akcie

Shillerovo P/E říká, že jsou akcie drahé. Jak je to doopravdy?

Domnívám se, že valuace podceňujete. Kdy pro vás budou akcie příliš drahé, abyste je přestali převažovat v portfoliích vašich klientů?

S těmito dotazy a komentáři se setkáváme poměrně často. Obzvlášť nyní, v dobách, kdy jsou indexy na maximech, máme za sebou poměrně rychlý růst o 40 % z poklesů v březnu 2020 a někteří mluví o bublině.

Lidé se podívají na ukazatel Shillerova P/E a může se jim zdát, že akcie jsou drahé. Jak je to doopravdy?

Ukazatel P/E

Základní ukazatel pro hodnocení, zda jsou akcie drahé nebo levné je ukazatel P/E (anglicky Price to Earnings). Tento ukazatel vyjadřuje, jaký je poměr ceny za jednu akcii ku zisku jedné akcie.

Ukazatel P/E se dívá na aktuální cenu a aktuální zisky. Cena se mění každý den. Zisky firmy reportují jednou za čtvrt roku a vždy až zpětně.

Proto jen samotný jednoduchý ukazatel P/E nestačí…

Shillerovo P/E

Tento ukazatel P/E vynalezl americký ekonom, profesor Robert Shiller. Opět je vypočítán z ceny (P – Price) a zisku (E – Earnings). Zisk se v případě Shillerova P/E bere za posledních 10 let a očišťuje se o inflaci.

Shillerovu P/E se take říká cyklicky očištěná ziskovost, CAPE nebo P/E 10.

Kdybychom u klasického P/E brali zisk každý rok, tak se  v některých letech hodně dramaticky mění. A následně lítá hodně nahoru a dolů.

Například v roce 2009 by ukazatel běžného P/E ukazoval, že jsou akcie extrémně drahé. Protože sice ceny klesly, ale zisky klesly ještě daleko víc. Takže to vypadalo, že jsou „předražené“. Ohlédnutím zpět víme, že realita byla jiná.

Ukazatel Shillerova P/E vychází z 10 let a to trochu odfiltruje krátkodobý vliv.

Když se podíváme na následující graf,  je vidět, že hodnota Shillerova P/E je 35. A více to bylo jen v roce 2000.

A lidé se tedy ptají, jestli nejsme zase v roce 2000. Nenafukuje se opět bublina?

Zdroj: https://www.multpl.com/shiller-pe

Někteří lidé se podívají na graf a říkají:

Podívejte se na tohle Shillerovo P/E. Profesor Shiller v podstatě předpověděl bublinu v roce 2000. Upozorňoval na ni. Upozorňoval na to iracionální šílenství, které tehdy na trhu nastalo. A pak znovu upozorňoval na podobné šílenství u nemovitostí v roce 2009. Podívejte se. Ukazatel tohohle člověka je takhle vysoko. A je vlastně díky tomu nebezpečný.

Nebezpečí sledování jen tohoto ukazatele

Shillerovo P/E a obecně sledování údajů z historie má v sobě několik nebezpečí.

Cena je jasná. V případě P/E se vezme cena akciového titulu nebo celého indexu S&P500. Ten můžeme lehce dohledat pro každý den do minulosti.

Pak jsou ale zisky. A tam už to tak jednoznačné není.

Účetní standardy se mění

Vypovídací hodnota čísla zisků se mění. Hlavně z toho důvodu, že průběžně dochází ke změnám účetních standardů, podle kterých firmy zisky reportují. Právě v účetních standardech došlo za posledních 20-30 let ke změnám.

Detailně to rozebírají články Shillerův indikátor tentokrát vysílá falešný signál o akciích (Wall Street Journal) a Proč hodnotové investování na trzích stále funguje (Financial Times).

Pokud tedy číslo dnešních zisků porovnáváme se zisky firem před 50 lety, to srovnání není přesné. Zisky firem v této době vychází díky některým věcem nižší. Porovnáváme tak čísla, která jsou do jisté míry nesrovnatelná.

Teď to sice vypadá, že trh je dražší, než byl do 90.let. Ale protože se tehdy zisky počítaly trochu jinak, to srovnání je nepřesné.

Na druhou stranu je vidět, že akcie určitě nejsou levné.

Shiller říká, že není důvod prodávat akcie

A zajímavé je také to, že přímo profesor Shiller, v jednom článku z prosince 2020 říká, že podle něj akcie nejsou nijak drahé. A nejsou ani předražené.

Což je docela zajímavé. Sám pan Shiller říká, že by se z akcií nestahoval. Že na akciích nevidí bublinu. Je to autor toho ukazatele, na který lidé často ukazují, a přesto říká, že si myslí, že to s akciemi není tak zlé.

Forbes.com z toho udělal senzační titulek: Nositel Nobelovy ceny říká, akciový trh je nejvíc atraktivní od roku 1980.

Protože si je vědom omezení svého ukazatele, zavedl teď jiný systém, jak ho počítat. A to tak, že začal do ukazatele zahrnovat i úrokové sazby.

Ziskovost firem ve srovnání s úrokovými sazbami

Naši klienti následující obrázek znají. Zařazujeme ho pravidelně do našich informacích o fundamentech trhu.

Díváme se na zisky (opět jsou to zisky za 10 let očištěné o inflaci). Kromě toho od nich ale odečítáme úrokovou sazbu.

A díváme se, jak se vyvíjí ziskovost firem ve srovnání s úrokovými sazbami.

Někdy se tomu také říká „riziková prémie na akciích“. To je ta modrá linka.

Zdroj: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm

Na modré lince je vidět, že v tuhle chvíli nejsme nikde blízko extrémů.

Například v roce 2001 byla riziková prémie na akciích dokonce záporná.

Americké desetileté dluhopisy vynášely více, než byla ziskovost akcií za posledních 10 let očištěná o inflaci.

Zelená přerušovaná čára ukazuje následující 10letý nadvýnos akcií nad dluhopisy.

A je tady vidět, že tohle spolu souvisí.

Když jsou zisky akcií, tedy to o kolik prémie překonávají dluhopisy, vyšší, vede to k vyšším výnosům akcií.

A naopak. Když jsou hodně nízko, vede to k horším výsledkům akcií.

V porovnání s dluhopisy jsou akcie zajímavější

Vidíme, že dnes je hodnota 3,4% a to není zlé.

Neznamená to ale, že akcie jsou levné. To každopádně nejsou.

Ale dluhopisy mají tak nízké sazby, jinými slovy dluhopisy jsou tak drahé, že akcie jsou proti nim pořád ještě zajímavé.

Kdy tedy vlastně začneme říkat, že u akcií z nějakého převážení přejdeme na neutrál?

To by mohlo nastat v případě, kdyby sazby dluhopisů vyrostly třeba o 2-3%.

A přiblížily se k zisku na akcie. To by pro nás byl impulz, že akcie jsou vůči dluhopisům drahé. A že bychom k nim mohli změnit stanovisko.

Na konci února se o růstu sazby dluhopisů sice psalo, ale určitě tato situace nehrozila.

Aktuálně jsou sazby u 10letých dluhopisů lehce přes 1%. Sazby by musely zněkolikanásobit, aby se dostaly na hodnotu 3-4.

Takový nárůst určitě nepřijde v krátkém horizontu. To se může stát v horizontu dlouhodobějším.

Pokud se bude zvyšovat inflace a zároveň to bude vypadat, že je dobrá situace na trzích, tak může v průběhu roku další procento naskočit. Ale nehrozí, že by se to stalo rychle.

Akcie nejsou drahé

Autor ukazatele Shiller P/E, který řada lidí považuje za určující, jestli jsou akcie drahé, říká:

Akcie nejsou drahé. Podívejte se, jak jsou na tom akcie k sazbám.

To je důležitý závěr. My to v našich analýzách pro klienty říkáme obdobně. A říká to i tato světová autorita.

Jak tomu ale věřit?

Posledních několik let se bavíme o investování do akcií, a tak je přirozené, že někoho napadne…

Předkládáte argumenty, které vám hrají do karet. Těch argumentů je ale víc. A existují i ty, které říkají, že akcie jsou drahé.

Čemu tedy věřit?

1) Máme jinou motivaci

Pro nás není důležité, kolik mají naši klienti v akciích. Nemáme žádný cíl, mít co nejvíc v akciích.

Pro nás je z dlouhodobého hlediska důležité hodnotit správně situaci na trzích.

Nemáme ambici řešit krátkodobé pohyby. To se nedá prakticky odhadnout, možná se štěstím ano. O to se ale nesnažíme.

My se snažíme s našimi klienty investovat dlouhodobě.

Není naším cílem mít co nejvíc peněz v akciích. Nemáme žádnou provizi z toho, že si někdo koupí akcie, akciový fond nebo ETF.

Máme odměnu převážně ze zisku, který našim klientům vygenerujeme.

Našim cílem není ospravedlnit, proč nejsou akcie drahé. Náš cíl je akcie redukovat a chránit dosažený zisk v okamžiku, když nám přijde, že jsou drahé.

To je první věc.

2) Nic není jednoznačné

Druhá věc je, že řada argumentů stojí právě na Shillerově P/E.

Sám jeho autor ale připouští a říká: „Pozor, má svoje nevýhody. Má své mouchy.

To je podobné i s jinými argumenty, které říkají, že akcie jsou drahé, ale vždycky je to jenom takový první jednoduchý pohled.

Stačí jít trochu víc do hloubky a zjistíme, že věci nejsou tak jednoznačné.

Proto se vždycky snažíme jít víc do hloubky. Dělat ještě další krok. A dívat se více pod povrch. To je druhá věc.

