Archives for Leden 2022

Rentiér 1/2022 – Vyšší úrokové sazby ovlivní naše životy

Úvodník pro leden 2022

Vladimír Fichtner
Vladimír Fichtner

V okamžiku, kdy píši tento úvodník, vím jistě, že rok 2021 byl z pohledu výnosů našich portfolií skutečně dobrý rok. Zatím nemáme individuální výsledky pro
každého klienta, ale už nyní mohu říci, že:

  • Akciová složka portfolií rentiérů vyrostla o 26,1%.
  • Akciová složka portfoliích budoucích rentiérů vyrostla o 26%.
  • Proti-inflační dluhopisy vydělávaly ke konci roku již 6%.
  • Naopak jsme neztráceli na akciích „emerging markets”, které v portfoliích nemáme, a které za rok ztratily -0,78%.
  • Pomohlo nám i to, že jsme se v portfoliích vyhýbali českým dluhopisům s fixním úrokem, které poklesly o -9,66%.

A z toho všeho máme velkou radost.

Inflační doložka

Z čeho nemáme radost je vyšší inflace, která bude v příštích měsících (a možná i letech) ovlivňovat naše životy. Nebojíme se jí z pohledu našich portfolií, ale přesto jsme se rozhodli  zavést pro všechny naše klienty navíc „inflační doložku.“

„Inflační doložka“ zjednodušeně znamená, že v dobách, kdy průměrná inflace v ČR dosáhne hodnoty vyšší než 3% p.a., nebude se naše odměna ze zisku počítat z celého zisku, ale pouze ze zisku nad 3%. Vzhledem k tomu, že v našich modelech při vytváření investičního plánu počítáme s dlouhodobou inflací ve výši 3% p.a., považujeme zavedení této doložky u všech našich klientů za férové, přestože nám bude snižovat naše poplatky.

Výpočet našeho poplatku ze zisku upravený o inflační doložku budeme poprvé využívat při výpočtu poplatku ze zisku za 1. čtvrtletí roku 2022, tj. u výpočtu, který bude proveden k 31. 3. 2022. Více o inflační doložce a jak s ní budeme pracovat najdete na straně 3.

Zvyšování úrokových sazeb

Petr Syrový
Petr Syrový

Kromě vyšší inflace budou naše životy ovlivňovat i vyšší úrokové sazby.

ČNB v prosinci 2021 opět prudce zvýšila svoji základní úrokovou sazbu na 3,75%. To je více, než sama prognózovala na začátku listopadu.

Sazby chce zvyšovat i FED, a pokud se situace v Evropě zlepší, můžeme to samé očekávat postupně i v Evropě.

Proto je důležité začít se připravovat na období vyšších sazeb a podívat se detailněji na to, jaký vliv sazby mají.

Více o tomto tématu se dozvíte v článku Petra Syrového na straně 7.

Nemovitosti nyní doporučujeme podvažovat

Petr Syrový
Tomáš Tyl

V několika posledních Rentiérech jsme se věnovali nemovitostem a jejich úloze v portfoliu. Tímto článkem na předchozí přemýšlení o nemovitostech navážeme.

V souvislosti s analýzou o zvyšování úrokových sazeb na předcházejících stranách považujeme ale za velmi důležité upozornit na to, že atraktivita českých nemovitostí se s prudkým zvýšením českých úrokových sazeb významně snížila.

A my v tuto chvíli doporučujeme s nákupem nemovitostních investičních produktů nespěchat. Přesto se chceme podělit o to, kam jsme zatím při přemýšlení o nemovitostech, a především o finančních produktech investujících do nemovitostí, dospěli.

Právě k tématu investic do nemovitostí prostřednictvím fondů a ETF se vyjadřuje šéf našeho analytického týmu Tomáš Tyl v článku „Nemovitosti nyní doporučujeme podvažovat“ na straně 14.

Jak pracovat s vyrůstajícími generacemi

David Řehulka
David Řehulka

Většina lidí věří, že jejich děti patří mezi největší úspěchy jejich života a byli by pro ně ochotni udělat cokoliv.

Tato láska k dětem ale vytváří jeden z největších paradoxů rodinného bohatství:

Mnoho rodičů usilovně pracuje celé dny a noci, aby vybudovali rodinné bohatství, ale současně se strachují, že jejich finanční úspěch bude mít na děti a vnoučata negativní dopad.

Článek Davida Řehulky se věnuje tomu, co řešíme stále častěji, jak naše děti stárnou.

Věřím tomu, že v Davidově článku na straně 26 najdete opět inspiraci, stejně, jako jsem ji našel i já.

Aktuální pohled pod pokličku byznysu Fichtner a.s.

