci, zejména, když je to těžké.

Někteří rodiče se ptají, kdy a jak začít s dětmi mluvit o přesunu bohatství – probrání detailů o tom, co zdědí a kdy. Některým je samotné nakousnutí onoho tématu tak nepříjemné, že zkrátka zaujmou postoj, že informace děti zjistí, až tu oni sami nebudou. Existují i rodiče, kterým je 70 či 80 a o svých 50 – 60letých dětech tvrdí, že jsou stále „příliš mladé“ na to, aby se dozvěděly o dědictví.

Málokdy slyšíte někoho říkat, že se to dozvěděl příliš brzy, naopak mnohem častější jsou případy dědiců, kteří jsou smutní nebo zklamaní, protože o ničem nevěděli, dokud nebylo „příliš pozdě“, aby se mohli ptát na otázky. Aby se cítili připraveni majetek spravovat, a aby z něj vůbec benefitovali.

Správný čas na informování tedy není tentýž den, kdy jsou aktiva převedena na jejich účet, nebo den kdy obdrží výplatu ze svěřenského fondu/rodinné nadace či výpis z účtu. Protože tehdy už nezbývá žádný čas na to se emocionálně připravit, nebo se stát finančně zodpovědnými.

Nehledě na to, kdy se rozhodnete se o tyto informace podělit, vaše děti už nejspíš tuší, že jsou od ostatních odlišné. Ať už díky intuici, nebo Googlu.

Vytvořte prostředí pro předávání znalostí

Během uplynulých Vánoc nám naše 76letá babička už poněkolikáté vštěpovala do hlavy důležitost rozumného hospodaření s penězi a současně apelovala, abychom volné finanční prostředky co nejvíce alokovali do akcií.

Na podobné chvíle člověk snad v průběhu života nikdy nezapomene, a pořádně si rozmyslí, než udělá nevhodné finanční rozhodnutí.

Z praktického pohledu zvažte vytvoření plánu pro přípravu vyrůstající generace na jejich role a povinnosti dnes a v budoucnu.

Mluvte s nimi o tom, co to znamená být dědicem, beneficientem svěřenského fondu/rodinné nadace, akcionářem v rodinném podniku, nebo členem správní rady společnosti. Co znamená být v té roli dobrý.

Přístup k těmto přípravám bude odlišný pro každého člena rodiny, a zatímco bude ukotven v rodinných hodnotách, může se měnit v závislosti na osobnosti člověka a také způsobu učení.

Rozvíjet můžete od zvládání komunikace, řešení konfliktů, přes finanční gramotnost a vůdčí schopnosti až po rozvoj osobnosti a filantropii.

Dále vyhledávejte možnosti, jak se vaši nástupci mohou vypořádat s životem dědiců, včetně stigmatu, které přichází z toho, že je člověk vnímaný jako mimino svěřenského fondu.

Podnikatelé věnují svůj čas hlavně svému byznysu a správě majetku. Výrazně méně času věnují rozvoji lidského, intelektuálního i vztahového kapitálu ve své rodině.

Dejte dětem volnost a svobodu

Novinový redaktor Hodding Carter citoval moudrou ženu: „Jsou pouze dva přetrvávající odkazy, které můžeme zanechat našim dětem. Jedním jsou kořeny a druhým jsou křídla.

Děti potřebují slyšet ne, a potřebují mantinely, pravidla a strukturu, aby se v průběhu vyrůstání cítily bezpečně. Kořeny jsou zapuštěny skrze vlastní příklad, projevování lásky a soucitu a vytváření bezpečného prostředí, ve kterém děti mohou být opravdu samy sebou.

Jakmile se děti začnou přeměňovat v mladé dospělé, mají potřebu se odlišit. Potřebují prostor a podporu při nalézání svého vlastního směru, musí si vyzkoušet spadnout a znovu se postavit. To jsou ta křídla.

Rodinné bohatství tento rozvoj může výrazně omezit. Obzvlášť když jsou peníze použity k zamáznutí následků špatného chování, jako nástroj k dosažení nezaslouženého nebo k budování závislosti na tom, co si za peníze kupujeme.

Řečeno jednoduše – nerodičujte skrze svou peněženku.

Zastavte se předtím, než řeknete uklízečce, ať po vašem dítěti uklidí. Zamyslete se,, než využijete své známosti a prostředky, abyste svému dítku sehnali práci. Zastavte se, než zablokujete kapesné, když vaše dítě jednou nestihne rodinnou večeři. Zamyslete se, než vytvoříte taková pravidla, která vám dávají vliv a kontrolu z hrobu.

V obtížích existuje hodnota. V neúspěších se naučí lekce. Charakter člověk buduje cesta, nikoliv dosažení cíle.

Podporujte své děti a vybavte je vším potřebným, ale neochraňujte je přespříliš. Ani všechny peníze světa nedodají vašemu dítěti důvěru v sebe sama (ani vnitřní, ani vnější) – tu si musí získat sami.

Závěrem

Dar přebytku, kvůli kterému jste vy a vaše rodina tvrdě dřeli, s sebou přináší množství výhod, příležitostí a výzev. Peníze mohou odstranit strach, aby vaše rodina měla zajištěné všechny základní potřeby a mnohdy umožní dětem, vnoučatům a budoucím generacím volnost a finanční záruku při prozkoumávaní jejich zálib.

Abyste vychovali produktivní, nezávislé, štědré a skromné děti, nestačí se spolehnout pouze na peníze. Věnujte čas i energii dalším částem rodinného bohatství.

Začněte u sebe a dobře se podívejte do zrcadla. Podporujte sny svých dětí, a přitom mějte na paměti, že jejich vnímání úspěchu může být odlišné od toho vašeho. Mluvte v rámci rodiny otevřeně, upřímně i o nepříjemných věcech. Předávejte zkušenosti, vaše úspěchy ale i vaše obavy a nezdary.

Nakonec, peníze mohou být využity jako nástroj pro podporu vztahů, rozvoje a nezávislosti. Dávejte si ale pozor, abyste je nevyužívali jako cukr a bič v propojení s mocí a kontrolou.

Pokud Vás téma rodinného bohatství zajímá, možná vás zaujme i naše brožura Celostní pohled na rodinné bohatství. Sdílíme v ní zkušenosti se 4 typy rodinného bohatství, strukturou bohatství i to, jak nepřijít o majetek během tří generací.

Důvod, proč i chytří lidé přichází o peníze

Internet je plný článků, videí, blogů.
Máme k dispozici jakákoliv data si dokážeme přát.

Na trhu jsou stovky knih o penězích.
Média jsou plná finančních expertů.

Přesto stále lidé přichází o peníze.

Někteří vlastní aktivitou, když koupí draze a prodají levně.
Jiní vlastní pasivitou, když nechají inflaci (meziročně 12,7 % za březen 2022) likvidovat svůj majetek.

Jak je to možné?

Existuje několik důležitých (ale zástupných) důvodů, o kterých mluvím v první části videa. Ten nejzásadnější důvod zazní v závěru videa.