3) Nikdy nespoléháme na jeden scénář

Jsme sice „převáženi“ v akciích, ale ještě můžeme být „silně převáženi“ v akciích.

Vnímáme na trhu různé možné scénáře toho, co se může dít.

Řekněme, že jeden ze základních scénářů je, že před námi není krize. Ano, může před námi být ještě růst.

V tom případě je zajímavé být z dlouhodobého hlediska zainvestován v akciích. A je určitě zajímavější být zainvestován v akciích než v dluhopisech.

Pracujeme i s dalšími scénáři.

Pracujeme s tím, že přijde vysoká inflace nebo naopak deflace.

A samozřejmě pracujeme také se scénářem, že přehlížíme nějakou velkou krizi, která někde bublá.

To se může stát kdykoliv. Stejně jako vloni v lednu a v únoru jsme neviděli, že přijde propad. Neviděli jsme, že se budou zavírat ekonomiky a přijde pokles, který přišel.

Neznáme budoucnost, ale máme scénáře, co budeme dělat, když se něco takového stane.

Víme, v jakém případě budeme akcie nakupovat, abychom zvýšili jejich podíl. Při jakých hodnotách bychom je silně převažovali.

Víme také, v jakém případě budeme akcie prodávat, abychom jich v portfoliu neměli moc. Kdy je budeme redukovat a třeba i podvažovat.

Jsme připraveni na různé scénáře, nesnažíme se spoléhat jen na jeden. A to doporučujeme dělat i ostatním. Podívat se vždycky na více možností.

Máme základní scénář, ale pak sledujeme i další. A víme, co budeme dělat, když nastanou.

To je velmi důležitý aspekt investování.

Jen akcie a dluhopisy?

Když se bavíme o finančních aktivech, máme v podstatě pouze 2 nástroje, které používáme. A to akcie a dluhopisy.

Otázka zní, jestli nějaký ukazatel nebo názor může mít dostatečný vliv na to, abychom akcie úplně stáhli z portfolia nebo je nahradili něčím jiným.

Ano, akcie a dluhopisy jsou základní finanční nástroje. Má je v portfoliu každý náš klient. Poměr mezi nimi je pro každého z nich individuální.

Budoucí rentiéři mají převážně akcie

U klientů, kteří mají první miliony a budují majetek, ze kterého jednoho dne budou čerpat rentu, je poměr akcií dlouhodobě větší.

Důvodem je to, že před sebou mají ještě 10-15 let, kdy budou pravidelně investovat. A pokud v tom období nastane krize, nemá to na ně takový vliv. Protože většinu svých peněz zainvestují teprve v budoucnu.

Pokud přijde krize, je to pro ně naopak výhoda. Mohou díky ní akcie nakupovat levněji.

Rentiéři musí být konzervativnější

U našich klientů, rentiérů, s desítkami a stovkami milionů, je situace jiná. Nepředpokládáme, že by přicházely nové peníze. Předpokládáme, že spíš budou rentu vybírat.

U rentiérů je důležité, jaký mají rizikový profil. Podle něj máme nastavenu neutrální alokaci. Tzn. kdybychom o trhu nevěděli nic, nebo se trh pohyboval v rozumných pásmech, tak budeme mít neutrální alokaci.

X peněz v akciích a Y v dluhopisech a Z v hotovosti.

Můžeme říct, že dluhopisy a hotovost jsou si trochu podobné, protože hotovost jsou jenom hodně kraťoučké dluhopisy.

Půjčím peníze bance a můžu si je vzít kdykoliv zpátky. Zatímco u běžných dluhopisů je doba, než získám peníze zpět delší.

Akcie, dluhopisy a hotovost jsou základ naší alokace.

Když se nám zdá, že akcie jsou atraktivní, tak je převažujeme. A máme jich v portfoliu více.

Když by se nám zdálo, že jsou hodně drahé, tak je naopak budeme podvažovat. Nebo silně podvažovat.

Kam jinam než do akcií?

Začali jsme tento článek diskuzí o tom, jestli jsou akcie drahé nebo levné. My si myslíme, že akcie drahé nejsou. Právě v porovnání s dluhopisy. Samozřejmě někdo jiný může mít jiný názor.

Otázka je, co s penězi, když je nedám do akcií?

My s klienty neinvestujeme do zlata, komodit, kryptoměn apod. A to z jednoduchého důvodu. Žádný z těchto nástrojů negeneruje průběžný výnos.

Zbývají nám 2 možnosti

Buď můžeme jít do hotovosti, tzn. nechat peníze ležet a čekat, že přijde příležitost. Nebo že trh propadne. To může být poměrně drahé a různé studie ukazují, že tento přístup se nemusí vyplatit.

Nebo můžeme nakupovat více dluhopisů.

Klasické státní dluhopisy nám přijdou tak předražené. Nekupujeme je nyní vůbec.

Dluhopisy s vyšším rizikem, které už jsou svým způsobem někde mezi dluhopisy a akciemi, v portfoliích máme. Rozhodně nekupujeme české, které nemají žádný rating, ale světové, kde víme co očekávat.

Navíc klientům, rentiérům, ještě doporučujeme proti-inflační dluhopisy. Ty mají tu výhodu, že pracují s inflací. A tím jsou atraktivnější než klasické státní dluhopisy.

Konec býčího trhu? Historie ukazuje spíše opak

Americké akcie za sebou mají 11 let růstu a jsou opět na novém maximu.

Podle některých jsou nesmyslně nadhodnocené a je na nich vytvořena cenová bublina, která již velmi brzy musí prasknout.

Jak to tedy je – není nebezpečné investovat do akcií?

Z čeho vycházejí varování

O (ne)vytváření bubliny na amerických akciových trzích jsme již polemizovali v článku na začátku letošního roku i v přehledu argumentů publikovaných na podzim roku loňského. Proto připomeňme, že tehdy i nyní hodnotíme americký akciový trh jako celek.

Aktuální hlasy varující před bublinou se však často ozvaly především kvůli konkrétním titulům, na kterých má být vytvořena bublina.

Nejčastěji bývá zmiňována situace kolem společnost GameStop.

Ukázková bublina jménem GameStop

Pro připomenutí: GameStop je americký řetězec prodávající videohry, který se dostal kvůli koronavirové pandemii do velkých problémů. Výrazně narostly jeho dluhy a tak ohlásil, že v rámci úsporných opatření zavře téměř 500 prodejen.

To pochopitelně vyvolalo nedůvěru velkých investorů, kteří vsadili na další propad ceny akcií GameStopu. Sázka na pokles se nazývá „short“.

Proti tomu se ale „vzbouřila“ část drobných investorů a fanoušků této firmy, kteří se sdružili na diskusním fóru Reddit. Rozhodli se nakupovat co nejvíce akcií GameStopu a jejich cenu tím vyhnat co nejvýše.

A to se jim také podařilo. Cena akcií společnosti GameStop díky tomu stoupla během několika dnů ze 17 dolarů v jednu chvíli až ke 347 dolarům. A pak opět rychle poklesla.

Podobná aktivita drobných investorů sdružených na internetu vystřelila nahoru také ceny akcií provozovatele sítí kin AMC, výrobce telefonů BlackBerry a na přelomu ledna a února byl vidět podobný pokus na stříbře.

U akcií GameStopu šlo v podstatě o klasickou bublinu. Když cena nějakého aktiva vyroste během chvíle o 2000 % procent, tak to jednoduše není normální a většinou to znamená, že ten, kdo přišel pozdě přijde o hodně peněz.

Je možné, že „přirozenějším“ způsobem jsou na trhu investory nadhodnocené i některé další jednotlivé tituly (zmiňována bývá například Tesla, která v roce 2020 posílila o téměř 695 %). Ale to nemusí nic vypovídat o trhu jako celku.

Hodnoťme trh jako celek

Akciový trh jako celek ale zahrnuje tak velké množství titulů, že usuzovat na jeho vývoj ze situace dvou tří specifických společností (a za dost specifických okolností) prostě nelze.

Přesto ty hlasy vyjadřující obavu o další růst trhů zesílily.

Růst pozorujeme již několik let a trhy dosahují nových a nových maxim.

Je možné, aby rostly dál, nebo se máme připravit v brzké době na hlubší propad?

Jednoduchou odpovědí je, že trhy mohou růst ještě klidně deset let a přitom dosahovat nových a nových maxim!

Aktéři na trhu dále investují

I přes ta varování o bublině, která musí splasknout, trhy i nyní nadále rostou.

Je potřeba si uvědomit, že na trhu operuje obrovské množství investorů, ať už individuálních, či institucionálních, kteří mají znalosti, zkušenosti a analyzují trh ze všech možných stran.

Zkušení investoři jednají více méně racionálně. Informace a analýzy mají včas. Většinou nejednají pod vlivem emocí jako někteří méně vzdělaní investoři, kteří se řídí tím, co se píše v médiích.

Mýlit se samozřejmě může každý, ale z chování zkušených investorů můžeme vidět, že se z trhu nestahují.

Porovnání s dlouhými býčími trhy

Býčí trh na amerických akciích – tedy období, kdy finanční trhy a ceny aktiv na nich rostou – sledujeme prakticky trvale od roku 2009.

Samozřejmě záleží na definici býčího trhu. V průběhu let jsme viděli poklesy, které učebnicovou definici býčího trhu přerušily (-30 % v březnu 2020), ale růst zpět byl vždy poměrně rychlý.