Před rokem jsme s vámi poprvé systematicky sdíleli pohled pod pokličku našeho byznysu. Kdo si ho chcete připomenout, můžete se podívat do časopisu Rentiér 01/2021. Dnes bychom chtěli udělat stručnou aktualizaci toho, kam jsme se v roce 2021 posunuli.

Aktuální pohled pod pokličku byznysu Fichtner a.s. najdete na straně 28.

Jak si udělat nejlepší Vánoce vůbec

A na poslední straně se s vámi podělím o to, proč jsme letos zažili nejlepší Vánoce v životě. Kdo tuší, že to má co do činění s dobročinností, má pravdu.

V listopadovém čísle Rentiéra jsme psali o tom, jak jsme se jako firma i jako rodina letos rozhodli přistoupit k charitativním projektům.

Zjednodušeně se dá říci, že každý zaměstnanec i každý člen naší rodiny měl k dispozici rozpočet, který mohl do konce září 2021 poslat na dobročinné účely.

O čem jsme v listopadu nepsali – abychom neprozradili tajemství – bylo to, že pro každého našeho zaměstnance, i každé z našich dětí, jsme od obdarovaných získali osobní poděkování.

A právě toto poděkování našli naše děti pod vánočním stromečkem, a naše kolegyně a kolegové ho dostali na vánočním večírku. Měli jste vidět, jakou měli všichni radost.

„Nejlepší Vánoce v životě,“ pomyslel jsem si, když jsem viděl jejich reakci.

A je mi jasné, že od této chvíle budou dary nejen rozdávány, ale také pod vánočním stromkem vždy připomínány.

Děkuji našim klientům, že i jim můžeme pomáhat stát se, a především zůstat rentiéry.

Klidný rok 2022

Vladimír Fichtner
Generální ředitel Fichtner a.s.

V průběhu prosince 2021 akciové trhy rostly

V prosinci trhy opět rostly. Takovému fenoménu se ve světě investic říká tzv. Santa Claus rally, a rok 2021 byl tedy zakončen historickými maximy.

A to i přes velikou nakažlivost a šíření varianty omikron Covidu-19.

Akciová složka portfolia budoucích rentiérů nakonec v prosinci vyrostla o 0,87%, u rentiérů o 1,31%.

Od 1. ledna 2021, tedy za minulý rok, vyrostlo modelové akciové portfolio pro budoucí rentiéry o 26% a rentiérské portfolio o 26,1%.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2020 (vše v CZK k 31. 12. 2021)

Na horizontu posledních pěti let dosáhla akciová část portfolií našich klientů – rentiérů výnosnosti 54,5%. Modelová akciová portfolia budoucích rentiérů se za 5 let zhodnotila o 64%.

Klíčovým faktorem dobrého výsledku obou typů akciových portfolií bylo především naše převažování amerických akcií.

Vývoj akciových modelových portfolií od počátku roku 2016 (vše v CZK k 31. 12. 2021)

Větší detaily o tom, co se dělo na trzích, jak si trhy vedou z pohledu jejich fundamentálního ocenění i jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři, najdete nově v druhé polovině dnešního výtisku od strany 22.

Detailní informace o fundamentálním ocenění trhů, jak na vývoj na trzích reagují drobní investoři a další zprávy z investičního světa najdete ve 32stránkovém vydání Rentiér 1/2022, který připravujeme pro naše klienty a odběratele analytického servisu.

Riziko v investičním portfoliu, na které vás bankéři často neupozorní

 

Jedna věc, kterou bankéři často nedělají a zvyšuje to potenciální riziko, které se ve vašem portfoliu ukrývá.

Uvědomujeme si ho v okamžiku, kdy se bavíme s našimi klienty, a oni řeknou: „Vidíte, o tom jsem takto nikdy nepřemýšlel.

Poprvé jsem si to uvědomil před více jak dvaceti lety.

Kdy lidé nadšeně investovali do akcií v okamžiku, kdy dramaticky rostly. Nepřemýšleli o tom, jestli z nich třeba neutéct. A nekoupit si něco jiného v okamžiku, kdy akcie byly příliš vysoko.

Pak jsem to začal zažívat ve své poradenské praxi.

Alokaci sledujte neustále

Byli jsme vždy naučeni držet určitou váhu akcií v portfoliu, tzv. alokaci. Řekněme 50 % až 60 %.

A když tato váha překročila hranici 60 %, věděli jsme, že akcií už je v portfoliu příliš. Což znamená riziko, které nechceme s klientem nést. Když akcie rostou, tak je logické, že bude jednoho dne jejich váha v portfoliu vyšší. Místo padesáti procent klidně 55, 60 a také 65, 70 nebo 75 procent.

Přestože víme, že pro daného klienta je rozumná míra akciové účasti 50 až 60 procent.