Podle některých definic byl tedy býčí trh přerušen a nejednalo by se tak podle nich ani o jeden dlouhý býčí trh, ale několik menších, které byly přerušeny kratšími poklesy. Tyto poklesy se však rychle vrátily zpět na rostoucí trajektorii.

2009 – 2021 už je slušně dlouhá doba. Ale rozhodně to nemusí znamenat, že by musel být bezprostředně za dveřmi pokles.

Z historie víme, že býčí období byla i mnohem delší. Podívejme se na roky 1942–1967 a 1980–2000. Po takovém růstu pak skutečně došlo ke splasknutí bubliny (o tom ještě dále), počátku krize a v obou případech k následné ekonomicky „ztracené“ dekádě.

Zdroj: MARKET OUTLOOK 2021 CONTAIN AND HEAL – Julius Baer

Růstová období neznamenají, že trh roste jen vzhůru. I v průběhu býčích období můžeme zaznamenat krátké propady i třeba kolem 20 – 30%, které se poměrně rychle srovnaly.

Podobné korekce, jak se těmto propadům říká, jsme zažili i při té nynější růstové periodě. Například v letech 2011, 2018 nebo naposledy na jaře 2020.

Podobnou korekcí byl například slavný „krach“ na burze v roce 1987, kdy však trhy za rok a půl ztráty vymazaly. A následně až do roku 2000 pokračovaly v růstu.

Pokles někdy přijde – ale jaký a kdy?

Obě předchozí dlouhá růstová období, která uvádíme pro srovnání, byla ukončena silným pádem trhů a příchodem delších období, která byla opravdu špatná.

Po roce 1967 přišla stagflace, nestabilita trhů a začátek hospodářsky slabé dekády 70. let, kde ještě ekonomické problémy zhoršily ropné krize.

V roce 2000 způsobilo pád trhů prasknutí technologické bubliny a následovalo ekonomicky nestabilní desetiletí, na jehož konci udeřila hospodářská krize let 2008 a 2009.

Ale vidíme, že obě předchozí dlouhá růstová období (při zanedbání těch krátkodobých poklesů) byla mnohem delší než 10 let.

Čekat tedy pokles jen proto, že za sebou máme 10 let růstu trhů, nemusí mít žádný reálný základ.

Naopak nemusí být nereálné, že trhy porostou dalších několik let, jak vidíme na srovnání s minulostí.

Kdybychom zasadili dnešní pesimistické předpovědi do těch minulých růstových období:

Investor, který by v obdobích po roce 1942 v prvním případě a v roce 1980 v případě druhém sázel po 10 letech růstu na pokles trhů, by nakonec přišel v prvním případě o 15 a v druhém případě o 10 let dalšího růstu!

Sledujme tempo růstu

Při pohledu na srovnávací graf jednotlivých dlouhých býčích období vidíme, že konec každého období byl předznamenán tak prudkým růstem, kde už se dalo pochybovat o jeho racionálnosti a byl to signál nafukování určité bubliny.

Současné tempo růstu cen amerického akciového trhu ale není nikterak šílené a uchovává si dlouhodobě poměrně stálou úroveň.

Sledujme tedy spíše tempo růstu a zda toto tempo odráží růst tisků společností. Výrazné odchýlení těchto hodnot může být potom signálem té opravdu se tvořící bubliny.

Růst zisků společností od krizového roku 2009 růst cen akcií v uplynulém desetiletí zatím ale dostatečně ospravedlňuje.

Volatilita je normální

Zároveň platí, že volatilita trhů tu byla, je a bude.  Náhlé poklesy se mohou objevit i v období růstu.

Takové poklesy by nás ale neměly překvapovat. Pokles nemusí nutně znamenat, že přišla krize.

Poklesy o 5 či 10 procent jsou naprosto běžné i několikrát do roka. I větší poklesy, klidně o 15 či 20 procent, mohou přijít a zase odejít.

Připravte se na různé scénáře

Uvedená srovnání a argumenty neznamenají, že bychom si byli jistí nebo dokonce sázeli na to, že trh následující desítky let poroste.

Budoucnost je vždy neznámá a je dobré pracovat s různými scénáři vývoje.

Uvedená srovnání nám ukazují, že spoléhat se na scénář krize a čekat na „armageddon“ se nemusí vyplácet.

Trh nám může utéct a stažení z trhu nyní může znamenat, že se připravíme o zajímavé zisky z pokračujícího růstu, který může být hnán třeba rostoucí inflací.

My s klienty nespekulujeme na růst ani na pokles, protože jim chceme pomoci dosáhnout jejich cíle – nejčastěji finanční nezávislosti – a víme, že je potřeba být v portfoliu připraven na různé scénáře budoucnosti.

Ceny akcií v roce 2020 výrazně rostly: Nafukuje se bublina?

Akcie tvoří větší či menší část portfolia prakticky každého investora.

V březnu 2020 akciové trhy zažily výrazný propad. Jejich následný rychlý růst tento propad překonal. A nejen to.

Akciové trhy v USA končí rok na výrazně vyšších číslech než ho začaly. I přes současné dění ohledně COVID-19.

  • S&P 500 +16,26 % v USD (+12,24 % v CZK)
  • Nasdaq +43,64 % v USD (+37,39 % v CZK)
  • US Dividend Aristocrats +0,88 % v USD (-4,36 % v CZK)
  • Dow Jones 30 +7,25 % v USD

(zdroj MorningStar)

Začínají se dokonce objevovat hlasy, že akcie jsou nyní příliš drahé a možná se zde i vytváří cenová bublina.

Jsou obavy opodstatněné, nebo nikoli?

Jsou ceny amerických akcií bezprecedentně vysoko?

V srpnu 2020 jsme zmínili 3 důvody, proč nejsou americké akcie v bublině, ale od té doby akcie přidaly téměř 10 %. A zdravotní dopad COVID-19 i hlasy mluvící o bublině od té doby sílí.

Na úvod je nutné říci, že výrazněji rostoucí ceny sledujeme především u růstových akcií z USA. Takové tradiční dividendové akcie jsou stále v mínusu. A to je normální. Každý rok jde něco nahoru a něco jde dolů.

Tempo růstu cen akcií evropských i z ostatních částí světa není zdaleka tak rychlé. Zde se zatím ani o náznaku bubliny nemá vůbec cenu bavit.

Zároveň je potřeba zdůraznit, že samotná hodnota akcií a indexů je tvořena více faktory než jen samotnou cenou tvořenou na základě poptávky.

Tady jsou některé z nich:

  • hospodářské výsledky firem (především tahounů jednotlivých oborů)
  • výnosnost ostatních aktiv
  • celkový ekonomický vývoj
  • psychologie retailových investorů, zejména těch finančně méně vzdělaných.

Mezi největší firmy světa obchodované na burze patří hlavně technologické společnosti – Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google. Současné vyšší ceny akcií proto mohou vést ke srovnání s rokem 2000.

Na přelomu tisíciletí byly hodnoty akcií našponované pod nereálnými očekáváními z dalšího vývoje technologických firem. Když se ukázala nereálnost těchto očekávání, bublina splaskla.

V současné době jsme ale od podobné situace velmi daleko a o cenové bublině se u akciového trhu jako celku nedá hovořit.

Rok 2000 se neopakuje, roli hraje i úroková sazba

Valuace akcií byla kolem roku 2000 mnohem výše. Nejde totiž jen o cenovou úroveň akciového trhu, ale také o srovnání jejich výnosnosti s dalšími aktivy, zejména s dluhopisy.

Při nízkých úrokových sazbách (které zažíváme nyní) jsou akcie vůči dluhopisům výrazně atraktivnější, a tudíž žádanější.

Když se podíváme na rizikovou prémii (tedy rozdíl mezi ziskovostí akcií (E/P – Earnings/Price – Zisky/Cena) a reálným výnosem z dluhopisů) u indexu S&P 500 a její vývoj v čase, vidíme, že akcie již v minulosti byly v tomto porovnání mnohem výše.

 

Například v letech 2009 a dalších dvou letech, po odrazu ode dna hospodářské krize, začaly být v tomto srovnání akcie svou výnosností hodně atraktivní.

Naopak při technologické bublině na přelomu tisíciletí vidíme, že výnosnost akcií ani před splasknutím bubliny nebyla nikterak závratná a po splasknutí bubliny v roce 2000 se výnosnost akcií prakticky rovnala výnosnosti dluhopisů.

Nynější hodnota rizikové prémie se pohybuje mezi těmito dvěma zmíněnými extrémy – není ani dramaticky vysoká, ani nízká.

Dá se tedy říci, že akcie dle tohoto srovnání v současné době vypadají jako rozumně oceněné. Aktuální nízké úrokové sazby snižují výnosnost dluhopisů a činí naopak atraktivnějšími akcie.

Růst jejich cen je tedy i tímto opodstatněný.

Technologické firmy: Opravdová bublina už tu byla

To, jestli je akcie drahá, nezávisí jen na samotné ceně, ale i na tom, co oproti tomu v rámci držby titulu dostáváte – zisky, tržby apod.

Obdobně jako na přelomu tisíciletí jsou i nyní jedny z nejsledovanějších akcie technologických firem považovaných za jedny z tahounů hospodářského a společenského vývoje.

V roce 2000, kdy vrcholila a poté splaskla „dot com“ bublina, šly bezprecedentně nahoru ceny akcií internetových a technologických firem, které za sebou ale v mnoha případech ještě neměly žádnou historii hospodářských výsledků a zisků.

Celý růst a šílenství kolem těchto titulů byly taženy jen příslibem, že tyto společnosti a celý obor raketově porostou. Tato očekávání vytvořila skutečnou bublinu, kdy ceny těchto firem neměly hmatatelný základ.

A když se ukázalo, že tato očekávání tyto společnosti rozhodně nebudou schopny naplnit, bublina splaskla.

Současná hodnota technologických firem je ovšem podepřena jejich minulými výsledky – rostoucími zisky a tržbami, prokazatelným vývojem a dalším plánovaným zdokonalováním reálných produktů a služeb.

V rámci analytického servisu Fichtner Investment Advisors hlídáme ohodnocení finančních aktiv (akcie, dluhopisy a.d.) a pravidelně ho reportujeme našim klientům.

Vývoj je jiný

Srovnejme si vývoj indexu NASDAQ, který obsahuje převážně technologické firmy. Vezmeme posledních 5 let (tedy 2015–2020) a 5 let před splasknutím bubliny v roce 2000 (roky 1995–2000).

Uvidíme, co bublina opravdu znamenala a znamená.

Současný vývoj 5letého indexu vykazuje hodnotu +127 %, na přelomu tisíciletí to však bylo + 456 %. I to tedy ukazuje, že současný stav opravdu nelze srovnávat s rokem 2000.

Zajímavý je také pohled na vývoj ceny akcií konkrétních renomovaných technologických společností dnešní doby a přelomu tisíciletí.

Například akcie Amazonu vykázaly za posledních 5 let (2015 – 2020) růst přes 500%, Netflix přes 370 %, trojciferné číslo růstu můžeme vidět i u Facebooku či Applu. Můžete si říct, že to je obrovský růst a určitě bublina, ale..

A na jakých hodnotách byly kolem roku 2000 společnosti považované za tehdejší technologické tahouny?

Rozdíl je řádový… Cisco za 5leté období (1995 – 2000) narostlo o ohromujících více než 3 900 %, Microsoft o 1 600 %, Oracle o 1200 % a Intel „jen” o  998 %.

Takovéto dramatické skoky v současném vývoji nepozorujeme.

Ani psychologie neukazuje na bublinu

Důležitou součástí investičních trhů je psychologie samotných investorů.

Bublinu hodně podporuje chování méně vzdělaných investorů, kteří se často nechají strhnout emocemi a zprávami odhadujícími další silný růst akcií nebo konkrétních titulů či oborů.

V takové chvíli naskakují tito investoři do hry s vidinou, že pořízením akcií v tento moment budou po pokračujícím očekáváném růstu realizovat další zisk.

Převis poptávky způsobí další růst cen – a to začne nafukovat onu psychologickou bublinu. Růst se v určité chvíli ale zastaví a nikdo neumí odhadnout, kdy tato chvíle nastane.

Tento proces má příznačný název „hra na většího blázna“.

Ten, kdo kupuje už poměrně drahé tituly, doufá, že růst cen bude ještě trvat a že najde ještě většího blázna, který pak koupí ještě dráže a on vydělá.

To se však v dnešní době také neděje.

Neslyšíme žádné výkřiky typu „nakupujte, akcie a jejich indexy půjdou ještě mnohem výše“.

Naopak. Spíše jsou slyšet ony skeptické názory a varování, že akcie jsou již nyní drahé.

Ani tato psychologická bublina tu tedy není. Běžní a v investičních trzích nepříliš vzdělaní lidé se nyní do nákupů akcií neženou a jsou naopak spíše opatrní.

Akcie nejsou předražené, opatrnost je ale na místě vždy

Všechny výše zmíněné ukazatele a srovnání tedy ukazují na to, že zde na akciových trzích žádná cenová bublina není a jejich ceny nejsou iracionálně „přestřelené“.

To ovšem samozřejmě nemusí znamenat, že nemohou být bublinově nadhodnocené ceny některých konkrétních titulů. Nejčastěji se hovoří o automobilce Tesla, která za rok 2020 vyrostla o 731 %.

Zároveň nelze odhadovat další vývoj a říci si například, že bychom měli být na pomyslném vrcholu a že nás nemůže čekat další (byť třeba jen pozvolnější) růst cen akcií. Ten klidně může pokračovat.

Není tedy dobré ani spekulovat na to, že by nyní měly být akcie na vrcholu a zaspekulovat na pokles („shortovat“).

Ale i k poklesu samozřejmě dojít může: Pokud by pod vlivem současného dění přišla silnější hospodářská krize a zisky firem by dále klesaly, tak to akciový trh samozřejmě ovlivní a pravděpodobně by pak došlo k poklesu cen.

Kam se pohne trh v roce 2021 nevíme (a neví to zřejmě nikdo, každý jen hádá), nicméně můžeme shrnout současnou situaci do jedné věty:

Cenová bublina aktuálně na akciových trzích jako celku není, a proto doporučujeme, aby pro dlouhodobé investování stále převažovaly v diverzifikovaném portfoliu akcie.

Vytvořte si diverzifikované portfolio pro dlouhodobé investování

Buďte se svými investicemi za vodou

Investovat úspory do akcií ekonomiky, ve které jste zároveň výdělečně činní, může mít stejný efekt, jako když si na lodi uvážete záchranné lano kolem ráhna vlastního stěžně.

To sice, spadnete-li do vody pouze vy, na 100% splní svůj účel, problém ovšem nastává ve chvíli, kdy jde ke dnu celá loď.

Proto je lepší, mít své volné prostředky investovány v akciích ekonomik, které jsou svou povahou jednak stabilnější, silnější a zároveň nemají vliv na vaše podnikatelské anebo pracovní aktivity.

Levná Evropa neznamená nutně výhodu

Bavíme se o akciích, takže je v prvé řadě třeba vzít v potaz, že takové investice mají nejvýraznější efekt v období deseti a více let. Proto je třeba sledovat, jak se ceny akcií vyvíjí v tomto časovém horizontu.

Za posledních 10 let „naše” evropské akcie případně české akcie výrazně zaostávaly. Americké akcie rostly podstatně rychlejším tempem.

Po celou dobu dominance amerických akcií platilo, že evropské akcie byly podstatně levnější z hlediska tržních fundamentů (P/E). To že jsou Evropské akcie levnější neznamená, že porostou rychleji.

Evropské akcie za 10 let rostly tempem 6,9 % p.a., americké 16,07 % p.a., české jen 2,03 p.a. (zdroj Morningstar ke 30. 9. 2020)

Svou roli sehrálo několik faktorů. Americká ekonomika se mnohem dříve oklepala z finanční krize v roce 2008. Důvodem byla například rychlejší a jednoznačnější reakce FEDu. V posledních letech navíc rostly technologické akcie, které z největší části sídlí právě v USA.

Naproti tomu v Evropě dominantní finanční sektor stále pokulhává. Řada evropských bank se stále plně nevzpamatovala z minulé krize. Příkladem je Deutsche Bank, jejiž finanční zdraví se na stránkách novin řeší pravidelně a a na síle mu určitě nepřidala ani nedávná aféra (11/2018) týkající se praní špinavých peněz gigantických rozměrů.

Zisky firem v USA rostou v Evropě stagnují

Jedním z klíčových faktorů vyššího výnosu amerických akcií je skutečnost, že zámořské firmy oproti evropským vykazují v posledních deseti letech podstatně větší růst zisků.

Zatímco zisky v USA se od finanční krize více než zdvojnásobily (i po letošním zásahu opatřeními proti pandemii), zisky evropských firem se nyní nacházejí blízko úrovním ze dna minulé krize.

Právě růst zisků je základním motorem růstu akcií. Proto rostly americké akcie rychleji. Současná situace nenaznačuje, že v tomto směru dojde na evropském trhu v dohledné době k zásadnímu zlepšení.

V Americe je navíc i příznivější prostředí z hlediska spotřebitelského chování, které je jedním z hlavních motorů všech ekonomik.

Stručně řečeno – ochota Američanů „utrácet“ je mnohem vyšší, než je tomu v Evropě.

USA nabízí volný trh a stabilní výnos

Další skutečností, která opět hovoří v neprospěch evropského portfolia, je mnohem silnější orientace amerických firem na akcionáře a to hned ze dvou důvodů.

Prvním je mnohem větší ochota propouštět, případně hledat další úspory a zachovat stávající úroveň dividendy.

Druhým je pak stabilní výše výnosů z dividend, které na rozdíl od evropských akcií nejsou tolik ovlivňovány hospodářským výsledkem.

Americké společnosti zpravidla vyplácejí nižší dividendy v pravidelných intervalech, zatímco evropské povětšinou podle výše dosaženého zisku. V USA je udržení dividendy bráno důležitý ukazatel zdraví firmy.

Není debat, že pro dlouhodobé investování je mnohem příznivější první varianta.

Další argumenty najdete v článku 3 důvody, proč nejsou americké akcie v bublině.

Proč Dolar a ne Koruna?

Opět můžeme použít přirovnání „čím větší loď, tím větší stabilita”. Právě stabilita je z hlediska ochrany úspor a investic klíčovým faktorem.

Síla měny odpovídá schopnosti ekonomiky ustát bez výraznějších dlouhodobých výkyvů jednotlivá krizová období.

Jak jsme se mohli přesvědčit letos v březnu, americký dolarový tanker i na rozbouřeném covidovém moři s bezmála čtvrtmiliónem obětí neztratil na síle.

Zatímco českou korunovou kocábku doslova smetla druhá vlna s necelými třemi tisícovkami mrtvých (v přepočtu na obyvatele je to oproti USA poloviční počet). Česká koruna spolu s poklesem trhu podstatně oslabovala. Pokud by nedošlo k rychlému návratu a uklidnění, mohli bychom čekat její další oslabování.