Od té doby v našem poradenském byznyse vždy sledujeme, jak na tom lidé jsou. Jakou mají tzv. alokaci. Kolik mají v akciích a kolik jich mají mít dlouhodobě. A když tu hranici překročíme, tak to řešíme.

Klientům říkáme: „Vydělali jsme zajímavé peníze. Pojďme část těch zisků zrealizovat. Ty už nám nikdo nevezme. Pojďme je přesunout někam jinam. Třeba do proti-inflačních dluhopisů, které nabízejí zajímavé alternativní výnosy.“ (Pozn. České státní proti-inflační dluhopisy aktuálně (7. 1. 2022) nejsou k dispozici.)

Riziko, které není zřejmé

Většinou lidé, kteří o tom nepřemýšlejí, si ani nevšimnou, že se zvyšuje riziko jejich portfolia. A že najednou v koláči svých peněz mají místo 50 nebo 60 % váhu akcií  i 80 %.  Poté, co dva roky akcie rostly. Nebo poté, co rostly jeden rok, ale velmi intenzivně.

To se jim vrátí v okamžiku, kdy akcie začnou klesat. Jejich balík akcií je moc velký na to, aby vydržel tlak poklesu. Naše role je jim v tom pomoct. Ukázat, že pro jejich nastavení je rozumná určitá míra akciové účasti nebo akciové váhy v portfoliu. A když je větší, může to být nebezpečné.

Není to samozřejmě úplně intuitivní. Když člověku akcie rostou pod rukama, říká si: „Jo to je skvělý. Ještě to nechám růst.

Ale ono platí, že nic neroste do nebe.

A samozřejmě ti, kteří si příliš zvyknou na svou chamtivost, mohou být nepříjemně překvapeni v dobách poklesů, které k akciovému investování také patří. A to se našim klientům nestává. Že by je něco „vykoupalo”.

Bankéři na to klienty často neupozorňují

Od našich klientů, kteří mají nebo měli v minulosti nějaké bankéře vidíme a slyšíme, že se s nimi jejich bankéři o váze akcií v portfoliu příliš nebaví. Že to není téma, které by pro ně bylo aktuální.

Protože bankéři jsou většinou hodnoceni z toho, že klientovi něco prodají. Ne, že to udržují ve správném módu.

Známe to ze své vlastní zkušenosti, ale říkají nám to také klienti: „Mně můj bankéř volá vždy, když mi chce něco nového prodat. Ale že by mi volal, že je potřeba něco předělat, což pro něj nutně nemusí znamenat nějaký prodej, to se úplně nestává.

A proto si važte bankéřů, kteří vám pomohli a říkají: „Pojďme už tohle prodat a řešit něco dalšího.

Ale ti, kteří to neudělali, na vás tolik nemyslí. A myslí jen na to, jak vám něco prodat. Zvažte, jestli jsou to pro vás skutečně ti správní partneři.

Rebalancování patří k investování

Dívat se na své portfolio – rebalancovat, jak tomu v té naší hatmatilce říkáme.

V podstatě to znamená, že upravujeme váhu akcií a dluhopisů podle toho, jak je člověk vnitřně nastavený, aby mu to sedělo.

To je jedna ze základních věcí, kterou musí každý poradce nebo bankéř pro svého klienta dělat.

Mělo by to pro nás být stejné jako každodenní čištění zubů.

Bohužel v našem finančním odvětví k tomu ne každý takto přistupuje. Je to potom ale také vidět na výsledcích.

Jak často kontrolovat alokaci

Možná se ptáte, jak často by bankéř, nebo vy byste měli zvažovat realokaci.

My našim klientům posíláme výpisy každý měsíc. Takže každý měsíc kontrolujeme, jestli je alokace v pořádku.

Řekl bych, že v běžném roce, když se nic dramatického neděje, to stačí jednou za kvartál.

Ale pokud jsou na trhu velké pohyby, ať už nahoru nebo dolů, je potřeba to udělat vždy po větším pohybu.

V roce 2021 rostly akcie poměrně výrazně. A bylo potřeba se na tyto věci dívat častěji než jednou za kvartál.

Stejně tak během začátku pandemie COVID-19, v únoru a březnu 2020, když přišly poklesy, a váha akciové složky se smrskla.

Tehdy jsme klientům v průběhu poklesu, dvakrát v průběhu jednoho měsíce, doporučovali dokupovat, aby měli akcií stále dost. Dokupovali tak zpátky akciovou pozici, která je pro ně vhodná.

Díky krokům – nákupu při poklesech nebo odprodávání a realizaci zisků při nárůstu – vyděláváme klientům peníze navíc.

Samozřejmě je potřeba být připraven předem. To znamená mít konkrétní plán i data. My jsme o tom mluvili už na našem webináři v lednu 2021. Mám za to, že rebalancování k naší profesi patří, a proto je potřeba to dodržet.