Dolar je prostě na pomyslném vrcholu měnové pyramidy, a pokud by začal kolabovat, zasáhne to s největší pravděpodobností všechny.

Měny ale kolísají i v klidnějších časech. Proto do nich nikdy nedoporučujeme dávat peníze jen tak. V portfoliích našich klientů máme dolary právě tím, že investujeme do amerického akciového trhu.

Nechceme spekulovat na to, že některá měna bude růst. Hlavním cílem investice v cizí měně je chránit nás pro případ opravdu černého scénáře, který by byl spojen s kolapsem domácí měny.

Buď patriot, investuj za mořem

Máme rádi Českou republiku. Nicméně skutečnost je taková, že české investice do českých akcií vám v případě propadu naší ekonomiky úspory neochrání. Ruku v ruce s propadem ekonomiky totiž poklesne také hodnota české měny.

A především lokální ekonomický kolaps ohrozí pravděpodobně i Vaše podnikání, nebo příjmy ze zaměstnání. Díky naší silné vazbě na Evropu není investice do evropských akcií dostatečnou ochranou.

Je proto mnohem bezpečnější směřovat prostředky na dlouhodobé investice do amerických akcií, kterých se lokální krize nedotknou.

Jak (ne)investovat do českých IPO

Vstup firmy na burzu a nabídka akcií široké veřejnosti neboli IPO znamená velkou událost. Pro majitele firmy. Pro kupující akcionáře. Pro celý trh.

Zaujala Vás zpráva o novém úpisu akcií?

Zvažujete investici do IPO své oblíbené firmy?

Máte strach, aby Vám neutekla jedinečná příležitost být první?

Následující přehled Vám usnadní rozhodování tak, abyste nebyli zbytečně zklamáni.

Co je IPO

IPO je anglická zkratka pro Initial Public Offering. Uvedení akcií na trh k veřejnému obchodování.

Většina běžných firem k IPO nedospěje, protože nejsou tak úspěšné nebo nepotřebují další kapitál pro svůj růst.

Pro majitele firmy je IPO velká událost, protože konečně někdo ocení jejich dlouhou snahu o vybudování firmy.

Pro potenciální akcionáře je IPO něco jako čerstvé maso pro lva. Přitáhne pozornost a často zkratuje racionální myšlení.

České IPO

V roce 2020 si u nás na burzu přišly pro peníze dvě firmy Česká zbrojovka a Pilulka.cz.

IPO zbrojovky naše patrioty nezaujalo a tak se akcie obchodují kolem 290 Kč místo očekávaných 350 Kč.

IPO Pilulky a příběh o úspěchu v eCommerce zase naopak vzbudilo nebývalý zájem. Akcie Pilulky během několika týdnů vzrostly z nabízených 500 Kč na 600 Kč k 9. 11. 2020.

Plus 20 %. Mínus 20 %. To je jako hodit si korunou.

Před tím než pošlete peníze na svůj investiční účet nebo kývnete nějakému otravovi přes telefon, vezměte v potaz následující faktory.

1. Asymetrie informací

Jedním z argumentů „proti” IPO je nedostatek informací o firmě.

IPO někdy také říkám Interakce Prášila a Osla.

Zatímco majitelé (Prášilové) před vstupem na burzu získají detailní přehled o stavu své společnosti, investoři (Oslové) jím nedisponují.

Na zprávy z médií se nelze plně spoléhat. Nemají komplexní vypovídací hodnotu. Rozumnější je tedy počkat, až je o firmě známo více informací.

Například až firma začne pravidelně zveřejňovat hospodářské výsledky. Pak ji teprve můžeme lépe analyzovat a na základě analýzy se rozhodnout o případné investici.

2. Emoce místo objektivity

Když firma oznámí vstup na burzu, začne se o ní více mluvit v médiích.

Zvlášť u nás se informace o IPO objeví velmi málo, takže vzbudí velkou pozornost a vyvolává řadu emocí.

Pro slizké makléře na telefonu je to příležitost otravovat lidi arogantními telefonáty.

Emoce a přehnaná očekávání mnohdy vedou k tomu, že se cena akcií firmy vyšplhá vysoko. Nesmyslně vysoko.

3. Rozložené riziko

Žijeme v ČR a vše, co se tu děje, dopadá nejen na nás, na naše životy, ale i na naše finance. Ať již pozitivně, nebo negativně.

Zkusme se tedy zamyslet nad investicí v jiné zemi. Abychom naše peníze před případnými negativními vlivy ochránili.

My doporučujeme investovat konkrétně do amerických akcií, především formou ETF (burzovně obchodované fondy).

Pokud se firma dostane do problémů doma, stále Vás mohou zachránit tyto předvídavé investice v zahraničí. Z prostého důvodu – budou se totiž chovat jinak.

4. Příliš malý rybníček

Důležitým faktorem pro investování je i velikost burzy a tím pádem nabídka a poptávka.

Naše česká burza je malá a má nízkou likviditu. Neodpovídá dokonce ani ekonomickému rozložení v zemi – největší firmy v ČR na burze nejsou.

Za posledních 10 let americký akciový trh rostl tempem asi 16%. Český trh rostl tempem pouhá 2%. Mluvíme o situaci po výplatě dividend. Zvažte, zda jsou toto vhodné podmínky pro investici.

5. Další negativní faktory

V ČR je i relativně vyšší politické riziko.

Všichni to sledujeme v přímém přenosu v současné době tzv. lockdownu. Vliv politiky na ekonomickou situaci je opravdu výrazný.

I to je důvod, proč se obecně vyhýbáme investicím na českém trhu. Nejen do IPO.

Když ne do IPO, tak do čeho?

Ve 4dílném tréninku InvestGuru zjistíte, jak se vyhýbáme blýskavým a moderním IPO a investujeme podle lety prověřených principů.

3 důvody, proč nejsou americké akcie v bublině

V posledních měsících vidíme, že trhy spíš rostou. Alespoň ty americké, které sledujeme my. Index S&P 500 je blízko vrcholu a v srpnu dokonce překonal svá maxima, která jsme viděli na začátku roku.

Zdroj Finviz

Není to nějaká bublina? Vždyť ekonomiky nejsou úplně v pořádku a před námi je velká nejistota ohledně druhé vlny COVID-19.

Příčiny růstu cen akcií v létě 2020

Pro začátek je důležité si uvědomit, že nerostou všechny akcie. Díváme se na index S&P 500. Tedy 500 největších akcií v Americe. V indexu vážených tržní kapitalizací.

To znamená, že akcie, které jsou velké, mají v indexu větší váhu. Kdybychom se dívali na podobný index, ale rovnovážně vážený, tak bychom neviděli takový růst.

Za růstem stojí velké společnosti a z velké části také technologické společnosti.

Technologie vede hlavně díky koronaviru. Ten dotlačil řadu společností k digitalizaci. Řada lidí si uvědomila, že technologie budou stále více součástí našich životů. A to je vlastně to, co žene akcie vzhůru.

Pochopitelně ne všem se daří podobně jako technologickým akciím.

Dividendové akcie zůstávají v pozadí

Podívejme se třeba na dividendové akcie, které, dle nás, je rozumné z dlouhodobého hlediska mít ve svém portfoliu. Ty jsou stále ještě kolem 10 % pod hodnotami z počátku roku. Vyjádřeno v korunách.

Protože zkrátka technologických titulů je mezi těmi dividendovými méně. Takže tento „tradiční“ segment, který odolával ve finanční krizi 2007-2009, porážejí moderní dravci.

Je proto důležité si uvědomit, že roste jen něco. Rostou firmy, u kterých se dá říct, že ze situace na začátku 2020 spíše profitují, než na ní tratí.

To neznamená, že tento růst technologických firem bude trvat do nekonečna. Neznamená to ani, že s příchodem další vlny koronaviru, nehrozí žádný propad.

Důvody pro růst nejsou stálé

Vývoj cen akcií nám říká, co si myslí trh o aktuální situaci. Proč jsou akcie vysoko. Nebo proč jsou americké akcie jako celek nad svými maximy.

Neznamená to, že takové důvody budou trvat navždy. Neznamená to, že veškerý růst, který pozorujeme u těchto společností, je zdravý a udržitelný. A rozhodně to neznamená, že nemůže přijít za pár měsíců propad, který může být zase o desítky procent dolů.

V Evropě je situace jiná. Tady nemůže být o žádné bublině ani řeč. Evropské akcie jsou stále hluboko pod svými vrcholy. Těch důvodů je několik, ale zůstaňme u toho, o kterém jsme se bavili. Na evropském trhu je prostě menší podíl technologického sektoru.

Na trhu panuje pozitivní nálada

Tolik pohled do minulosti na to, co se na trhu stalo. Jaká je na trhu nálada. A nálada se zdá být pozitivní. Trh vyhlíží, že v budoucnosti s pravděpodobností dojde k tomu, že se ekonomiky vrátí zase na trajektorii růstu.

Například u amerického spotřebitele už jsme viděli určitou formu návratu k běžnému režimu oproti největšímu lockdownu (americký výraz pro uzamčení ekonomik).

Už od ledna 2020 říkáme, že pro ekonomiku není problém COVID-19, ale opatření a panika, která se kvůli němu spustila. Nyní se koronavirus šíří dál. To, jak se bude dál vyvíjet trh, bude hodně záležet na tom, co se bude dít.

Můžeme říct, že trh nyní očekává, že se situace relativně rychle navrátí a zklidní. Pokud by mělo dojít k dalším lockdownům je pravděpodobné, že zase zažijeme velkou volatilitu. A možná trošku v jiné podobě, než v minulosti. Protože vývoj se nikdy neopakuje přesně stejně.

Nějaké propady na trzích už vidíme v první polovině září. Sám jsem zvědavý, jestli je to jen menší korekce a bude následovat růst nebo začátek většího poklesu. My jsme s našimi portfolii připraveni na obě varianty, takže je to čistě profesionální zvědavost.

Mírný optimismus neznamená bublinu

Pokud budou v roce 2021 zisky společností zpět, tak to neznamená, že akcie jsou předražené. A že by musely nutně padat. Řekl bych, že to je varianta rozumného oživení a návratu zpátky, se kterou ten trh teď asi nejvíce pracuje.

Takže trhy nereagují jen na to, co se děje aktuálně teď. Ale je to o výhledu, předpokladu oživení. A pokud se ten předpoklad nenaplní, tak akcie půjdou dolů.

Není to tedy nějaká věštírna, kdy bych říkal, že teď to poroste. Je to jen o tom, kde je trh teď.

My se pravidelně díváme na valuace firem a ty nám nepřijdou ustřelené. Nepřijde nám, že by na trhu byla bublina. Přestože jsou akcie dražší z pohledu ukazatelů P/E (Price/Earnings česky Cena akcií/Zisky akcií), nebo forward P/E (dopředné P/E).

Akciím v poslední době dominují technologické firmy

Vidíme, že je to právě tím, že akciím dominuje technologický sektor, který je obecně dražší. Technologické, nebo víc obecně růstové firmy totiž své příjmy investují do růstu a nevykazují tak zisky.

Příkladem takové technologické firmy může být Tesla, která reportovala první zisky až po 7 letech na burze. U růstových firem je tedy důležité, jak rychle rostou příjmy. Ukazatel P/E nám v tomto případě moc nepomůže.

Proto na akciích nevidíme vyloženě nějakou bublinu. Hodnoty ukazatele Forward P/E jsou mírně pesimistické. Očekává se, že zisky v příštím roce budou pořád ještě poznamenané koronavirem a není tady slepé nadšení, které typicky v bublinách můžeme vidět.

My s klienty kupujeme akcie ze skutečně dlouhodobého pohledu.

Takže nás, jako dlouhodobé investory by mělo spíš zajímat, jaký bude vývoj zisků v dlouhodobém horizontu. Nikoliv v řádu měsíců, kvartálu nebo nejbližších let, ale z pohledu desítek let. V dlouhém horizontu nemusí být vliv COVIDu a věcí kolem něj až tak dramatický.

Temný pohled na budoucnost

Dramatický by byl, kdyby došlo například k dalšímu lockdownu. To znamená, opět by se zmrazily veškeré aktivity. Byl by zakázaný nebo omezený pohyb. Chození do obchodů a do práce tak, jak jsme to zažili na jaře. To by byla další rána pro ekonomiku.

Takovou ránu by firmy nemusely zvládnout ani z peněz, které jim pumpují centrální banky nebo vlády pomocí různých pomocných balíčků. Pak by se ekonomika mohla dostat do skutečně velké dlouhé recese.

Věštitelé zkázy se opírají pouze o tento pesimistický pohled. A je jasné, že v něm jsou aktuální ceny akcií určitě nadhodnocené. A to může být důvod pro to, aby se ceny akcií korigovaly.

A my jako dlouhodobí investoři bychom takovou situaci využívali k nákupům. Samozřejmě podle toho, jak by ta situace vypadala. Je to scénář, se kterým také pracujeme, ale nefixujeme se slepě jen na něj.

Pokud totiž další brutální zásah do ekonomiky nepřijde, tak se ekonomika bude nadále zotavovat a firmám porostou příjmy i zisky. Ani v tomto modelu nám z dlouhodobého hlediska nepřijdou akcie nějak vyloženě předražené.

Ba naopak. Přijde nám, že vzhledem k tomu, jak se teď pumpují peníze do ekonomiky, tak to bude akciím dlouhodobě spíše pomáhat. Protože „tisknutí peněz“ může popohánět inflaci. Růst cen. A to pak samozřejmě vede i k růstu cen akcií, nemovitostí a dalších věcí.

Definice bubliny

Jen doplním, že bublina na kapitálovém trhu je stav, kdy cena aktiv roste nezadržitelně rychle a do neodpovídajících hodnot. To znamená, že skutečná hodnota toho, co si kupujete, je násobně nižší.

Růst cen přivolává další a další investory, kteří pod vidinou vysokých a rychlých zisků bublinu víc a víc nafukují. Po nějaké době bublina praskne a přijde prudký pokles.

Bublinu jsme v posledních letech mohli vidět na Bitcoinu v roce 2017, na zlatu ve 2011 nebo dříve také na akciích, ať už se týkala jen některých segmentů nebo celého trhu.

Na akciových trzích si lidé mohou pamatovat internetovou bublinu, která splaskla v roce 2000. „Dotcom bubble“.

Vznikla v 90. letech, kdy i běžní lidé začali stále více využívat počítač a internet. Běžní lidé technologiím ještě nerozuměli a bez uvážení investovali peníze do všeho, co bylo s internetem spojeno. A díky tomu rostly ceny akcií internetových firem.

Každý chtěl být u toho a vydělat na „internetové horečce“. Investoři tak propadali chamtivosti (jedné ze dvou hlavních emocí) a ztratili svoji obvyklou obezřetnost. A tím způsobili vznik bubliny.

„Dotcom bubble“ splaskla v březnu 2000 a do listopadu téhož roku hodnota akcií většiny internetových firem klesla o 75 %.

Pohled na takovou bublinu nám může napovědět, jestli náhodou americké akcie nyní nejsou v podobné bublině. Podívejme se tedy na 3 kritéria, která by musela být splněna, aby byl trh v bublině.

1) Příliš rychlý růst

Pokles v březnu a následný růst akcií se udál podstatně rychleji, než si lidé mysleli. Spousta lidí v březnu čekala propady. Ty nepřišly. A teď si tito lidé říkají a tlučou se do hlavy: „Ty jo, mě utekl 50 % růst na akciích.

Zaskočení lidé mají peníze stranou a nevědí, co s nimi. To může vést k tomu, že budou honit zisky. Ale ještě nejsme ve stavu, kdy by to dělali bezhlavě.

Teď jsme ve stavu, že si takoví lidé možná plácají na čelo a koukají na výnosy. Ale pak ještě nějakou dobu trvá, než začnou nakupovat. Akciový trh je na rozdíl od zlata a kryptoměn docela velký, takže názory a peníze určitého množství lidí vstřebá. Bublina se může nafouknout až přijde opravdu velké množství lidí a bude jich většina.

My se v rámci našeho poradenství pro klienty díváme na to, jak se chovají lidé, kteří mají tendenci bubliny nafukovat. Víte, oni často nenakupují tituly přímo na burze, ale jdou za svým bankéřem a řeknou mu: „Teď bych chtěl investovat do akcií, protože jsem slyšel, že rostou.“ Nebo jdou prostě za bankéřem a ten jim prodá nějaký akciový produkt, protože je populární.

Ale v dnešní době má tenhle typ lidí ještě v paměti, že akcie klesly o 30 %. Ti, kteří si všimli, že akcie po tom propadu vyrostly zpátky, už jsou o něco sofistikovanější.

Většina lidí na ulici akciím nevěří

Jen si zkuste jít na ulici a zeptat se lidí, co si myslí o akciích. Většina z nich vám stále řekne, že to je hazard. Akcie jsou nebezpečné, lítají nahoru dolů, apod.

My se samozřejmě nedíváme jen na to, co říkají lidé na ulici. Díváme se na čísla a statistiky. A třeba takovým indikátorem pro nás může být, jak se chovají tihle „retailoví“ investoři, kteří mají tendenci naskakovat a vyskakovat v tom nejhorším možném okamžiku.

Lidé odcházejí z aktivně řízených fondů

Retailoví investoři investují hodně do aktivně řízených fondů. My mimo jiné pravidelně sledujeme statistiky přítoku a odtoku peněz do aktivně řízených fondů a vidíme, že z aktivně řízených fondů peníze odtékají. Už roky.

Určitá část peněz se přesouvá do ETF. Zjednodušeně to znamená, že někdo vybere peníze z drahého aktivně řízeného fondu a dá je do levnějšího ETF.

Ale z aktivně řízených fondů peněz ubývá víc, než jich přibývá v ETF. To znamená, že my v segmentu retailových investorů zaznamenáváme pořád odliv z akcií. Rozhodně nezaznamenáváme stav, kdy by takoví ti úplně nejběžnější lidé masivně nakupovali akcie kvůli tomu, že rostly.

Reakce na trzích se zrychluje

Na grafu S&P 500 vidíme, že akcie rostly ze dna v březnu 2020. Ale před tím prudce klesaly. To znamená byl tam prudký pokles, ale pak také prudký návrat zpátky. Což se na trzích děje.

Faktem ale je, že teď to bylo rychlejší, než v minulosti.

To může mít řadu důvodů. Například v dnešní době je dostupnější a levnější investovat. Nakupovat instrumenty typu ETF můžete prakticky okamžitě. Na rozdíl od dřívějších dob. Ještě deset let zpátky trvalo týdny než se běžný investor zainvestoval, když chtěl použít aktivně řízené fondy.

Prakticky to znamená, že aktivně řízené fondy nemůžete rychle využít. Ať už u příležitosti levného nákupu, nebo rychlého prodeje při razantním růstu. Operaci děláte s velkým zpožděním a trh je v ten okamžik úplně jinde.

Takže lidé, kteří nafukují bublinu, na tom trhu ještě nejsou. Proto se my psychologické bubliny na akciích nebojíme.

2) Cykly na trhu

Druhý důvod, proč bublina může přijít, je jednoduchý. Cykly na trhu. Věci se opakují, ať už v přírodě nebo i na trzích. A po růstu přichází propad. To je jedna věc. Ale druhá věc je, že bubliny se na trzích opakují.

A teď když se ohlédneme zpět, tak vidíme 10 let růstu na amerických akciích. A křivka se v posledních letech zrychluje. To může ukazovat na to, že je trh trošku přehřátý.

Zdroj Morningstar

Podívejme se ale také do dlouhé historie na to, jak se vyvíjely akciové trhy. Vidíme 1998 – 2000 růst a pak přišel rok 2000. Splasknutí bubliny. Pak takové nadechnutí a zase rok 2009 a finanční krize. To byla taková ztracená dekáda, kdy na trhu nechcete být.

Zdroj Finviz

Předtím podobná krize nastala v 70. letech. Předtím to byla velká hospodářská krize.

Zdroj Macrotrends

Ale mezi tím byla období, kdy trh rostl desítky let. Tedy ne jen 10 let, ale klidně i 20 let. Od stagflace v 70. letech byla naopak 80. a 90. léta ve znamení růstu. Samozřejmě ten růst nebyl jen jako rovná čára. Byl přerušený různými propady. Ale ty propady se relativně rychle vrátily zpátky.

Třeba rok 1987 a slavný krach na Newyorské burze. Investoři, kteří tehdy z trhu neutekli, tak měli hodnotu své investice do roka. To nebyla žádná krize. To byl prostě propad. Můžeme to přirovnat i k tomu, co teď zažíváme s koronavirem.

Zdroj Macrotrends

To, že trh 10 let rostl, neznamená, že nás čeká 10 let mizerných.

To znamená, že na trhu jsou dlouhé býčí cykly. A ty býčí cykly mezi krizemi nebývají desetileté, ale viděli jsme spíš období, která trvala 20 let. To znamená, my teď klidně můžeme být v půlce takového býčího cyklu.

Ale nesázejme na to. Neznamená to, že dalších 10 let akcie porostou. Může přijít hlubší krize. Může přijít ztracená dekáda. Nechceme říkat, že teď je jasné, že trh jenom poroste.

Ale na druhou stranu nikdo by neměl být překvapen, když trh skutečně dalších 10 let poroste. A za 10 let na něm bude šílená bublina. To se může klidně stát.

Teď jsme si po 10 letém růstu zažili nějakou volatilitu. Nějaký pokles. Ale akcie klidně mohou růst dál a jejich růst může být přerušován krátkodobými korekcemi.

V principu každý rok si zažijeme 5 % poklesy. Občas nějaký 10 % pokles, 20 % pokles. A jednou za čas jsou poklesy i větší. To k investování patří.

10 let růstu v Americe neznamená, že přijde bublina nebo krize.

Při pohledu na vývoj celého světa za posledních 10 let, to nevypadá na bublinu. Růst tady nebyl nijak dramaticky.

Když se podíváme na Evropu, tak tady to rozhodně jako bublina nevypadá.

Ale ještě jednou chci upozornit: Tento vývoj neznamená, že nějaká krize teď nepřijde.

My nechceme věštit, co se bude dít. Ale jenom chceme ukázat, jak se věci dějí. A co může krizi zapříčinit. Samozřejmě vždycky se mohou situace změnit tak, aby krize nastala.

Ale domníváme se, že momentálně to není tak, že bychom byli v bublině.

3) Tisknutí peněz

Raději než abychom shodili ekonomiku tím, že začneme zvedat sazby, tak dovolíme vyšší inflaci.

To je důležité vyjádření nejen ČNB, ale i americké federální rezervní banky FEDu.

A může vést k domněnce, že když se „tisknou peníze“, tak to může vést k tomu, že peníze potečou na akciový trh a ty budou nafukovat bublinu.

My ve Fichtner s.r.o. o inflaci hovoříme často a varujeme před ní. Ještě před jejím příchodem jsme jako první klientům doporučovali proti-inflační dluhopisy pro jejich hotovostní složku portfolia.

Osobně nemám rád pojem „tištění peněz“. Protože se pak z toho stává snadno něco, co to úplně není.

FED nebo vláda prostě poskytuje likviditu bankám. Nebo teď dochází k dalším různým akcím, kdy lidé dostávají podpory, firmy dostávají podpory atd. A tyto peníze se následně v nějaké míře prosáknou do ekonomiky.

Peníze se tiskly i ve finanční krizi

V době po finanční krizi docházelo také k masivnímu „tištění peněz“. Přestože také docházelo ke kvantitativnímu uvolňování, tak peníze neprosákly do ekonomiky nijak rychle. Tehdy na penězích banky seděly, protože se bály.

Teď je to trochu jiné. A je vidět, že třeba peněžní nabídka, tzn. kolik peněz je v oběhu, teď vzrostla poměrně rychle. Tak to rozhodně nebylo po finanční krizi.

Z tohoto hlediska tu určitě inflační tlaky budou. Mezi lidmi bude víc peněz. Budou moci více investovat do akcií na jedné straně. Na druhé straně se do firem dostanou peníze skrze úvěry. Některé firmy třeba začnou dělat na projektech, které nebudou úplně smysluplné. I to se může dít.

Takže v systému bude víc peněz, bude to tlačit na inflaci a to všechno bude tlačit ceny vzhůru. Ale teď ještě nejsme v tom momentu, kdy by se to plně projevilo.

Takže ano. To, co se děje na peněžním trhu tj. zvýšení peněžní nabídky, určitě může vést k nafouknutí nějaké bubliny v budoucnu.

Více peněz neznamená okamžitou bublinu

Ale to není tak rychlá akce, která by bublinu nafoukla teď okamžitě. Je to něco, co do ekonomiky bude prosakovat. Částečně i zdravým způsobem.

Firmy překlenou špatné období. Místo toho, aby se spustil řetězec krachů a všechno se budovalo od nuly, tak firmy překlenou špatné období a začnou zase normálně fungovat.

Díky tomu samozřejmě i jejich akcie porostou, protože jejich zisky nepropadnou tak dramaticky nebo na tak dlouhou dobu, atd. Takže to je zdravý způsob.

A pak samozřejmě přijde i nějaký ten nezdravý. Lidé budou mít více peněz, budou nakupovat více akcie, nemovitosti atd. A to všechno povede k tomu, že jejich cena poroste.

Ale na druhou stranu, když cena aktiv poroste s inflací, tak to není jen o nafouknutí bubliny. Je to o tom, že celkově se zvýší hladina cen a v rámci toho porostou i ceny akcií. Ale reálný výnos třeba nebude takový.

Nebezpečí inflace pro dluhopisy

Inflace představuje nebezpečí když budete mít dluhopisy. O těch FED říká: „Připravte se na to, že dluhopisy budou mít dlouhou dobu nízké sazby.

Takže v dluhopisech se vám může stát, že díky tomu většímu objemu peněz v ekonomice a díky vyšší inflaci vlastně reálně budete prodělávat. Dluhopisy jsou tedy určitě v tomhle ve velkém ohrožení.

Akcie mají tendenci proti inflaci pomáhat bojovat. Akcie jsou jedním z aktiv, která pomáhají se proti inflaci bránit. Takže to, že dochází ke zvýšené peněžní nabídce, že se do ekonomik propisují finanční stimuly, je spíš důvod akcie držet. A svést se na tom. A samozřejmě hlídat moment, kdy z toho začne být bublina.

Ale pokud peníze na trhu zůstanou a nebudou se stahovat, tak se spíš celkově zvýší hladina inflace. Takže to nemusí být o nafouknutí bubliny, jako spíš o tom, že reálný výnos z investic nebude tak vysoký.

Hodně bude záležet na tom, jakým způsobem budou centrální banky peníze stahovat. Pokud to udělají nějakým šokovým způsobem, tak to samozřejmě může mít negativní vliv na trhy. Nebo to může skončit zvýšenou inflací.

Běžní lidé mají méně peněz a to inflaci může držet na uzdě

Běžný Američan, který dostal od vlády šek na 1200 dolarů, je zároveň v situaci, kdy nedostal mzdu. Takže mu šek od vlády do určité míry nahrazuje peníze, které v tom systému nejsou.

Likvidita je trochu jako takové mazivo. Když to mazivo není, tak se ten stroj zadrhne. Vláda tam olej stříká, aby stroj fungoval.

Samozřejmě bude hodně záležet na tom, co se bude dít dál. Když se ekonomika vrátí k růstu, jak se v ní rozprostřou peníze, které jsou v ní navíc. A samozřejmě někde můžou nafukovat nějaké bubliny.

Akciový trh je docela velký a nafouknout bublinu trvá déle. U menších trhů se to může odehrát rychleji. Jako třeba v  private equity. Tam to samozřejmě může vytvořit bubliny, které hodně rychle splasknou. Nebo v sektorech, kde se to může hodně koncentrovat.

Zkušenosti s investováním pomáhají při bublinách i poklesech

Já jsem se na finanční trhy dostal v roce 2002. Takže jsem nezažil nákupní horečku na přelomu tisíciletí.

Zažil jsem až depresivním období poté. O bublině jsem jenom hodně četl, protože to byla relativně čerstvá záležitost. Ale na vlastní peníze, nebo na vlastní oči jsem to vyloženě neviděl.

Myslím si, že člověka vždycky poznamená fáze, ve které na trh vstoupí.

Kdo přijde v té fázi depresivní, po poklesech, tak je pořád připravený na to, že ty trhy mohou padat. Kdo naopak na trh vstoupí v době, kdy trh jenom roste, tak nemusí být připraven na poklesy.

My jsme si zažili poklesy v roce 2009. Velké poklesy. Máme klienty, kteří s námi v tu dobu třeba nebyli tak dlouho. A zažili  jen nějaké růstové roky.

Celou dobu našim klientům říkáme: „Buďte připraveni na to, že ten trh nepůjde jen nahoru.

A čím víc jde nahoru, tak říkáme: „Pozor! Může jít i dolů. Náš názor je, že se vyplácí pořád na akciovém trhu být. Ale na druhou stranu vždycky počítejme s tím, že přijdou poklesy.  A když ty poklesy nastanou, využijme jich k tomu, že budeme přikupovat. Že budeme tu situaci sledovat. A využijeme vhodné příležitosti.“ A tohle říkáme všem klientům, i těm, kteří takový pokles nezažili.

Letos se vše událo velmi rychle

To, co se dělo teď, bylo hodně enormní v rychlosti, jak ten propad nastal. Ale samozřejmě poklesy o 30 % na trhu dříve byly a v roce 2008 jsme je zažili také. Větší a hlubší.

Takže máme klienty, kteří neměli zkušenost propadu, měli pouze zkušenost s růstem. Tím, že jim pořád opakujeme, že propad je příležitost, tak se přesto propadů nebojí. Emoce přijdou, ale společně je zvládáme.

Nestalo se nám, že bychom narazili u klientů s tím, že jsme chtěli nakupovat při poklesech. Že by někdo ty emoce nezvládl.

Nevybavuju si žádný konkrétní případ. Samozřejmě u některých menších klientů se to stát mohlo. Ale rozhodně ne u našich rentiérů, kde se nejvíce angažuji. Tam všichni byli připraveni.

A když to začalo padat, tak nakupovali. A někteří nám dokonce sami začali volat a ptali se, kdy budeme nakupovat. Že to padá.

Se správným poradenstvím se emoce zvládají lépe

Vidím tedy, že i když někteří naši klienti nezažili propady na vlastní kůži, zvládli to skvěle.

Podobně jsme to měli v roce 2018, kdy trh šel dolů o více než 10 %. Natáčel jsem v té době na to téma video s názvem Trhy padají a investoři nakupují.

Naši klienti v té době nakupovali, protože jsme o tom s nimi mluvili dopředu. Protože jsme je na to dlouho připravovali. Protože jsme hovořili o bublinách v roce 2000, o roce 2009, o tom, že se krize dějí.

O tom, že propady na trhu jsou. O tom, jak emoce zvládnout. Komunikovali jsme s nimi. A neměli jsme problém, že by někdo ty emoce nezvládl.

Proto si myslím, že dobrou komunikací a vzděláváním se dá určitá emoční zkušenost nahradit. A dají se pak emoce lépe zvládnout.

Ale je potřeba to dělat dopředu. Když propad nastane, tak v tu chvíli už se to nenaučím. Už ty emoce nezvládnu.

Musím se učit ty emoce zvládat v době, kdy je to ještě v pohodě. Prevence nám fungovala hodně dobře.

Alespoň naše zkušenost byla taková, že komunikace s klienty se nám (a hlavně jim, protože máme odměnu převážně ze zisku, který klientům vygenerujeme) v tomto směru hodně vyplatila.

Kdy začnou trhy reflektovat realitu

Akciové trhy už několik měsíců rostou. V posledních dnech překonaly maxima ze začátku roku.

Přitom v Americe i u nás stoupá počet nakažených. Firmám se nedaří. Lidé přicházejí o práci.

Vypadá to, jako by si akcie žily svůj život ve své virtuální bublině a absolutně se jich nedotýkalo to, co vidíme kolem sebe.

A tak se nabízí otázka: Kdy začnou trhy reflektovat realitu?

Řekl bych, že jí nějakým způsobem reflektují. A že se nedá říct, že by jí nereflektovali. Jen ji reflektují s určitým předstihem.

Přichází COVID-19

Podíváme se na graf S&P 500, což je akciový index 500 největších, na burze obchodovaných podniků v USA…

 

Na začátku roku 2020 vidíme růst, který v zásadě vycházel ze situace ekonomického růstu a růstu spotřeby, podobně jako v minulém roce. A z toho vychází výhled, že to takto může být i tento rok.

 

Do rostoucího trendu hodil vidle ani ne tak samotný koronavirus, ale ekonomická resp. zdravotní opatření „proti šíření koronaviru“. Už koncem února jsme v naší pravidelné zprávě klientům říkali, že panika spojená s koronavirem může mít větší dopady než nemoc. To znamená méně cestování, vyhlašování karantény a dramatické snížení spotřeby. Lidé zůstali doma, měli strach z toho, co bude, nevycházeli ven a to trh reflektoval.

V některých firmách byl vliv opatření okamžitě negativní např. u aerolinek. U jiných firem naopak pozitivní např. u technologických firem. Ale to nebylo vidět na číslech. Celkově ten vliv zažíváme teď a vidíme ho ve výsledcích až nyní. Propady tržeb, propouštění. Trh to očekával, a proto začal v únoru a březnu prudce padat.

Akciový trh se obecně hodně dívá dopředu. To znamená, že současnou realitu vlastně ukázal propad trhu, který jsme viděli právě v březnu 2020.

Byznys se vrací do svých kolejí!?

Následný růst, který v posledních měsících vidíme, je postaven na očekávání, že koronavirus odezní. I třeba po několika vlnách. Nakonec se všechno uklidní. A spotřebitelé se vrátí zpátky ke spotřebě a postupně se vše vrátí zase do kolejí jako před tím. Zůstává otázka: jak rychle k tomu dojde?

 

A jestli je trh v očekávání optimistický. To znamená, zda předpokládá, že k návratu dojde rychleji, než k tomu bude ve skutečnosti. Pokud by se ukázalo, že to tak je, pak by to znamenalo, že na akciích můžeme očekávat ještě nějaké korekce.

Nebo naopak, očekávání trhu může být pesimistické. To znamená, že k návratu k normálu může dojít ještě rychleji a to by pak  mělo na trh opět krátkodobý pozitivní vliv.

Akciový trh se dívá do budoucnosti

Akciový trh tedy určitě reflektuje realitu. Ne tu současnou, ale tu budoucí.  Vždy se dívá do budoucnosti.

A je to proto, že akciový trh jsou velké společnosti. Když chci koupit nějaký byznys (nezáleží jestli velký nebo malý) tak mě v podstatě tolik nezajímá, jak se mu daří v tomto čtvrtletí. Zajímá mě především, jaký bude mít vývoj.

Protože chci tento podnik držet do budoucna. Čerpat z něj dividendy nebo ho případně dále prodat. Proto mě zajímá spíše výhled do budoucna.

Krátkodobý pohled je zavádějící

Dejme si za příklad firmu, která má teď úžasné čtvrtletí. Ale dá se očekávat, že už se tyto výsledky nebudou opakovat a její vývoj bude špatný. Její hodnota tedy bude malá.

Naopak máme firmu, která je momentálně třeba i ve ztrátě. Důvodem může být to, že hodně investuje do různých inovací atd. Ale právě díky těm inovacím se jí podaří na trhu prorazit. Taková firma může velkou hodnotu.

V budoucnu její zisky a tržby porostou a bude pro své majitele (akcionáře) zajímavá. Anebo třeba tam bude nějaký zajímavý exit. To znamená, že ji koupí jiná společnost za zajímavou cenu. Právě proto, že ta firma, která inovuje, bude mít něco hodnotného pro velkou společnost, která má spoustu peněz.

Když například Facebook v roce 2012 koupil Instagram a zaplatil za něj 1 miliardu dolarů partě nadšených vývojářů, tak si mnozí ťukali na čelo. Instagram v té době neměl žádné tržby. Ani následující rok. Ale poslední roky se na tržbách Facebooku podílí velkou měrou a jen za rok 2019 přinesl 20 miliard v tržbách (zdroj Bloomberg).

Kdo umí lépe přečíst budoucnost

Akciový trh je o pohledu do daleké budoucnosti. Když chci nakupovat akcie firem, je potřeba dívat se na to, jak se těm firmám bude dařit v budoucnu. To je přístup, který je blízký i nám.

I my se díváme na to, jak se firmám bude dařit v budoucnu. Za rok, za pět let, za desítky let. A v tomto ohledu jsme pozitivní. Věříme, že kapitalismus bude fungovat i nadále a firmy si poradí s každou situaci. Podobně jako si poradily v desítkách let před tím. Některé zvítězí, některé padnou a některé nové se teprve objeví.

Z pohledu krátkodobých investorů a spekulantů je budoucnost samozřejmě velká neznámá. Nikdo přesně neví, co nás čeká.

Proto existují různé modely a ukazatele (např. poměrně známé P/E), které se trh a firmy na něm snaží nějakým způsobem ocenit. Ale ne vždy se jim to podaří. Pořád je v tom určitý prvek neznáma. A proto akciový trh kolísá. Protože kdyby všechno bylo známo, tak by důvody ke kolísání nebyly.

Navíc se do ukazatelů a čísel na krátkodobějším horizontu přidávají ještě emoce lidí. Lidé mohou být příliš optimističtí, nebo příliš pesimističtí a tím krátkodobě hnát trh nahoru nebo dolů.

Realita už je v trzích započítána

Je důležité si uvědomit, že realita je už v trhu reflektována. Ale ne současná. Jde o výhled na budoucnost. A právě proto, že budoucnost je nejistá, tak kvůli tomu dochází ke kolísání.